Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

årbog 2016/17VIGTIG INFO OM ÅRBOG 2016/17

Der vil kun blive tryk det antal årbøger, som bliver forudbestilt + ganske få ekstra til løssalg.

Så det er vigtig at bestille og betale for det antal årbøger som du gerne vil have.

01.12.2016
ER FRIST FOR INDSENDELSE AF MATERIALE PÅ ÅRBOGSHUNDENE SAMT BETALING FOR ANNONCER OG ÅRBØGER.

10.12.2016
ER FRIST FOR INDSENDELSE AF ANNONCER


Årbogsmateriale og annoncer bedes fremsendt på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 Har din hund tidligere været i årbogen OG er der intet  at ændre/tilføje i forhold til sidste optagelse, behøver du ikke foretage dig noget.

1.    Er det første gang din hund skal i årbogen, eller er der kommet nye titler, eller ønskes nyt billede i den kommende årbog eller er du flyttet, henvises til
”Årbog + Kriterier for optagelse”
for mere detaljerede oplysninger.

Navngiv venligst billeder med hundens fulde stambogsnavn og ikke hundens kaldenavn, tak.

Priser for annoncer og årbøger kan ses under
”Årbog + Annoncer m.m”

Ved betaling til racens bankkonto, reg.nr. 7360 konto nr. 1536094
SWIFT NO: JYBADKKK
IBAN NO DK2973600001536094

anfør  venligst  f.eks. ”1xannonce+10 årbøger”, eller ”2xannonce” OG dit kennelmærke. Det ville lette ekspeditionen en hel del.

Med venlig hilsen
Årbogsudvalget
Lotte og Michael

Kort frist til Terrier Nyt


I forbindelse med vores indlæg om udstillingerne i Herning har vi fået en ultra kort frist til levering til Terrier Nyts decemberudgave.
Derfor skal jeg bede om at modtage vinderbillederne senest onsdag den 9. november kl. 12.00.
Står du ved siden af BIR og/eller BIM på udstillingen vil det være en stor hjælp, hvis du vil minde vinderne om den korte tidsfrist.

Trimmekursus 25.09.2016

CAIRNGRUPPEN HOLDER TRIMMEKURSUS

Der afholdes trimmekursus i hverdags trim af Cairn Terrier – kom og lær at trimme din Cairn terrier.

Søndag d. 25. september 2016, fra kl 9.30 til 15.30 i  8300 Odder området.

Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 09.30.

I skal selv medbringe trimmebord, galge, kam, børste m.m.. Fingerdutter sørger jeg for , hvis nogle har brug for det.
Tag mad med til dagen, jeg sørger for kaffe/te og lidt godt til ganen.

Trimmekurset koster kr. 500 for medlemmer af DTK , og kr. 600 for ikke medlemmer.

Instruktør : Gitte Kristensen, Kennel Cairntoppen / og forhåbentlig en instruktør mere.

Tilmeldingsfrist og betaling:
Senest fredag d. 9. september 2016 til Gitte på tlf. 30 54 21 75 eller på e-mail : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Betaling skal ske til Reg.nr. 7360  Konto nr. 1536094 – tekst: Navn+25.09.16

Racestand i Svendborg

Racegruppen mangler én eller flere personer, der vil deltage i at arrangere en racestand på DTK’s Weekend i Svendborg den 23. og 24. juli 2016. Racegruppen har et telt til formålet, men mangler personer, der vil svare på spørgsmål om vores race.

Der er ikke tale om, at man melder sig til at stå en hel eller halv dag, men at man nogle stykker går sammen og at man hver især byder ind med, hvor meget eller lidt man kan påtage sig at bemande standen.

Skal man udstille bliver standbemandingen tilrettelagt, så man selvfølgelig også kan udstille.

Hvis du har lyst til at høre nærmere, bedes du kontakte Rasmus Jacobsen på tlf. 4248 3760 eller sende en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Referat fra racemøde den 06.03.2016

Referat fra racemødet i cairngruppen, søndag den 6. marts 2016 i Tommerup Hallerne.

 

Deltagere: Evy Fahl Andersen, Anita Fahl, Ghita Jensen, Hanne Phillip, Camilla Jay, Mette Toft, Karin og Jørgen Johansen, Henrik Pedersen, Jette Thestrup, Lotte og Søren Thomsen, Bettina Frisgaard, Gitte og Ove Kristensen, Susanne og Bent Jensen, Mary-Ann Josiasen, Rasmus Jacobsen, Robert Raeder (18 deltagere + 2 fra DTK Bestyrelse).

1. Valg af ordstyrer:
Robert Raeder blev foreslået og valgt.

2. Valg af referent:
Camilla Jay blev foreslået og valgt.

3. Årsregnskab 2015:
Søren Thomsen fik adgang til konti for at sælge årbøger mv. og dermed også pålagt at lave regnskab, idet vi står uden racerepræsentant.
Regnskabet kommer ud med et overskud på kr. 4.197,21 i 2015. Pr. 31.12.2015 er saldo således kr. 81.876,48. Regnskab enstemmigt godkendt.

4. Hvalpelisten - har den sin berettigelse?
Ikke mange cairn-kuld er oprettet på vores egen website trods den nye mulighed. Overvejende flertal for afskaffelse af dette tilbud tillige også p.g.a. at opdrættere ikke afmelder kuld igen, når alle hvalpene er solgte, hvilket giver stor frustration hos både andre opdrættere med hvalpe samt hvalpekøbere, der forgæves må ringe rundt til mange trods annoncering med hvalpe til salg.

5. Dommerrapporter:
Diskussion om hvorvidt der skal tages kontakt til dommere forinden udstillinger og bede om en dommerrapport efterfølgende, der kan lægges op på vores website. Overvejende flertal for at det tages op igen som standard (som i 2011). Der oprettes en g-mail fra Cairngruppen, hvorfra mail til dommere sendes således det er ”anonym” afsender. Dommerrapporter sættes på website og i Terrier Nyt. Endvidere lægges en hilsen/reminder om dette i den udleverede Cairn Årbogen til dommeren som udleveres efter udstillingen.

6. Forslag til ændring af præmisserne for Årets Rookie:

Flertal for at det skal være junior/Mellemklassen med CK. Helle Mai Christensen er kontaktet og sagt OK pr. tlf. for ændring af præmisserne.

7. Gennemgang af betydningen af de generelle bestemmelser med forslag til formuleringsændringer, herunder at vedtage ændringer er gældende for udstillingsåret 2016:
Definition af ”ejer” = underskriftsberettiget ejer.
”For at optjene og deltage i Cairngruppens årspokaler”… VEDTAGET.
Overvejende flertal for at vedtagelser fra 2011 forkortes.
”Pointliste”.. Ny formulering vedtaget.

Den ny tekst under ”Årspokaler”:

GENERELLE BESTEMMELSER VEDR. UDDELING AF CAIRNGRUPPENS ÅRSPOKALER
Point til årskonkurrencerne kan alene opsamlet af DKK-registrerede hunde.
For at
optjene point og forfå overdraget Cairngruppens årspokaler og/eller placeringsrosetter forudsættes det, at hundensunderskriftsberettigedeejer er bosiddende i Danmark og medlem af Dansk Terrier Klub.

En overdragen årspokal må ikke forlade Danmark (f.eks. ved flytning i opbevaringsåret).

Ingen af nedenstående pokaler uddeles i de år,

hvor konkurrencen om "Årets Cairn Terrier" ikke afholdes.

Denne bestemmelse er uafhængig af hvilke optagelsesbestemmelser,

der måtte være gældende for optagelse i årbogen.

Vedtaget på racemødet den 06.03.2016

Ny tekst i ”Pointlisten”:

Endvidere blev det også vedtaget at præcisere denne beslutning under ”Pointlisten:

Alle dansk opdrættede eller dansk ejede hunde, der opfylder de generelle bestemmelser for årskonkurrencen, kan optjene point på samtlige danske certifikatudstillinger. Dog er kun 10 udstillinger gældende.8. Forslag om, at udenlandske (ejet og opdrættede) hunde ikke kan optages i årbogen:
Overvejende flertal for forslag afvises og dermed ikke godkendt.

9. Skal hundens EJER være medlem af DTK for optagelse i årbogen:
Det vil lette årbogsarbejdet rigtigt meget. 7 stemte for forslag og 7 stemte imod forslaget. Forslag    forkastes, da der ikke er opnået simpelt flertal.

10. Årbogen – skal den fortsat udgives:
Enstemmigt flertal for at den stadig udgives. Dog er der uvished om, hvem skal lave den. Lotte vil gerne fortsætte, men Ghita Jensen træder tilbage. Lotte og Søren Thomsen indhenter tilbud på hjælp udefra, alternativt et nyt IT-program, der letter opgaven. Søren gør opmærksom på, at årbogen er gruppens eneste indtægtskilde, og henstiller til alle, der er interesseret i vores race, om at støtte op om denne ved køb af enten årbøger eller annoncer.

11. Racerepræsentant:
Rasmus Jacobsen konstaterer, at der er endnu ingen kandidater.

12. RAS:
Rasmus Jacobsen spørger om RAS kræver ændringer. Det menes ikke blandt de fremmødte, at der er belæg for at lave opdatering af RAS endnu.

13. Hjemmesiden:
Rasmus Jacobsen giver ordet til Robert Raeder, der oplyser, at DTK har introduceret en ny website. Alle racer har fået tildelt en ny website i dette system.
Cairngruppens website er enorm stor og DTK vil gerne tilbyde hjælp til at få overflyttet informationer til den nye website. Der gives som udgangspunkt en deadline på 6 mdr. til at få overflyttet alle informationer og den nuværende website skal nedlægges. DTK er dog indstillet på at give længere frist, da materialet er så omfattende.
Robert Raeder undersøger muligheden for, at der laves et link fra den nye website til den gamle i tiden med overflytningen samt indhenter tilbud fra Mobilos på, at de overflytter materialet.
Søgningen på DTK’s website er på 54 % (nye IP-adresser = helt nye søgere) og der kan bl.a. tilbydes salg af bannerplads på vores nye website (DTK-siden) til en anslået værdi af ca. 4.000-5.000,- kr. pr. år pr. banner.

14. Racestand til DTK weekend 2016:
Rasmus henstiller til at gruppen forsøger at lave en racestand – evt. hvor folk står på skift, således der også er mulighed for at udstille. Opslaget lægges på hjemmesiden, således interesserede kan melde sig som tovholder/ansvarlig eller til at tage et par timer på standen. (Se opslaget på forsiden).

         15. Eventuelt:
         Lotte Thomsen: Er der nogle der vil arrangere trimmekursus eller et fotokursus ?
         Gitte Kristensen undersøger mulighed for at lave et trimmekursus.


Tommerup, den 6. marts 2016

Camilla Jay,
dirigent.

2015/16 årbogen er klar


årbogsbilledeDer er i år ikke trykt mange årbøger udover de allerede betalte, så ønsker du at sikre dig et eksemplar, så har du muligheden nu.

Kr.   80,00 for én årbog leveret på udstilling (angiv udstillingen)
Kr. 120,00 for én årbog sendt med PostDanmark i Danmark

Spørg på samlet pris til udlandet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefonisk på 98315077 - 20155077.

Beløbet kan indbetales på cairngruppens konto,
Reg.nr. 7360  Konto nr. 1536094,
SWIFT NO: JYBADKKK * IBAN NO DK2973600001536094
med angivelse af:  ÅRB16 + navn.

Årbøgerne sælges i den rækkefølge betalingen indgår på racens konto eller med andre ord efter "først til mølle"-princippet.

Med venlig hilsen
Søren Thomsen

 

Racemøde 2016

Jeg indkalder hermed til racemøde søndag den 6. marts kl 10.00 i Tommeruphallerne på Fyn.
Tilmelding samt punkter til dagsorden skal sendes til undertegnede senest fredag den 26. februar.
Medlemsnr. skal oplyses ved tilmelding.
Deltagerliste vil blive sendt ud i starten af uge 9.

Punkter til dagsordenen vil løbende blive opdateret. Indtil videre (08.02.16) er der følgende punkter på dagsordenen:

01. Valg af ordstyrer
02. Valg af referent
03. Årsregnskab 2015
04. Hvalpelisten
05. Dommerrapporter
06. Forslag til ændring af præmisserne for "Årets Rookie"
07. Gennemgang af betydningen af de generelle bestemmelser med forslag til formuleringsændringer, herunder at vedtagne ændringer er gældende for udstillingsåret 2016
08. Forslag om, at udenlandske hunde ikke kan optages i årbogen
09. Skal hundens ejer være medlem af DTK for optagelse i årbogen?
10. Årbogen - skal den fortsat udgives?
11. Racerepræsentant
12. RAS
13. Hjemmeside
14. Racestand på DTK weekend 2016
15. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Rasmus Jacobsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nytårskur - årsafslutning

Nytårskur, hyggeligt samvær og Årsafslutning i Cairngruppen

Aktivitetsudvalget under Cairngruppen inviterer til nytårskur, med årsafslutning og pokaloverrækkelse.

Arrangementet finder sted på Danhostel Skanderborg lørdag d. 23. januar 2016. kl. 18:00
Der vil som vanligt være god mad og kaffe/the med lidt sødt, for hvilket du betaler den nette sum af kr. 225,- pr. person.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser, bemærk venligst det ikke er tilladt at medbringe egen mad og drikke.

For de som evt. måtte ønske at overnatte, har vi fået følgende pris på en seng:
Pr. person i hytte eller værelse kr. 250,-
Morgenmad pr. person kr. 65,-
Såfremt du måtte ønske overnatning, kan du kontakte DANHOSTEL på telefon 86511966 og bestille direkte.
Du henviser blot til vores arrangement, så får du den skarpe pris.

Af hensyn til Cairngruppens videre planlægning, og økonomi, skal vi bede om tilmelding med angivelse af antal personer senest d. 24/12-2015.
Tilmelding sendes på mail til Henrik Pedersen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Og din betaling for tilmelding skal være indsat på gruppens konto i Jyske Bank reg. 7360 kto. 1536094, med angivelse af navn senest samme dag.

Vi glæder os i aktivitetsudvalget, til at se rigtig mange til pokaloverrækkelsen.
Vi skal nok sørge for det bliver godt og sjovt.

Indtil vi ses igen, pas på jer selv og hundene

God jul og godt nytår til alle

Årbog 2015/16

VIGTIG INFO OM ÅRBOG 2015/16

Som tidligere nævnt, vil der i år kun blive tryk det antal årbøger, som bliver forudbestilt + ganske få ekstra til løssalg.

Så det er vigtig at bestille og betale for det antal årbøger som du gerne vil have.

Der er nu kun 4 udstillinger tilbage i 2015 og det er derfor en god ide at begynde at tænke på indsendelse af materiale.

1.12.2015
ER FRIST FOR INDSENDELSE AF MATERIALE PÅ ÅRBOGSHUNDENE SAMT BETALING FOR ANNONCER OG ÅRBØGER.

7.12.2015
ER FRIST FOR INDSENDELSE AF ANNONCER

Årbogsmateriale bedes fremsendt til Ghita Jensen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncer bedes fremsendt til Lotte Thomsen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 1. Har din hund tidligere været i årbogen OG er der intet  at ændre/tilføje i forhold til sidste optagelse, behøver du ikke foretage dig noget.
 2. Er det første gang din hund skal i årbogen, eller er der kommet nye titler, eller ønskes nyt billede i den kommende årbog eller er du flyttet, henvises til
  ”Årbog + Kriterier for optagelse”
  for mere detaljerede oplysninger.

Navngiv venligst billeder med hundens fulde stambogsnavn og ikke hundens kaldenavn, tak.

Priser for annoncer og årbøger kan ses under
”Årbog + Annoncer m.m”

Ved betaling til racens bankkonto, reg.nr. 7360 konto nr. 1536094
SWIFT NO: JYBADKKK
IBAN NO DK2973600001536094

anfør da venligst  f.eks. ”1xannonce+10 årbøger”, eller ”2xannonce” OG dit kennelmærke. Det ville lette ekspeditionen en hel del.

Med venlig hilsen
Årbogsudvalget
Lotte og Ghita

Lure Coursing

Har du lyst til at prøve kræfter med hundevæddeløb?

Har din hund byttedrift?

Tænder din hund på noget, der bevæger sig hurtigt?

Lure Coursing er en simuleret harejagt under kontrollede forhold.

I aktivitetsudvalget synes vi, at det lyder rigtig spændende og på det seneste har der været vist en del video på Facebook, hvor forskellige terriere med stor iver gennemløber en lure coursingbane.

Derfor vil aktivitetsudvalget hermed åbne for muligheden for et

Lure Coursing-arrangement i Jylland og på Sjælland

men det forudsætter, at nogle melder sig til at give en hånd med i planlægningen og gennemførelsen.

Send en mail til Henrik Pedersen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
senest den 01.11.2015, hvis du har lyst til at hjælpe.

Aktivitetsudvalget,
Oktober 2015

Møde i aktivitetsudvalget

Dagsorden til møde i aktivitetsudvalget onsdag d. 23.9.2015

1.   Skal årbogen fortsat udgives - har den en fremtid?     Lotte

2.   Gruppens samarbejde.                                                Henrik

3.   Hvordan gør vi flere interesseret i at yde et bidrag
      til racen/deltagere fra øst                                            Ghita/Henrik

4.   Årsafslutning for 2015?                                                Lotte

5.   Cairnskue i første halvår 2016                                      Lotte

6.   Facebook                                                                      Evy

7.   Pokaludvalg                                                                  Evy

8.   Kontaktpersoner, LP, Agility, Spor mm                         Søren

9.   Certifikatudstilling 2016                                               Søren

10.  Eventuelt

Referat fra møde i aktivitetsudvalget onsdag d. 23.9.2015

Deltagere:     Lotte, Søren, Evy, Anita, Karin, Jørgen, Ghita og Susanne

Fraværende: Henrik

1.  God dialog om årbogens virke og fremtid. Der besluttes at der laves en årbog 2016, dog vil antal af trykte årbøger afhænge af, hvilken
     interesse  der er for køb af årbogen. Alle der er interesseret i køb af årbogen opfordres til at forudbestille, dette fordi der kun vil blive
     trykt få udover det antal der er forudbestilt. Prisen på årbogen vil være uændret fra 2015.

2.  Der er enighed om at medlemmerne i aktivitetsudvalget fortsætter det kreative og gode samarbejde.

3.  Der blev drøftet mange ideer til nye aktiviteter bla. Lure coursing, som er et forsøg på at efterligne den jagt, som hunde har liggende i
     generne. Ghita laver et udkast, der efter godkendelse lægges på hjemmesiden af Mette Toft.
     For at iværsætte aktiviteter både i øst og vest mangler der hjælopende hænder. Så skulle der være nogle af jer derude, der kunne have
     interesse i at hjælpe med igangsættelse af aktiviteter så tages der kontakt til aktivitetsudvalget.

4.  Der planlægges årsafslutning sidst i januar måned. Udvalget består af Søren, Karin og Henrik. Dato følger senere.

5.  Der planlægges Jysk cairnskue til lørdag d. 25.6.2016. Udvalget består af Karin, Anita, Henrik og Søren. Opslag følger senere.

6.  Retningslinerne for facebook fortsætter uændret.

7.  Evy indkalder pokaler.

8.  Søren foreslog, at der findes kontaktpersoner til Lp, Spor og Agility. Følgende spørges Lp (Mie Fenger) - Spor (Charlotte Mikkelsen)
     og Agility (Gitte Jørgensen) Søren tager kontakt og spørger om de vil lave et lille indlæg om dem selv, som skal i Terrier Nyt -
     og kontaktpersonerne vil blive tilføjet på hjemmesiden.

9.  Der er mulighed for at lave certifikatudstilling hvert år. Punktet tages op senere på året da der ikke på nuværende tidspunkt er
     arbejdskraft til det.

10. Lotte tager kontakt til Mette Toft for at orientere sig omkring retningslinjerne for hvalpelisten.

    Udvalget arbejder hen mod at finde en ny racerepræsentant.

    Tak til Karin og Jørgen for at lægge hus til og dejlig aftensmad.

SKUEPOKALER

SKUEPOKALER FRA ØST OG VEST

Det er blevet tid for indsamling af skuepokaler fra Det sjællandske skue 2012 og Det jydske skue 2013.

I har mulighed for at aflevere til Evy Fahl på udstillingerne i Hårlev og på årets sidste udstilling i Billund.
Alternativt sendes til Evy Fahl, Umanakvej 97, 6715, Esbjerg N.

Alle pokaler skal afleveres nypudsede

Billeder fra pokaloverrækkelsen

Kennel De Alcace-Artinis' Vandrepokal til
Årets Opdrætter
Kennel Nordcairn v/
Lotte og Søren Thomsen
IMG 5396
Sonja Scheels Mindetrofæ til
Årets tæve med flest CK-afkom
Tofthus' Darling Daisie
IMG 5400
Kennel Cale Hill's til
Årets hanhund med flest CK-afkom
Zalazar Van Damme
IMG 5401

Kennel Fettercairn's Mindepokal v/
Kate Ulf Møller til
Årets Rookie
Cairnrush Diamond Girl

IMG 5406
Cairngruppens Vandrepokaler til årets bedste
Jysk/fynsk opdrættede og ejede hanhund
Nordcairn's Indian Summer
IMG 5409
Jysk/fynsk opdrættede og ejede tæve
Nordcairn's I Belive I Can Fly
IMG 5412
Opdrættede og ejede hanhund øst for Storebælt
Saliva's 3 Coins In The Fountain
IMG 5414
Opdrættede og ejede tæve øst for Storebælt
Jay's Joy's Ella Fitzgerald
IMG 5417
Cairngruppens Vandrepokal til
Årets Veteran i modsat køn
Lachleen Hard To Get
IMG 5420
Kennel Cairndy's Vandrepokal til
Årets Veteran
Sensei's Charlie's Angles
 
Kennel Nærum's Ærespokal til
Årets avlstæve med flest klassevindende afkom
Nordcairn's Brown Eyed Girl
IMG 5425
Kennel Lennox's Ærespræmie til
Årets avlshan med flest certifikatafkom
Zalazar Van Damme
IMG 5431
Årets tæver  
Nr. 4 - Cairnrush Diamond Girl IMG 5443
Nr. 3 - Cairnsters Dallas IMG 5447
Nr. 2 - Nordcairn's I Belive I Can Fly IMG 5449
Nr. 1 - Rottriver's A Kind Of Magic IMG 5450
Årets hanner  
Nr. 4 - Kaczaca's Bowie IMG 5432
Nr. 3 - Cale Hill's Laurits IMG 5435
Nr. 2 - Cairnrush Bolt IMG 5438
Nr. 1 - Nordcairn's Indian Summer IMG 5439
Årets cairn terrier  
Nr. 4 - Cale Hill's Laurits IMG 5453
Nr. 3 - Cairnrush Bolt IMG 5458
Nr. 2
Tjep's Mindepokal til
Årets Cairn Terrier i modsat køn
Rottriver's A Kind Of Magic
IMG 5461

Nr. 1
Tjep's Mindepokal til
Årets Cairn Terrier
Nordcairn's Indian Summer

IMG 5462

Fællesspisning på Bornholm

Aktivitetsudvalget i Cairngruppen arrangerer fællesspisning.
 
Kære alle Cairnfolk.
I forbindelse med udstillingen på Bornholm, arrangerer vi fællesspisning LØRDAG aften.
Vi vil i den forbindelse gerne høre på forhånd, hvem der evt. kan være interesserede i at deltage.
Det bliver lidt nemmere at finde en restaurant, hvis vi kan have en tidlig indikation af antal.
Din tilmelding, som du bedes sende til Henrik Pedersen inden d. 11/8 (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) vil ikke være bindende FØR lørdagen på Bornholm, så foreløbig er det kun for at undersøge interessen.
Vi håber I vil tage imod tilbuddet og vil bestræbe os på at finde en restaurant som passer alle.
 
Nærmere info følger til de som forhåndstilmelder sig.
 
Rigtig god sommer (eller hvad vi nu kan kalde det) og vi ses på Solskinsøen, Bornholm.

Cairn Terrier Årbog 2014/15

CAIRN TERRIER ÅRBOGEN 2014/15

Så er det muligt at købe Cairn Terrier Årbogen 2015.Årbog 2015

Årbogen kan bestilles hos Søren Thomsen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller på telefon 98 31 50 77  /  20 15 50 77

PRIS PR. STK.                               KR.  80,-
PRIS FOR 10 STK.                        KR. 600,-

(evt. + forsendelsesomkostninger i DK – kr. 35,- for en årbog)

Beløbet kan indbetales på cairngruppens konto, Reg.nr. 7360  Konto nr. 1536094, med angivelse af:  ÅRB15 + navn

Jeg medbringer gerne årbøger på udstillinger, så sparer du portoen.

STØT CAIRNGRUPPEN VED AT KØBE ÅRBOGEN !!!

Med venlig hilsen
Søren Thomsen

Pokaloverrækkelse

Pokaloverrækkelse af racens mange årspokaler for udstillingsåret 2014 finder sted lørdag den 18.7.2015 i Svendborg umiddelbart efter første udstilling. Racekassen er vært med lidt til ganen.

På gensyn,
Aktivitetsudvalget

Midlertid løsning

Vejledning til midlertidig løsning af problemet med "trykkede" billeder:

Uanset hvilken browser du anvender, bør du først sikre dig, at din browser er opdateret til seneste version.

Hvis du bruger enten Google Crome, Firefox eller Safari er løsningen, at du går på hjemmesiden (og her er du lige nu) trykker "Ctrl + r", hvorefter de billeder du tidligere så som "trykkede" nu bør have korrekt format/størrelse. Nogle vil måske være nødsaget til at trykke "Ctrl + r" hver gang de går på hjemmesiden, medens én gang er tilstrækkeligt på andre browsere.

Hvis du bruger Internet Explore er løsningen lidt anderledes, idet du går i "funktioner" i din menubjælke, finder  og trykker "Indstillinger for kompatibilitetsvisning", hvorefter der fremkommet et billede, hvor www.cairn-terrier.dk nu er angivet og du anvender derefter "Tilføj" i højre side.

Tidligere information

Div. Tidligere information

Vedrørende cairngruppen i Dansk Terrier Klub til orientering

Jane Juel Hansen, bestyrelsen.

Fra den 1. januar 2015 er cairngruppen uden ansvarshavende racerepræsentant. På trods af to indkaldelser af kandidater i TN har der ikke været nogen medlemmer i cairngruppen, der ønskede at stille op til tillidsposten.

Som det er sædvane indtræder den ansvarlige for racerne i DTK’s bestyrelse som kontaktperson for racen indtil en løsning er fundet. Den person er undertegnede Jane Juel Hansen. Det understreges, at der ikke er tale om at fungere som ansvarshavende racerepræsentant, udelukkende som kontaktperson. DTK’s bestyrelse vil på et kommende bestyrelsesmøde drøfte muligheden for at indkalde til et racemøde for om muligt at motivere nogle til stille op til tillidshvervet.

Såfremt man i racen ønsker, at der skal holdes en årsafslutning med uddeling af rosetter og pokaler, kan der nedsættes et udvalg til varetagelse af dette arrangement. Der kan rettes henvendelse til mig, og så kan vi sammen finde en mulighed for en årsafslutning.

DTK’s bestyrelse håber, at der snart vil findes en løsning på denne uholdbare situation. 

Invitation til racemøde den 12. april 2015

Til medlemmerne i cairn gruppen

Som I jo alle er bekendt med, så har jeres race stået uden ansvarshavende racerepræsentant siden 1. januar 2015, og de mange arbejdsopgaver i racen bliver ikke varetaget for nuværende.
DTK’s bestyrelse ser med bekymring på dette. Det er vigtigt for racen at have nogle tillidspersoner, der kan tage sig af henvendelser vedrørende racen, formidle kontakter til hvalpekøbere, deltage i fællesarrangementer og i det hele taget arbejde for udbredelse af kendskab til racen og for Dansk Terrier Klub.
DTK’s bestyrelse inviterer hermed medlemmerne af racegruppen til et racemøde, hvor vi håber at kunne motivere nogle af jer til at varetage 3 vigtige områder:
• Udgivelse af Årbogen
• Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden (og facebook)
• Udbrede kendskabet til og brugen af DTK’s nye strategi.
Mødet vil blive afholdt den 12. april fra klokken 13 – 16. Børnehuset Regnbuen, Røjlevej 22, 5792 Årslev, Fyn. 
Udgifterne til fremsendelse af dette brev vil blive varetaget af jeres racekasse.
Tilmelding senest den 3. april 2015 til mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen
Jane Juel Hansen, DTK’s bestyrelse

Til Cairngruppen vedrørende Cairn Årbogen 2014

Bestyrelsen har nu undersøgt, hvor i fremstillingsprocessen Cairn Årbogen er. Det viser sig, at Årbogen ikke tilnærmelsesvis er i nærheden af en udgivelse.
Bestyrelsen er gjort bekendt med, at der er forskellig opfattelse af, hvem der er ansvarlig for fremstillingen og udgivelsen.
Det indsendte materiale vil blive overdraget til bestyrelsen, der vil tage vare på det, indtil der findes en løsning på udgivelsen.
De af jer der har indbetalt penge til cairnkassen for annoncer og forhåndskøb af årbogen kan få tilbageført jeres indbetaling, hvis I ønsker det. I kan så indbetale senere, når arbejdet med Årbogen går i gang igen.

Hvordan skal jeg forholde mig:

I skal sende en mail til formand Peter Nielsen med oplysninger om indbetaling: dato for indbetaling, beløbets størrelse, jeres bankoplysninger, og selvfølgelig jeres navn. Hvis I har mulighed for at sende en kopi af jeres bankoverførsel som dokumentation, vil det være en rigtig god ide.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer i cairngruppen overvejer, om man har lyst og tid til at gå ind i arbejdet med fremstilling af Årbogen 2014.

Det er et punkt på dagsordenen til racemødet den 12. april 2015

Også andre arbejdsopgaver er ”ledige”:

 • Vedligeholdelse af hjemmesiden
 • Opsamling på uddeling af rosetter 2014, indsamling og uddeling af pokaler
 • Pointberegning og udstillingsresultater 2015

På bestyrelsens vegne      Jane Juel Hansen…Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Svar fra DTK

Til cairngruppen
DTK’s bestyrelse har modtaget henvendelser fra medlemmer af racegruppen, henvendelserne vedrører Cairn Årbogen, indlæg på Facebook og Hvalpelisten.
Bestyrelsen er orienteret om, at der har været forskellige indlæg på Facebook vedrørende Årbogen, men har ikke fulgt tråden.
Bestyrelsen har kigget referater igennem siden 2011 og nedenstående er, hvad der er besluttet:
Regler vedrørende Cairnårbogen, vedtaget på racemøder. Racemøde i 2012:
v Billeder fra skuerne af BIS 1 – 4, BIS baby og BIS hvalp + evt dommerrapport (medtagelse af dommerrapport er nedstemt på racemøde i januar 2014)
v Statestik: navn på avlshan og tæve og antal af hvalpe
v Oplysninger forsøges hentet på Hundeweb
Racemøde 9. juni 2013
v Hundens ejer eller opdrætter kan evt. printe en opdateret stamtavle ud fra Hundeweb eller kopi af stambog og tilføje titler. Husk at anføre opdrætters navn og adresse, da det ikke fremgår på Hundeweb. (som I kan se, står der ikke Skal, men kan, og man kan selv tilføje de titler, der ikke er anført på Hundeweb, det er den enkelte ejers eller opdrætters ansvar ikke redaktøren af Årbogen)
v Statestik: uændret forhold
v Kontaktoplysninger i årbog og på hjemmeside sendes til (den ansvarlige for årbogen)
v Opdrætterlisten anført på hjemmesiden danner grundlag for opdrætterlisten i årbogen
v Oplysninger om nye champions til årbogen og hjemmesiden sendes til (den ansvarlige for årbogen)
Racemøde januar 2014:
v Et flertal stemmer imod at dommerrapport fra skuerne skal med i Årbogen
v Et flertal stemmer imod, at man kan placere sig i årbogen fra et skue
På racens hjemmeside er anført, hvem materialet skal sendes til (Berit Rosenfelt) og hvilken deadline der er. Desuden er der orientering om, hvem man skal rette henvendelse til ved spørgsmål angående Årbogen.
Bestyrelsen er af den mening, at man opgiver data om sine hunde på Tro og Love, det er netop også en passus, der er indført vedrørende ejerforhold til en bestemt race.
Om redaktøren af Årbogen ønsker nye billeder og opdaterede oplysninger, eller gamle billeder kan genbruges er ikke et anliggende for bestyrelsen.
Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at Ghita Jensen er i besiddelse af billeder og materiale, der evt. kan bruges af den nye redaktør af årbogen. Materialet skal blot rekvireres.
Bestyrelsen ser racens hjemmeside, som den officielle hjemmeside, hvor alle relevante informationer lægges ind.
Facebook
Retningslinierne for DTK’s Facebook side er også helt overordnet de retningslinier, der er gældende for alle andre Facebook sider under DTK, herunder ses retningslinier for DTK’s Facebook side. Det skal omhandle DTK •I navnet på siden skal indgå Dansk Terrier Klub's officielle side samt Logo i Banner. •Der må ikke annonceres på siden for arrangementer der er i konkurrence eller i modstrid med DTK's interesser •Al kommunikation og indlæg skal være til gavn for klubben som helhed •Siden skal bruges til formidling af DTK information samt være positivt image-skabende •Upassende diskussion samt indlæg vil blive slettet •Personer der gentagne gange bryder ovenstående vil blive slettet fra siden •Bestyrelsen skal have administrator adgang til siden.
I referatet fra Racemødet den 9. juni 2013 står der i beslutningsreferatet følgende:
”Tænk over tonen! Indlæg kan let mistolkes og det skulle gerne inspirere andre cairn-ejere til at deltage i Cairn arbejdet. Det skal bruges som et promoveringsværktøj til at fremme racen.”
DTK’s bestyrelse accepterer ikke personlige angreb under Facebook. Bestyrelsen understøtter, at sådanne indlæg slettes, da de ikke vil være til gavn for hverken klubben, racen, kredsen eller udvalgene. Der skal være plads til forskelligheder i forhold til ”sagen”, og ytringsfriheden skal respekteres indenfor de grænser som er fastsat af DTK’s bestyrelse for brugen af Facebook.
Bestyrelsen har ikke fulgt den tråd på Facebook, der har givet anledning til henvendelse fra medlemmer af cairngruppen. Ovenstående er bestyrelsens holdning generelt.
Facebook er et digitalt medie til hurtige opdateringer og spørgsmål, Facebook kan således indgå som en del af de digitale platforme, hvor relevante informationer lægges op. Det er hjemmesiden, der er racens og klubbens officielle platform sammen med Terrier Nyt.
Annoncering af hvalpekuld
DTK’s bestyrelse har besluttet følgende angående annoncering af hvalpekuld for DTK medlemmer:
v Det er gratis at få sit hvalpekuld på DTK’s hvalpeliste
v Hvalpe må annonceres til salg på: 1) Racens egen hjemmeside og 2) racens egen Facebook side. Dette er oplyst i Terrier Nyt nr 5 og på DTK’s Facebook side.
Håber ovenstående kan være med til at belyse de aktuelle retningslinier for Årbogen og brugen af Facebook.
Bestyrelsen anbefaler, at der på næste racemøde udarbejdes retningslinier for Årbogen, og at disse retningslinier opdateres/reguleres 1 x årligt på racemøde, således at der altid ligger helt aktuelle retningslinier tilgængelig for gruppens medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Jane Juel Hansen

 

 

 

Til alle ejere af en Cairn han

Til opdrættere i Terrier-klubben !

I forbindelse med afslutning af min diplomatuddanelse med specialisering i reproduktion hos hund og kat skal jeg udfærdige 2 artikler, som skal publiceres i internationale tidsskrifter for reproduktionsinteresserede dyrlæger. I den forbindelse vil jeg undersøge sædkvaliteten og sammenligne  4 forskellige hunderacer her i Danmark for at se, hvor gennemsnitskvaliteten ligger, og om der rent faktisk er en forskel imellem de store, mellemstore og små hunderacer.

Jeg har valgt at kikke på flg racer:

Cairn Terrier

Engelsk Bulldog

Labrador Retriever

Berner Sennen

For at kunne få et regulært billede, skal der indenfor hver hunderace benyttes min. 10 hanhunde. Inklusionskriterierne er, at hundene skal være imellem 2-6 år gamle, og de skal have haft min. 1 kuld hvalpe efter sig dvs have en kendt frugtbarhed. De må ikke indenfor de sidste 3 måneder forud for undersøgelsen have været i medicinsk behandling eller været igennem et sygdomsforløb. De må ikke have parret indenfor de sidste 3 dage forud for sædopsamlingen.

En sædopsamling er uden smerte eller anden ubehag for hanhunden, og vi vil planlægge at have en løbsk tæve han kan snuse til i den forbindelse, så alt kommer til at forløbe så naturligt som overhovedet muligt.

Der vil på sædfraktionen blive udfærdiget et meget grundigt spermogram med beskrivelse af både bevægelighed , koncentration og antal misdannede sædceller.

Der vil blive taget en blodprøve som undersøges for genetiske faktorer udført på godkendt laboratorium i USA.

Prisen for hele undersøgelsen vil være 400,- inkl moms.

Jeg kan kontaktes på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jeg håber at mange vil henvende sig til mig, da dette kan give et fint billede af, hvordan det står til med den danske hundebestands sædkvalitet.

Vh

Fagdyrlæge Kathrine Thejll Kirchhoff

Dyrlægegruppen Frijsenborg A/S

Hinnerup Dyrehospital

Navervej 3

8382 Hinnerup

 

HVALPELISTE

Hvalpe
Er du interesseret i en cairn terrier hvalp, eller har du hvalpe til salg, så se Cairngruppens hvalpeliste under LINKS.

Tidligere Cairn-årbøger

LAGERSALG !!!!

Årbog 1 årbog 2

          Så er det muligt at erhverve sig eksemplarer af de gamle danske cairn årbøger.
          En unik historie om racen gennem de sidste mange år.
          Er du ny opdrætter, mangler du en enkelt årbog for at have en komplet samling,
          Har du slidt dine egne op, eller ønsker du bare eksemplarer af cairngruppens flotte årbøger, så sælger vi nu ud af lageret.

          De gamle årbøger kan købes for bare kr. 20 pr. stk. (+ evt. porto) – jeg medbringer gerne på udstillinger, så sparer du portoen.

                                               Vi har følgende årgange:

                             1990              1998              2006              2012             

                             1993              1999              2007              2013

                             1994              2000              2008              2014

                             1995              2001              2009

                             1996              2003              2010

                             1997              2004              2011

          Årbøgerne kan bestilles hos Søren Thomsen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på Tlf 98315077.

Møde i aktivitetsudvalget

Referat af møde i aktivitetsudvalget lørdag den 9. maj i Billund

Mødedeltagere: Lotte Thomsen, Søren Thomsen, Karin Johansen, Jørgen Johansen,
Ghita Jensen, Henrik Pedersen, Anita Fahl, Evy Fahl. Susanne Lynge Jensen.

1. Dagsorden, Status siden racemødet 12.april 2015:

a. FB-siden
Enighed i gruppen om at vedtagne regler for brug at FB følges.
Siden skal være åben, positiv og imageskabende. Al kommunikation og indlæg skal være til gavn for klubben.

b. Cairngruppens materiale
Henrik oplyser at han har fået henvendelser fra personer som ligger inde med skuepokaler og liste vedrørende materiale fra Sjællands Skuet.
Jørgen har tilbudt at opbevare det materiale, som Peter Nielsen har hentet hos tidligere racerepræsentant. P.T. ingen løsning på Sjællandssiden.

c. Årbogen 2014
Ghita og Lotte orienterer om, at de er nået rigtig langt med årbogen. Alle billeder er nu modtaget, omslaget er færdigt og statistikker og udstillingsresultater er færdige. De mangler 4 annoncer, der er tegnet ca. 25 sider annoncer. Der er forudbestilt 70 årbøger. Der er lavet aftale med den der har sat årbogen de sidste 2 år og han vil gerne gøre det i år igen. Så årbogen vil være klar til salg på udstillingen i Svendborg d.18. juli 2015 måske før.

d. Årspokaler
Evy tager sig af indsamling af årspokaler, Søren indkøber rosetter.
Der vil blive uddelt årspokaler og rosetter ved et lille traktement lørdag d.18. juli mellem de to udstillinger i Svendborg.

 

2. Cairngruppens hvalpeliste - Forslag udarbejdet af Mette Toft
Enighed om at hvalpe skal være født, før de kan komme på hvalpelisten. Her med 1 billede pr. kuld og link til egen hjemmeside. Når Mette er klar gives besked til Anita og Evy om muligheden på hjemmesiden. Samtidig vil regler for brug af FB blive tilpasset så der kan komme links på til hjemmesider.

3. Hvalpekuld på FB-siden Evy –Anita
Enighed om, at vi starter op med hvalpeliste på cairngruppens hjemmeside, og når det har kørt i en periode, så tager vi punktet op igen.

4. Kontaktpersoner på hjemmesiden
På cairngruppens hjemmeside skal det fremgå med navn nævnelse, hvem der er ansvarlig for administration af FB, indlæg i Terrier Nyt osv.

5. Indlæg i Terrier Nyt – Karin
Karin laver et indlæg til Terrier Nyt, hvor hun opfordrer til, at man kommer med indlæg f.eks. Rally, lydighed, ture til udlandet, sjove historier fra hverdag m.m.

6. Salg af gamle årbøger – Søren
Søren vil se, hvad der er tilbage af årbøger fra foregående år og forestå salg af samme.

7. Fælles fodslag – Lotte
Alle er enige om at slå fælles fodslag. Henrik laver et indlæg til Terrier Nyt.

8. Aktiviteter i 2015/2016
Uddeling af pokaler og rosetter for 2014 finder sted d. 18 juli 2015 i Svendborg.
Skue i første halvår af 2016.

9. Eventuelt
Intet

Årbog 2014

CAIRN ÅRBOG 2014

Vi er nu gået i gang med fremstilling af Årbogen for 2014.Vi er ved at danne os et overblik over det indsendte materiale.
Der er nogen få stykker, som har bedt om at få deres penge retur for annoncer og forudbestilte årbøger. Såfremt I alligevel ønsker annonce i årbogen og evt. forudbestille årbøger bedes i indbetale beløbet igentil reg.nr. 7360 konto nr. 1536094 med tydelig angivelse af hvad beløbet dækker – SENEST d.  8.5.2015.

Vi vil gøre vores bedste for at få Årbogen 2014 klar så hurtigt som muligt.
Jeg vil løbende orientere om, hvor langt vi er.
Hvis der er nogen som har spørgsmål til årbogen, kan I kontakte mig på

Tlf. 98315077 eller mail    Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen

Lotte Thomsen

Racemøde den 12.4.2015

Referat af Cairn Terrier Racemøde 12/4-2015 Sted: Røjlevej 22, 5792 Årslev.  

Jane Juel Hansen bød velkommen til deltagerne, i alt 16 fra racegruppen + hele DTK bestyrelsen. Efter debat om situationen og forskellige input med hensyn til at ”komme videre” stod det ret klart at alle ønskede der skulle ske noget, og vi i fællesskab skulle komme frem til en løsning der på sigt kan være med til at løfte opgaverne i racegruppen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe der i fællesskab og via samarbejde, skal løfte opgaverne med hensyn til Årbogen, Udstillinger/resultater, Hjemmeside/Facebook. Der var en flot tilslutning til denne arbejdsgruppe som i dag består af: Lotte Thomsen, Søren Thomsen, Ghita Jensen, Evy Fahl, Anita Fahl Andersen, Henrik Pedersen, Karin Johansen, Jørgen Johansen, Mette Toft og Susanne Lynge Jensen. Herudover var der et klart ønske om at finde en kontaktperson/tovholder til at koordinere opgaverne og være direkte bindeled til bestyrelsen i DTK. Lotte Thomsen vil fra dags dato med fuld opbakning fra bestyrelsen i DTK, varetage funktionen som kontaktperson for racegruppen. Det er aftalt at bestyrelsen i DTK vil deltage på de kommende racemøder for at fortsætte fokus og vi sammen får løftet de mange opgaver der ligger i racegruppen.  

Årbogen: 2014:
Alle var enige om at man bør gøre alt for at 2014 udgaven skal udgives! Man ønsker ekstern support om nødvendigt og det er aftalt at man kan være nødsaget til at skulle bruge økonomiske midler fra racens konto på dette. Da bestyrelsen stadig ikke har modtaget en del materiale fra Berit Rosenfeldt må vi finde en løsning for at få afhentet dette. Jane Juel Hansen kontakter igen BR, og Karin Johansen har tilbudt at afhente materialet. Det er dokumenter der svarer til 2 ringbind, USB stick etc. Lotte Thomsen danner sig et overblik over situationen og vurderer hvad der skal til for at løfte denne opgave.

2015:
Lotte Thomsen og Ghita Jensen påtager sig i fællesskab arbejdet med Årbogen fra 2015. Regler for optagelse i årbogen er uændret og er ifølge de retningslinjer der er aftalt på tidligere racemøde.   

Opdatering af udstillingsresultater / Point til Årets Cairn Terrier:
Karin og Jørgen Johansen indsamler udstillingsresultater for 2015, og vil samtidig sørge for indlæg i TN med resultater og billeder fra vores udstillinger. Ghita Jensen varetager pointberegningen da det er tæt relateret til årbogen, samt offentliggørelse af pointoversigt på racens hjemmeside. Pokaler: Administration og hjemkaldelse varetages af Evy Fahl. Rosetter: Administration og bestilling varetages af Søren Thomsen.

Hjemmesiden:
Der vil være 2 nye administratorer på racens hjemmeside. Michael Bergmann beder Michael Andreasen om login til Ghita Jensen og Mette Toft. Opgaverne er fordelt således:
Ghita Jensen:
Udstillingsresultater, Pointoversigt, og andre årbogsrelaterede opdateringer. Der vil blive påført en ny menu ”Referater” hvor samtlige referater vil blive uploadet. Det er desuden aftalt at GJ kan foretage en oprydning i punkter der kunne ligge mere hensigtsmæssigt for at fremme en let tilgang til forskellige oplysninger.
Mette Toft:
Alle andre generelle opdateringer som hun modtager efter godkendelse af Lotte Thomsen. Mette Toft vil også opdatere hvalpekuld i henhold til DTK’s nye strategi som giver mulighed for dette. Retningslinjer herfor aftales internt i arbejdsgruppen.  

Facebook – Cairngruppen under DTK:
Der vil være 2 nye administratorer – Evy Fahl & Anita Fahl Andersen.

Desuden vil der være adgang for bestyrelsen, og Michael Bergmann varetager denne funktion.

Der vil blive slået hårdt ned på upassende indlæg og negativ omtale generelt som hverken gavner racen eller klubben som helhed. Retningslinjerne vil blive gennemgået og tilpasset af admins.

Ifølge DTK’s nye strategi hvor DTK hvalpeliste er Gratis for medlemmer, vil det ligeledes være muligt for medlemmer af DTK at annoncere hvalpekuld på racens egen officielle Facebook side. Retningslinjer for dette vil blive udformet af Admins. Det er desuden Admins opgave at sikre sig at annoncerede hvalpekuld stammer fra medlemmer af DTK. Dette foretages i samarbejde med Peter Nielsen og klubbens medlemskartotek for racegruppens medlemmer.  

DTK Strategi / Strategiudvalg

Jane gennemgik kort ideen bag strategien som blev søsat allerede i efteråret 2014 på racekredsmødet. Der er nedsat et udvalg som består af Marianne Duchwaider og Rikke Holmelund. Begge disse personer kan kontaktes i forbindelse med information og spørgsmål.

På Facebook har de oprettet en side over al tilgængelig materiale på diverse kampagner og materiale man selv kan gøre brug af – læs mere på Facebook ”DTK strategiudvalg”. Der ligger i dag en del information på DTK’s hjemmeside under menupunktet ”DTK informerer” men denne side bliver opdateret hurtigst muligt når al materiale er klar, samt med en forklaring til hvordan man selv kan bruge det individuelt. Det er en selvfølge at bestyrelsen sætter stor pris på de medlemmer der ønsker at gøre brug af klubbens materiale når de markedsfører deres kuld eller på bruger det på anden vis. På den måde er vi med til at skabe positiv omtale, fokus på hunde med stambog og udbrede kendskabet til DTK – og dermed flere medlemmer på sigt.

Der er også stor fokus på at opdrættere indmelder deres hvalpekøbere i DTK. Dette bliver tilbudt til til opdrættere som allerede er medlem af DTK. Prisen for dette er 175 kr., for første år.

En beslutning der er foretaget og informeret om på racekredsmødet, er at bestyrelsen har besluttet at Hvalpelisten er gratis for medlemmer af DTK. Det er endvidere besluttet at det er tilladt for medlemmer af DTK at de kan annoncere deres hvalpekuld på racens egen hjemmeside samt racens egen officielle Facebookside. Retningslinjer herfor udføres som beskrevet tidligere i referatet. Det er IKKE muligt for en racegruppe at beslutte IKKE at ville annoncere disse kuld hvis et medlem ønsker dette.

Der informeres kort om at DKK vil iværksætte en lignende kampagne i efteråret 2015, og vil også tilbyde gratis hvalpeliste etc.  

Eventuelt:  

Hvalpehenvendelser:
Peter Nielsen ønsker en kontaktperson i racegruppen mht. hvalpehenvendelser. En person som har indgående kendskab til racen og som kan give gode råd og vejledning. Denne funktion varetages af Mette Toft.

Det understreges at man ifølge retningslinjerne ikke må henvise direkte til opdrættere men blot henvise til hvalpeliste etc.

Materiale som tilhører racegruppen:
En del materiale som tilhører racegruppen ligger i dag opbevaret hos forskellige personer. Dette materiale skal der gøres status over og det skal indsamles.
Mette Toft laver en ”indkaldelse” på hjemmesiden og Facebook. Der skal informeres direkte til Henrik Pedersen, hvorefter vil vurderer hvordan vi får materialet under et tag. Materiale hos tidligere racerepræsentanter skal også indhentes og det sørger Jane Juel Hansen for at følge op på.

Bestyrelsen i DTK vil gerne takke for et godt og konstruktivt møde. Vi vil gerne understrege yderligere, at vi i bestyrelsen er indstillet på at gøres vores til, at vi kan få løftet opgaverne i racegruppen og på den måde bidrage til at starte på en frisk og komme positivt videre.

En stor tak skal lyde til Camilla Jay for den flotte forplejning til hele racegruppen i form af Kaffe og hjemmebag.

Bestyrelsen Dansk Terrier Klub
13/04-2015

Cairnboden

Indkaldelse!

Cairngruppens materialer og effekter skal samles.

Det drejer sig om alle de ting, der ejes af Cairngruppen, oprindelig benævnt Cairnboden. Det omfatter Cairngruppens fane, alle materialer til cairnskuer øst og vest, telte, trimmeborde, placeringsskilte mm. Tryksager, herunder restoplag af tidligere årbogsudgivelser samt alle andre effekter, der tilhører Cairngruppen. De der ligger inde med nogle af disse ting bedes hurtigst muligt kontakte Henrik Pedersen e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Indkaldelse

OBS!

Vi skal have alle Cairngruppens materialer samlet et sted.

Det drejer sig om samtlige de effekter, der ejes af Cairngruppen, og som tidligere samlet blev benævnt, cairnboden.Det omfatter dommertelte til cairnskuer, trimmeborde, div. tryksager, tidligere årgange af cairnårbogen og meget andet. De der ligger inde med nogle af disse ting bedes så hurtigt som muligt rette henvendelse til Henrik Pedersen e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Information

Vedrørende cairngruppen i Dansk Terrier Klub til orientering

Jane Juel Hansen, bestyrelsen.

Fra den 1. januar 2015 er cairngruppen uden ansvarshavende racerepræsentant. På trods af to indkaldelser af kandidater i TN har der ikke været nogen medlemmer i cairngruppen, der ønskede at stille op til tillidsposten.

Som det er sædvane indtræder den ansvarlige for racerne i DTK’s bestyrelse som kontaktperson for racen indtil en løsning er fundet. Den person er undertegnede Jane Juel Hansen. Det understreges, at der ikke er tale om at fungere som ansvarshavende racerepræsentant, udelukkende som kontaktperson. DTK’s bestyrelse vil på et kommende bestyrelsesmøde drøfte muligheden for at indkalde til et racemøde for om muligt at motivere nogle til stille op til tillidshvervet.

Såfremt man i racen ønsker, at der skal holdes en årsafslutning med uddeling af rosetter og pokaler, kan der nedsættes et udvalg til varetagelse af dette arrangement. Der kan rettes henvendelse til mig, og så kan vi sammen finde en mulighed for en årsafslutning.

DTK’s bestyrelse håber, at der snart vil findes en løsning på denne uholdbare situation. 

Invitation til racemøde den 12. april 2015

Til medlemmerne i cairn gruppen

Som I jo alle er bekendt med, så har jeres race stået uden ansvarshavende racerepræsentant siden 1. januar 2015, og de mange arbejdsopgaver i racen bliver ikke varetaget for nuværende.
DTK’s bestyrelse ser med bekymring på dette. Det er vigtigt for racen at have nogle tillidspersoner, der kan tage sig af henvendelser vedrørende racen, formidle kontakter til hvalpekøbere, deltage i fællesarrangementer og i det hele taget arbejde for udbredelse af kendskab til racen og for Dansk Terrier Klub.
DTK’s bestyrelse inviterer hermed medlemmerne af racegruppen til et racemøde, hvor vi håber at kunne motivere nogle af jer til at varetage 3 vigtige områder:
• Udgivelse af Årbogen
• Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden (og facebook)
• Udbrede kendskabet til og brugen af DTK’s nye strategi.
Mødet vil blive afholdt den 12. april fra klokken 13 – 16. Børnehuset Regnbuen, Røjlevej 22, 5792 Årslev, Fyn. 
Udgifterne til fremsendelse af dette brev vil blive varetaget af jeres racekasse.
Tilmelding senest den 3. april 2015 til mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Med venlig hilsen
Jane Juel Hansen, DTK’s bestyrelse

Til Cairngruppen vedrørende Cairn Årbogen 2014

Bestyrelsen har nu undersøgt, hvor i fremstillingsprocessen Cairn Årbogen er. Det viser sig, at Årbogen ikke tilnærmelsesvis er i nærheden af en udgivelse.
Bestyrelsen er gjort bekendt med, at der er forskellig opfattelse af, hvem der er ansvarlig for fremstillingen og udgivelsen.
Det indsendte materiale vil blive overdraget til bestyrelsen, der vil tage vare på det, indtil der findes en løsning på udgivelsen.
De af jer der har indbetalt penge til cairnkassen for annoncer og forhåndskøb af årbogen kan få tilbageført jeres indbetaling, hvis I ønsker det. I kan så indbetale senere, når arbejdet med Årbogen går i gang igen.

Hvordan skal jeg forholde mig:

I skal sende en mail til formand Peter Nielsen med oplysninger om indbetaling: dato for indbetaling, beløbets størrelse, jeres bankoplysninger, og selvfølgelig jeres navn. Hvis I har mulighed for at sende en kopi af jeres bankoverførsel som dokumentation, vil det være en rigtig god ide.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer i cairngruppen overvejer, om man har lyst og tid til at gå ind i arbejdet med fremstilling af Årbogen 2014.

Det er et punkt på dagsordenen til racemødet den 12. april 2015

Også andre arbejdsopgaver er ”ledige”:

 • Vedligeholdelse af hjemmesiden
 • Opsamling på uddeling af rosetter 2014, indsamling og uddeling af pokaler
 • Pointberegning og udstillingsresultater 2015

På bestyrelsens vegne      Jane Juel Hansen…Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Svar fra DTK

Til cairngruppen
DTK’s bestyrelse har modtaget henvendelser fra medlemmer af racegruppen, henvendelserne vedrører Cairn Årbogen, indlæg på Facebook og Hvalpelisten.
Bestyrelsen er orienteret om, at der har været forskellige indlæg på Facebook vedrørende Årbogen, men har ikke fulgt tråden.
Bestyrelsen har kigget referater igennem siden 2011 og nedenstående er, hvad der er besluttet:
Regler vedrørende Cairnårbogen, vedtaget på racemøder. Racemøde i 2012:  Billeder fra skuerne af BIS 1 – 4, BIS baby og BIS hvalp + evt dommerrapport (medtagelse af dommerrapport er nedstemt på racemøde i januar 2014)
 Statestik: navn på avlshan og tæve og antal af hvalpe
 Oplysninger forsøges hentet på Hundeweb
Racemøde 9. juni 2013
 Hundens ejer eller opdrætter kan evt. printe en opdateret stamtavle ud fra Hundeweb eller kopi af stambog og tilføje titler. Husk at anføre opdrætters navn og adresse, da det ikke fremgår på Hundeweb. (som I kan se, står der ikke Skal, men kan, og man kan selv tilføje de titler, der ikke er anført på Hundeweb, det er den enkelte ejers eller opdrætters ansvar ikke redaktøren af Årbogen)
 Statestik: uændret forhold
 Kontaktoplysninger i årbog og på hjemmeside sendes til (den ansvarlige for årbogen)
 Opdrætterlisten anført på hjemmesiden danner grundlag for opdrætterlisten i årbogen
 Oplysninger om nye champions til årbogen og hjemmesiden sendes til (den ansvarlige for årbogen)
Racemøde januar 2014:
 Et flertal stemmer imod at dommerrapport fra skuerne skal med i Årbogen
 Et flertal stemmer imod, at man kan placere sig i årbogen fra et skue
På racens hjemmeside er anført, hvem materialet skal sendes til (Berit Rosenfelt) og hvilken deadline der er. Desuden er der orientering om, hvem man skal rette henvendelse til ved spørgsmål angående Årbogen.
Bestyrelsen er af den mening, at man opgiver data om sine hunde på Tro og Love, det er netop også en passus, der er indført vedrørende ejerforhold til en bestemt race.
Om redaktøren af Årbogen ønsker nye billeder og opdaterede oplysninger, eller gamle billeder kan genbruges er ikke et anliggende for bestyrelsen.
Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at Ghita Jensen er i besiddelse af billeder og materiale, der evt. kan bruges af den nye redaktør af årbogen. Materialet skal blot rekvireres.
Bestyrelsen ser racens hjemmeside, som den officielle hjemmeside, hvor alle relevante informationer lægges ind.
Facebook
Retningslinierne for DTK’s Facebook side er også helt overordnet de retningslinier, der er gældende for alle andre Facebook sider under DTK, herunder ses retningslinier for DTK’s Facebook side. Det skal omhandle DTK •I navnet på siden skal indgå Dansk Terrier Klub's officielle side samt Logo i Banner. •Der må ikke annonceres på siden for arrangementer der er i konkurrence eller i modstrid med DTK's interesser •Al kommunikation og indlæg skal være til gavn for klubben som helhed •Siden skal bruges til formidling af DTK information samt være positivt image-skabende •Upassende diskussion samt indlæg vil blive slettet •Personer der gentagne gange bryder ovenstående vil blive slettet fra siden •Bestyrelsen skal have administrator adgang til siden.
I referatet fra Racemødet den 9. juni 2013 står der i beslutningsreferatet følgende:
”Tænk over tonen! Indlæg kan let mistolkes og det skulle gerne inspirere andre cairn-ejere til at deltage i Cairn arbejdet. Det skal bruges som et promoveringsværktøj til at fremme racen.”
DTK’s bestyrelse accepterer ikke personlige angreb under Facebook. Bestyrelsen understøtter, at sådanne indlæg slettes, da de ikke vil være til gavn for hverken klubben, racen, kredsen eller udvalgene. Der skal være plads til forskelligheder i forhold til ”sagen”, og ytringsfriheden skal respekteres indenfor de grænser som er fastsat af DTK’s bestyrelse for brugen af Facebook.
Bestyrelsen har ikke fulgt den tråd på Facebook, der har givet anledning til henvendelse fra medlemmer af cairngruppen. Ovenstående er bestyrelsens holdning generelt.
Facebook er et digitalt medie til hurtige opdateringer og spørgsmål, Facebook kan således indgå som en del af de digitale platforme, hvor relevante informationer lægges op. Det er hjemmesiden, der er racens og klubbens officielle platform sammen med Terrier Nyt.
Annoncering af hvalpekuld
DTK’s bestyrelse har besluttet følgende angående annoncering af hvalpekuld for DTK medlemmer:
 Det er gratis at få sit hvalpekuld på DTK’s hvalpeliste
 Hvalpe må annonceres til salg på: 1) Racens egen hjemmeside og 2) racens egen Facebook side. Dette er oplyst i Terrier Nyt nr 5 og på DTK’s Facebook side.
Håber ovenstående kan være med til at belyse de aktuelle retningslinier for Årbogen og brugen af Facebook.
Bestyrelsen anbefaler, at der på næste racemøde udarbejdes retningslinier for Årbogen, og at disse retningslinier opdateres/reguleres 1 x årligt på racemøde, således at der altid ligger helt aktuelle retningslinier tilgængelig for gruppens medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Jane Juel Hansen

Trimmekursus i Gjesing

Trimmekursus

Lørdag d. 6 september afholdt cairngruppen trimmekursus i Gjesing.

Instruktører var Ellen Julsgaard ( Cale Hill ) og Kirsten Klausen ( Kiokas )

 

     Han 1 1           Tæve 1 2

 

Efter præsentation af både 2- og 4 benede gav Ellen et teoretisk oplæg. derefter gik kursisterne i gang med deres hunde.

Der var stor arbejdsiver, og instruktørerne var yderst tilfredse med deres elever !

 

     Tæve 2 3          Han 2 3

 

Dagen fløj afsted, og alle var tilfredse med dagens resultater.

 

Tæve 2 5

Canine Herpes Virus

Canine Herpes Virus (CHV)

Herpes virus hos hund blev første gang beskrevet i USA i 1965, men er i dag vidt udbredt globalt. Undersøgelser viser, at mellem 40-88% af den raske hundepopulation i Europa har en positiv antistof titer.

Hos den voksne, smittede hund ses sjældent synlige symptomer, enkelte kan have lette luftvejssymptomer og man mener, at virus kan være en del af kennelhostekomplekset.

Det betyder også, at virus kan spredes i en kennel uden at give symptomer hos de enkelte hunde.

Virus er temperaturfølsom og trives bedst ved temperaturer omkring 35-37 grader. Det har, som andre herpesvira, evnen til at îgemme sigî i nervebaner og lymfeknuder og kan aktiveres til udbrud ved et svækket immunforsvar, som bl.a. kan ses ved stress, løbetid, drægtighed og behandling med binyrebarkhormoner.

Virus kan smitte via parring, hvalpene kan blive smittet under fødslen men oftest sker smitten direkte fra tæve til hvalp via spyt eller flåd fra næsen.

Hos drægtige tæver kan virus overføres via moderkagen til hvalpene og afhængig af tidspunktet for smitten, vil virus medføre abort eller svækkede nyfødte /dødfødte hvalpe.

De nyfødte hvalpe, der overlever fødslen, er ofte stærkt undervægtige med en høj dødelighed pga. deres manglende temperaturregulering samt et nedsat immunforsvar.

Hos hvalpe, der smittes i løbet af deres første leveuge, er smittetiden 6-10 dage. Virus spredes med blodet til lever, nyrer, lymfevæv, lunger og centralnervesystem.

Symptomerne, som ses når hvalpene er 1-3 uger gamle,  er manglende ædelyst, flåd fra næsen (kan være blodigt), vejrtrækningsbesvær, neurologiske symptomer, koliksmerter og ofte blød, gulgrøn afføring. Sygdomsperioden er fra 1-3 dage og dødeligheden er næsten 100%.

Hvalpe, som smittes når de er 2-3 uger gamle, får sjældent symptomer på sygdommen, dog er påvirkning af centralnervesystemet registreret med ukoordinerede bevægelser, blindhed og døvhed til følge.

Der findes ikke en virksom behandling af de syge, nyfødte hvalpe, men da virus ikke kan overleve en temperatur over 37 grader, kan smitte forebygges ved at sørge for at holde hvalpenes kropstemperatur oppe omkring 38,5 grader de første 8-10 dage, indtil deres egen temperaturregulering er etableret.

Det er i dag muligt at få sin tæve vaccineret mod herpes. Vaccinen er specifikt rettet mod drægtige tæver og skal gentages i hver drægtighed.

Vaccinationsprotokollen, som kan anvendes til alle tæver, hedder:

Første vaccination mellem løbetidens første dag og 10 dage efter parring, anden vaccination 1-2 uger før fødsel.

Vaccinen booster immunforsvaret under drægtigheden og øger dermed udskillelsen af antistoffer mod herpes i colostrum, som er den første mælk, hvalpene får.

Vaccination af drægtige tæver er endnu ikke så udbredt her i landet, men med tanke på det store antal antistof-positive hunde der findes, bør vi helt sikkert overveje vaccination som et alternativ, ikke mindst i kenneler med mange avlsdyr, hvor smittepresset alt andet lige er størst.

Fagdyrlæge Helle Busk

Ref.: Recent Advances in Canine Infectious Diseases,

Carmichael L., Baker Institute for Animal Health, Cornell University,  Ithaca, New York, USA

Til alle ejere af en Cairn han

Til opdrættere i Terrier-klubben !

I forbindelse med afslutning af min diplomatuddanelse med specialisering i reproduktion hos hund og kat skal jeg udfærdige 2 artikler, som skal publiceres i internationale tidsskrifter for reproduktionsinteresserede dyrlæger. I den forbindelse vil jeg undersøge sædkvaliteten og sammenligne  4 forskellige hunderacer her i Danmark for at se, hvor gennemsnitskvaliteten ligger, og om der rent faktisk er en forskel imellem de store, mellemstore og små hunderacer.

Jeg har valgt at kikke på flg racer:

Cairn Terrier

Engelsk Bulldog

Labrador Retriever

Berner Sennen

For at kunne få et regulært billede, skal der indenfor hver hunderace benyttes min. 10 hanhunde. Inklusionskriterierne er, at hundene skal være imellem 2-6 år gamle, og de skal have haft min. 1 kuld hvalpe efter sig dvs have en kendt frugtbarhed. De må ikke indenfor de sidste 3 måneder forud for undersøgelsen have været i medicinsk behandling eller været igennem et sygdomsforløb. De må ikke have parret indenfor de sidste 3 dage forud for sædopsamlingen.

En sædopsamling er uden smerte eller anden ubehag for hanhunden, og vi vil planlægge at have en løbsk tæve han kan snuse til i den forbindelse, så alt kommer til at forløbe så naturligt som overhovedet muligt.

Der vil på sædfraktionen blive udfærdiget et meget grundigt spermogram med beskrivelse af både bevægelighed , koncentration og antal misdannede sædceller.

Der vil blive taget en blodprøve som undersøges for genetiske faktorer udført på godkendt laboratorium i USA.

Prisen for hele undersøgelsen vil være 400,- inkl moms.

Jeg kan kontaktes på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jeg håber at mange vil henvende sig til mig, da dette kan give et fint billede af, hvordan det står til med den danske hundebestands sædkvalitet.

Vh

Fagdyrlæge Kathrine Thejll Kirchhoff

Dyrlægegruppen Frijsenborg A/S

Hinnerup Dyrehospital

Navervej 3

8382 Hinnerup

Trimmekursus - Hverdagstrim

                         Så er fristen for tilmelding slut, og der er fuldt besat for denne gang ( 6 tilmeldinger )

Trimmekursus

Trimmebord

 

                      Cairngruppen arrangerer trimmekursus i hverdagstrim lørdag d. 6. september, fra kl. 10 til 15.

                      Det finder sted på Løvenholmvej 28, 8963 Auning, hos Kirsten Klausen.

                      Prisen er 500,- kr. incl. kaffe/the og vand hele dagen, samt en lille pause med en let frokost.

                      Instruktører er Ellen Julsgaard ( Cale Hill's ) og Kirsten Klausen ( Kiokas ).

                      Sidste frist for tilmelding er mandag d. 25. august til Nanny Hansen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., 

                      der også kan give yderlige oplysninger.

                      Det er muligt at låne enkelte trimmeborde, trimmegalger og afprøve en trimmesadel.

                      Med venlig hilsen Cairngruppen 

                                    Neglesaks                                             Trimmekniv                                            Børste      

SCTC Centenary Silent Auction

                     

SCTC CENTENARY

1914 ñ 2014

SILENT AUCTION

at

Bracknell Sports & Leisure Centre

Bagshot Rd., Bracknell, Berks RG12 9SE

on

Saturday 3rd May 2014

10am ñ 2pm

To view Lots    

http://www.sctc.org.uk/centenary-auction

For further information including details for absentee bids

Please contact Frances Goldfinch

Tel: 01304 851818

Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Invitation til Southern Cairn Terrier Clubs Centenary Weekend

oooOOOooo

UK

SOUTHERN CAIRN TERRIER CLUB

CENTENARY WEEKEND

to be held at

Bracknell Sports & Leisure Centre, Bracknell

SCTC CHAMPIONSHIP SHOW

Saturday 3rd May 2014

Judges

Dogs:        Mr J Pollock (Stanedykes)

Bitches:    Mrs C Roberts (Cannwood)

Referee:  Miss J Hudson (Clanranald)

&

JOINT CTC CHAMPIONSHIP SHOW

(Hosted by the SCTC)

Sunday 4th May 2014

Judge:  Mrs A Waugh

Paper Entries Close: Wednesday 26th March 2014 (postmark)

Online Entries can be made up until midnight on

Wednesday 2nd April 2014 at www.fossedata.co.uk

Schedules available from the Hon. Secretary or downloadable from Fosse Data.

There will be a CENTENARY DINNER held at

The Hilton Hotel, Bracknell the evening of Saturday 3rd May 2014

Deadline for Dinner Bookings is FRIDAY 21st MARCH 2014

Booking forms for the Dinner, Show Lunches together with Accommodation Details

can be obtained from

Hon. Secretary, Mrs S Kinton,

Sunways, Croft Road, Shinfield, Reading, RG2 9EY

Tel: 0118 9883358 or Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

or downloaded from the SCTC Website http://www.sctc.org.uk/centenary.php

Trimmekursus

Cairngruppen arrangerer trimmekursus i hverdagstrim søndag d. 16. marts, fra kl. 9.30 til 15, det finder sted på Porthusvej 10b i Støvring.

Prisen er 500,- kr. prisen er incl. kaffe/the hele dagen, samt en let frokost. Instruktør er Anne-Mette Borg-Østerlin.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 3. marts til Nanny Hansen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. der også kan give yderlige oplysninger.

Der er mulighed for at låne enkelte trimmeborde og trimmegalger, samt at afprøve en trimmesadel.

Jubilæumsudstillingen

DOMMERRAPPORT fra ANN Waugh

My general observations from your Jubilee show in Silkeborg  30th August 2014.

It gave me a great deal of pleasure to judge your well run Jubilee show (stepping in at short notice when my friend Sue Dolan was unable to fulfil her engagement due to ill health).I liked the way you graciously accepted my decisions. I also thank my ring steward and scribe for all their help.

My general observations were these, I´ll start with the positive. Most of the heads were good with typical stops and small well placed ears. The mouths were also good with correct bites and good sized teeth.

Your dogs have good forechests and level toplines (something we do not always have in Britain). Hindquarters had good but not excessive turn of stifle and most were well muscled.

Coat quality was invariably very correct.

Now to the negative points. My main concern was this - You have too many with unacceptably coloured eyes.

Red Cairns do have a redder brown eye sometimes different to the other coloured Cairns - but no Cairn should have eyes with a lighter ring on the outer edge of the eye, making the dogs eyes resemble those of an Owl ! This spoils the expression totally.

The eye shape was also too round and bold in some exhibits.

Close hind action in Cairns is to be found in all countries. I feel it is something we all should be striving to correct but not at the expense of true Cairn type.

                                                                        Ann Waugh

                                                                                          (Tribannon)

 

Jubilæumsudstillingen

Tryk her for at se invitation til udstillingen

 

 

Tilmelding til aftenarrangement: på samme mailadr. som frokost  senest d. 9. august.

prisen for en 3 retters middag incl. natmad er 360,- kr. pr. person

Ang. aftenarrangement er tilmelding bindende, og betaling når man ankommer til kroen.

 

 

Frokost kan bestilles her:       Kartoffelsalat med 2 frikadeller til 50,-kr.

                                           eller Smørrebrød til 28,-kr. pr stk.

                                                      Der kan der købes kaffe, øl, vand og is

 

Der vil være mulighed for at få en annonce i Jubilæumskataloget:

1 hel side A5 for :  200,- kr.

½ side A5 for :      125,- kr. 

Materialet skal sendes til Berit Rosenfeldt.

Deadline for begge dele d. 28/7 2014.

Betaling for frokost og annonce til Cairngruppens konto: reg. nr. 7360 kontonr. 0001536094

 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet.

Da jeg har fået oplyste at Nyhedsbrevet har været under vejs i tre år men at den aldrig er blevet færdigt, har jeg besluttet at det bliver sat i bero i et stykke tid, så vores ny webmaster kan sætte sig ind i sit ny arbejde.

Kevin Brown.

Racerepræsentant for Cairn Terrier.

Møde i Cairngruppen Vest

Cairngruppe vest

Møde hos undertegnede den 19. feb.2014

Alle gruppens medlemmer var tilstede

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Vi startede med en lang hundesnakómest om cairner !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Vores 1. arrangement er trimmekursus v. Anne Mette Borg-Østerlin den 16. ,marts i Støvring.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til kommende arrangementer:

3. Massage-kursus ved Christian Hembo, Hinnerup.

Lissi undersøger muligheder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. îÅben-dagî arrangement (præsentation af forskelige discipliner)

Kevin spørger Charlotte Mikkelsen ,DTK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Trimmekursus den 6/9 c. Kirsten Klausen og Ellen Julsgaard-- i Gjesing

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Desuden vil der blive noget arbejde omk. Jubilæumsudstillingen

 

                             *******************************************************************

Ole           Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                            28992870

Lissi         Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                           22937293

Kevin       Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.           29630039

Per           Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                   64670717

Nanny      Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                  21783452

 

 

Allingåbro den 22. feb. 2014

Nanny Hansen

Dommerønsker 2015

Cairngruppen I Danmark Dommerønsker.

Her er dommerønsker som det flest opdrættere har sendt ind til :

Mr W Cammish,Yvonne Catto, Mr R H J Croyman, Allan Felters, Mrs L Firth, Ray Munday, Mrs N Newton,Mr J Pollock, Mrs C Roberts,Mrs M Shopland, Mrs S V Watson,Mr D Winsley, Mr L Aspin, Mrs C E Cartledge, Mr G Flyckt-Pedersen, Mr P Greenway, Mr M Phillips, Mr S Plane, Mr A Wight, Mr A Brace alle GB

Ole Staunskjær, Birgit Seloy, Mette Sørum, Jens Martin Hansen, Lillian Lleton, Kevin Brown,Gert Christensen, Gunner Nymann, Kresten Scheel alle DK

Frauke Hinsch, Margret Møller Sieber, Wilfred Peper, Falk Siewert, Martha Heine, Tina Deipenbrock alle DE

Modwena Johnsen,Marie Hogarty, Ross Delmar,Michael Forte alle IRL

Kari Jarvinen, Rainer Vourinen, Mrs S Stenroos, Juha Palosaari alle SF

Yvonne v.d.Bogart,Mieke Jansen, Hans v.d. Berg, Lia Obee, Rony Doedijns alle NL

Mats Lindborg, Charlott Sandberg, Bo Skalin alle SE

Diogo Ramala, Rui Oliveira, Luis Gorj‰o-Henriques alle PT

Mrs. Peggy Beisel-McIlwaine,Mr. Ed Bivin begge USA

Petter Steen, Jul Hamlot begge N

Jesus Pastor, Enrique Mate Duran begge SP

TinoPehar, Bojan Matakovic, begge HR

James Reynolds, CAN

Elfriede Heidecker A

Lyudmila Tchistiakova, RUS

Pavol Seman, Slovakia.

Andrzej Kazmierski, PL

Goran Gladic,Serbia.

 

 

FLERE DOMMERØNSKER.

 

 Her er dommerønsker som nogle Cairn opdrætter har sendt til DTK direkte;

 

       Ian Shaw, Ronald Irving, Roger Wright, Yvonne Catto, Sue Braybrook, Bill Cammish, Alan Felters Gill Ward, ,Ann Wall, Ann Waugh, Dwan Inett, Ray Munday, Mrs C M. Roberts,Mary Middlehurst, Monika Shuttleworth, Peter Bakewell alle GB

 

 Inger Hansson, Rene Sporre-Willies, Mats Lindborg, Catharina Hasselgren, Bo Skalin alle SE

 

     Peter Green, Beth Sweigart , Peggy McIllwaine, Lydia Hutchinson,Pamela P. Beat alle USA

 

Torsten Himmerich DE

 

Juha Palosaari FI

 

Marie Hogarty IE

 

Monique Van Brempt BE

 

Mieke Jansen-Kalshoven NL

 

Per Kr Andersen NO

 

Lessi Tchistiakova Rus

 

Branislav Rajic Slo.

 

James G. Reynolds Canada

 

Goran Gladic Serbien

 

Peter Lauber Ch

 

                                                                                         Kevin Brown.

                                                  Racerepræsentant for Cairn Terrier.

 

Referat 25.01.14

Racemøde 25. januar 2014

Ordstyrer : Arne Nielsen

ad 1. velkomst ved Kevin

ad 2. beretning godkendt

ad 3. Økonomi

Arne gennemgik regnskab for 2013- et forlænget regnskabsår-derfor ikke helt sammenligneligt med tidligere år.( se bilag) Problem omkring penge fra SU. Arne undersøger sagen.

ad 4. Sundhedsudvalget
Nyt SU består af Anne Mette (formand)
Ellen (kasserer)
Ada (det tekniske)
Helle Bj
Jette Friborg
Helle Busk (dyrlæge/konsulent)

Helle Busk efterlyste idéer til at synliggøre SU. Der kom flere idéer frem om, hvordan vi får nye hvalpekøberes opmærksomhed- især i forb. med helbredsattesten.Kevin understregede, at opdrætterne skal være ansvarlige omkring dette.

Ad 5. Aktivitetsgrupper Øst og vest
Stor enighed om, at aktivitetsgrupperne skal arbejde for sammenhold og hygge- ikke bare for udstillingshunde, men for ALLE cairner. Der kom mange forslag til arrangementer fx flyball, massagekurser, gåture mm. Cairngruppen skal ikke "konkurrere" med DKK og DTK med kurser i fx ringtræning og rally.Flere medlemmer talte for at bibeholde de nuværende skuer med konkurrence, men derudover osse gerne skuer "for sjov".

Ad 6. Dommere 2014/dommerønsker
Kevin berettede om ekstraordinært møde for racerepræsentanter pga faldende antal registrerede hunde, det faldende antal hunde på udstillingerne samt medlemstal i DTK. Dette skyldes iflg mange af racerepræsentanterne valg af dommere.

Generel utilfredshed med dommerlisten 2014.
DTKs udstillingsudvalg skal fortælles om vores ønsker. Vi må lægge pres på for at få gode dommere.
I den forbindelse er det osse vigtigt at møde op på DTKs generalforsamling for at få indflydelse på, hvilke dommere vi får.

Mette Toft ønskede bedre fordeling af udstillingernes placering. Uheldigt at der i 2014 kun er 4 udstillinger på Sjælland.

Dommerønsker 2015/16 sendes til Kevin, og disse ønsker vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Deadline 1/5 af hensyn til terriernyt.

Arne oplyste, at for fremtiden kommer den enkelte dommers cv på DTKs hjemmeside.

ad 7. Jubilæumsudstilling
Tid : 30/8 2014
Sted: Lunden v/ Silkeborg-udendørs udstillling, men i tilfælde af dårligt vejr, vil udstillingen blive flyttet til Vestergårdhallen.
Dommer : Sue Dolan GB (cairn-specialist)
Forplejning: tilmelding og betaling på forhånd
Aftenfest: Silkeborg vandrehjem ( her er mulighed for overnatning)

ad 8. Skuer 2014
Opbakning til forslag om skue på Sjælland i 2014, men intet skue i Jylland pga jubilæumsudstillingen

ad 9. Årbogen

Ghita oplyste, at Ω- sides annoncer kan give tekniske problemer. Der var dog stemning for at bibeholde Ω-sides annoncer.
Berit hjælper gerne folk, der har problemer med Ω-sides annoncer, men vær ude i god tid.

Spørgsmålet om dommerrapporter fra skuerne skal i årbogen, skabte diskussion. Der var flertal for, at den IKKE skal med.Et overvejende flertal var imod, at det skal være muligt at komme i årbogen, hvis hunden bliver placeret på et skue.

KONKLUSION man kan ikke placere sig i årbogen fra et skue.

ad 10. Årsafslutning 2015
Der var overvejende stemning for osse næste år at holde racemøde og årsafslutning samme dag.

ad 11. Evt.

Ghita ønsker dagsorden offentliggjort på hjemmesiden.

Satu ønsker dagsorden offentliggjort noget tidligere.

Arne foreslår en foreløbig dagsorden 14 dag før mødet.

Helle Bj. efterlyste en "drejebog" til skuer o.lign. Mette Toft fortalte, hun har et kompendium over "Årets gang i cairngruppen".

Hanne Philip fik oplyst, at pokaler fra jyske skue 2013 kan beholdes et år ekstra.

Ghita : Pokaludgiver beregner selv hvert års vinder. Ghita skal have navnet på vinder i god tid.(Kun de to pokaler som er uddelt til ®Året Han/Tæve med flest CK afkom®)

Allingåbro den 4. feb. 2014
Nanny Hansen

ON-LINE jysk skue 15.09.13

On-line tilmelding til skuet kan ske her. Gå nu til menuen i venstre side og tryk "Tilmelding Skue Jylland". Ønsker du at købe en annonce, et sponsorat eller begge dele anvendes linket "sponsorer" nedenunder.

Vær dog opmærksom på, at hundens fødselsdato skal indtastes med bindestreg f.eks. 03-12-2005.

Ønsker du at printe tilmeldingsblanketten ud til f.eks. hvalpekøbere eller trimmekunder kan dette gøres her: Forside - bagside.


Årets Jyske Skue afholdes søndag d. 15. september 2013 i hallen (indendørs)  
Århus Firma Sport, Paludan-M¸llers Vej 110, 8200 Århus N.
(Mad og drikke må ikke medbringes, men cafeteriet vil være åben hele dagen)

Skuet starter kl. 10.00

Dommer:  Jarno Corneliussen, DK  ñ Kennel Tjep ñ til dem som ikke kender Jarno, kan det oplyses, at han sammen med sin kone Jette har opdrættet cairn terrier siden 1977, de har udstillet i mange år både i Danmark og udlandet og har opdrættet mange champions. De har gennem årene opdrættet mange kuld hvalpe og opdrætter stadig et kuld engang imellem.

Priser tilmelding:Kr. 200,00 for 1. hund
Kr. 150,00 for efterfølgende hund med samme ejer.GRATIS for babyer, hvalpe, "Barn og Hund" og Juniorhandling.

Vi har som et nyt tiltag i år, besluttet at babyer og hvalpe kommer GRATIS med til skuet ñ vores skuer er jo netop til, for at får mange nye udstillere med ñ så med dette tiltag, er det vores håb at alle opdrættere vil benytte lejligheden til at får nye hvalpe og hvalpekunder med på skuet.

For at dette er muligt ñ er det vores håb, at ALLE kenneler vil bakke op om dette ved at være skuesponsor ñ prisen vil være følgende:

Skuesponsor kr. 200,00
Skuesponsor incl. 1/1 side annonce (A5) kr. 300
Annonce alene i kataloget (A5)  kr. 200

Alle skuesponsorer vil selvfølgelig blive nævnt i kataloget, på vores hjemmeside og i referatet fra skuet i Terrier Nyt.

Tilmeldingsfrist mandag d. 26. august 2013. Yderligere information om tilmeldingsmetode(r) følger snarest muligt.

På skueudvalget vegne
Søren Thomsen

Ref. fra World Symposium 2013

Fra Frances Goldfinch er modtaget dette referat fra

Cairn Terrier World Symposium 2013

 

The UK Joint Cairn Terrier Clubs were proud to host the Cairn Terrier World Symposium at the Royal Court Hotel, Coventry at the end of August 2013 when in excess of 150 delegates from world wide attended, I think we can be excused from saying that the two most senior people among them, Margaret Hill and Rosemary Boyd came the farthest distance ñ Australia and enjoyed the whole weekend enormously. Other countries represented included Sweden, Holland, Belgium, France, Germany, the USA, Russia, Norway, Denmark and Austria.

 

Sadly several people were unable to attend for health reasons, among them Jean Hudson, Robert Bartram, Satu Stenroos and Andrew Brace, we wish them well and hope they are soon feeling better.

 

We would like to thank our very generous main sponsors, Jean Hudson, Ferelith Somerfield, Victor Malzoni, Audrey Dawe, Jim Cameron, the Towers Family and all the UK Cairn Terrier Clubs, without this support we would not have been able to arrange such an event. To the many others who helped in so many ways we are very grateful also.

 

Fund raising had been undertaken by the Steering Group and thanks must go to all those who donated items for the Auction and Grand Draw, in particular Barbara Hands who so kindly donated an original painting of Cairn Terriers which was won by Christine Marshall.

 

We started on Thursday with a Welcome Evening and were treated to a fine display of national and international Cairn Club information put together by Sybil Berrecloth together with a video of Cairn Terrier history. The Symposium actual took place on Friday and we were welcomed by the Chairman of the event, Ferelith Somerfield. She in turn introduced the keynote speaker, Professor Steve Dean, his subject had the somewhat ambiguous title ëHealth Mattersí deliberately chosen to encompass different aspects. As usual his interpretation was thought provoking. Steve was followed by a group presentation by Chris Roberts, Sybil Berrecloth, Feffie Somerfield and non breed specialist judge Ronnie Irving on certain aspects of the Breed Standard. Following lunch saw the first of the overseas speakers in Jack Smith from the USA whose presentation was titled Rationale behind proposed breed standards in the USA and then Mats Lindborg from Sweden on the subject of Restrictive use of stud dogs in his country which proved extremely informative. Unfortunately Robert Bartram from Australia was unable to be with us and his presentation, Lessons from the Past was given by Fiona Ward. The final Speaker was one of our few younger exhibitors Dawn Inett on the subject of The Next Generation, Dawn had undertaken a great deal of research and gave us much to think about.

 

The very full programme was kept smoothly running by our Master of Ceremonies Jim Pollock and with the aid of Brian Mears and Ian Kettle there was plenty of delegate participation with lively debate and discussion. The whole day was rounded off by Anthony Osborn in the form of an overview of the subjects presented.

 

On Saturday many of us attended City of Birmingham Championship Show at Stoneleigh where Sally Latto had an entry of 98. Just as we were giving ourselves a pat on the back for a successful previous day an organiserís worst nightmare evolved when we learnt that our Speaker for the Gala Dinner that evening, Andrew Brace, had been taken into hospital and would be unable to attend. A hasty consultation resulted in a team of three formidable ladies (assertive but not aggressive as the Breed Standard states) being despatched to the Lancashire Heeler ring where we understand the judge in situ displayed a somewhat apprehensive look when noticing them at the ringside. What a wonderful substitute Frank Kane proved to be, a witty and amusing speaker most of his speech having been written in the taxi on the way to the hotel.

 

Prior to the Dinner a Reception was held in memory of our colleague Fiona Cameron who had contributed some much in the preparation of the Symposium and sadly died earlier this year. Her husband Jim joined us and very kindly provided ësomething bubblyí together with putting all the wine on the tables for the following Dinner. The evening culminated with a presentation by Mary Towers to Feffie Somerfield for all her contribution to our breed over so many years.

 

On Sunday The Midland Cairn Terrier Club held their Championship Show at the Hotel, the judge being Mats Lindborg from Sweden who drew and entry of over 140, we witnessed a new UK Champion on the day in Yvonne Cattoís Birselaw The Thrill Of It All.

 

And so four years of planning came to an end, the feedback has been very favourable and everybody seems to have really enjoyed the event, so thank you all once again from the Steering Group.

 

Frances Goldfinch
World Symposium 2013
Flyers
World Symposium 2013 Hotel Booking
World Symposium 2013 Dinner Booking
World Sympositum 2013 Souvenir Publication

Der kommer løbende nye "flyers" fra England, så nu henvises blot til at se det hele her.
Places for the World Symposium have sold out with over 150 delegates from all over the world and just a slightly lesser number attending the Gala Dinner.

 Unfortunately one speaker, Robert Bartram is unable to attend due to health problems however his presentation will be given by Fiona Ward.

 There is one extra event taking place on the evening of Saturday 31st August ñ a pre dinner reception in memory of Fiona Cameron and we are delighted to welcome her husband Jim who is kindly contributing ësomething bubblyí to toast her memory and is also very generously putting all the wine on the tables at the Gala Dinner.

 The full Event Programme giving the various times etc has been circulated either by email or hard copy, if there are queries please contact Frances Goldfinch email   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  or telephone 01304 851818, in the meantime we look forward to meeting you all at the end of the month.

Indkaldelse til fællesmøde

Da jeg ønsker at samle de frivillige kræfter til et fællesmøde til fordeling af arbejdsopgaver, vil jeg gerne høre, hvad du har lyst til at bidrage med for at racens aktiviteter kan fortsætte.

Send mig en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden udgangen af februar måned, så jeg kan få et overblik over, hvor mange vi bliver til fællesmødet.

Med venlig hilsen
Robert Raeder

Send dine dommerønsker

Som det fremgår af DTKís hjemmeside er det nu tidspunktet til dommerønsker fra alle.

Da der kun er 4 dommere indbudt fra starten af på vores udstillinger, og da det er svært at finde dommere anerkendt for tilstrækkelig mange racer, er det vigtigt at I kommer med så mange gode og interessante dommernavne som muligt.

Navnene vil blive opbevaret hos Lillian Lleton til eventuel senere brug, så det er ikke kun de nærmeste år vi taler om.

Det er derfor hele tiden muligt at komme med navne til Lillian Lleton, som gemmer dem og vurderer på dem hvert år, når dommerne skal findes. Minimum 5 år.

Jo mere vi er aktive med at finde gode dommere og give navnene videre, jo større chance har vi for at få de dommere der er interessante for os. Husk i forbindelse med dommernavne også at skrive nationalitet samt din race.

Send derfor løbende dine dommerforslag til Lillian Lleton på mail - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Arne Nielsen

Fratrædelse

D. 11. november

Jeg lod mig opstille til posten som racerepræsentant for at gøre en forskel for racen og vores medlemmer, men er blevet mødt med så meget modstand, som har medført, at arbejdet med de interne udfordringer langt har oversteget glæden og lysten til det frivillige arbejde.

 Af denne grund har jeg valgt dags dato at fratræde som Racerepræsentant, og kan meddele, at medlemmerne i aktivitetsudvalgene Øst og Vest samt Sundhedsudvalget også har valgt at fratræde fra d.d.

John Jensen

 

Jeg stopper samtidig med opdatering af Cairngruppens hjemmeside

Ole Klausen

Referat fra racemødet

Racemøde i cairngruppen søndag den 9. september 2012

ad 1 John bød velkommen til de fremmødte

ad 2 John aflagde beretning, som blev kommenteret af deltagerne undervejs

John redegjorde for

 • tilbagebetaling af beløb for dommerkritikker
 • racen er-som flere andre racer-for nedadgående. Debat om konsekvenserne.
 • regnskab. Dette havde både været til intern-og ekstern revision og var blevet godkendt begge steder. Flere påpegede det urimelige heri.
 • Cairngruppen på facebook.Diskussion om, hvem der kan være med i gruppen,endte med denne konklusion :

Gruppen på Facebook skal være åben for alle et år frem. Det tages op på næste års racemøde , om det skal fortsætte således.

Hjemmesiden er den officielle side, og her kommer nyhederne først.

 • de i september afholdte skuer. På grund af rejseudgifter m.m. påtænkes dansk dommer til næste år. Det mindre antal hunde på skuerne forårsagede en debat om vigtigheden af disse.
 • trimmekursus sidst i september i Skørping
 • massagekursus i østgruppen
 • Symposium i England 2013

Flere medlemmer påpegede det urimelige i, at DTK vil have så megen indflydelse på afgørelser i cairngruppen. Et enkelt medlem luftede tanken :îHvorfor skal vi være med i DTK?î Dette medførte diskussion og endte med denne konklusion :

Fra dags dato vil alle beslutninger taget på racemødet være gældende. Har man synspunkter at fremføre, må man derfor møde op på racemødet.

Da der under formandens beretning havde været en del kritik omkring punkter vedtaget på sidste års møde og senere annulering af disse, blev en mødedeltagers forslag om en mere udførlig dagsorden positivt modtaget.

ad 3. Økonomi

John gennemgik regnskabet.

De tunge udgiftsposter på budgettet er skuerne, racemøder ñog årsfest.

Det er svært at finde billige/gratis lokaler til afholdelse af racemøde, men der gøres forsøg på at finde noget på Fyn (Åge), så udgifterne ikke afholder folk i at deltage i møder.

ad 4. Årbogen

Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at årbogen har 25års jubilæum i år.

En lang debat om, hvilke oplysninger der skal med i årbogenó(statistik med eller uden navne på hunde?-rapporter fra skuerne?-hvem er årbogen beregnet på?), endte med denne vedtagelse

Følgende skal med i årbogen : Billeder fra skuerne af BIS 1-4 + BIS baby og BIS hvalp+ evt. dommerrapport.

Statistik: navn på avlshan og tæve- og antal hvalpe.

Oplysninger forsøges hentet på Hundeweb.

VIGTIGT at deadline overholdes,så betingelserne er ens for alle. Evt. forsinkelse med årbogen skal offentliggøres på hjemmesiden.

Antallet for hunde på skuer, der medfører optagelse i årbogen, skal sættes reduceres.

Ghita Jensen samler materiale til årbogen og får denne til korrektur inden trykning.

Satu J‰rvinen og Lotte Thomsen bearbejder statistikken.

Den til enhver tid siddende racerepræsentant skal have bogen sendt til korrektur.

ad 5. ad 5 Sundhedsudvalg

Ellen Julsgaard oplyste, at sidste nyt kommer i næste nr. af Terrier Nyt

Rapporten Fra Agria bliver lagt ind under Sundhedsudvalget på hjemmesiden.

ad 6. Jubilæumsudstilling 2014

2014 er det 90 år siden første registrering af cairn i Danmark.

Der var stemning for én jubilæumsudstilling. Der arbejdes videre med sagen.

(Udvalget bestemmer retningslinjer, og Maria Gratved tager imod gode forslag og idéer.?????)

ad 7. World Cairn Terrier symposium 2013

John orienterede.

Chantelou-fonden ansøges om midler til at sende en repræsentant (Racerepræsentant eller medlem af sundhedsudvalget) til symposiet. og der forventes en skriftlig rapport til cairngruppen.

ad 8. Udstillingskritikker, afstemning om bevilling

Forsamlingen var enige om, at den til enhver tid siddende racerepræsentant skal have disse dommerkritikker.

John vil udarbejde den statestik, der blev bestemt på sidste års racemøde.

ad 9a Det er vigtigt med oplysninger på hjemmesiden.

Evt. îløbendeî banner i siden med reminder om tilmeldinger til udstillinger o.lign

ad.9b se under ad 4.

ad 9c se under ad 8.

ad 10. Eventuelt

Ghita Jensen foreslog racemødet afholdt i foråret pga tæt pakket udstillingskalender i efteråret.

John og Maria ser på aktivitets-og udstillingskalender og bestemmer dato.

Satu J‰rvinen udtrykte utilfredshed omkring manglende points i forbindelse med udstillingen i Steppinge.

Konklusion

Der står i årbogen, at alle danske certifikatudstillinger skal tælle med i pointlisten-altså også udstillingen i Steppinge.

Søren Thomsen understregede, at det er vigtigt, man sikrer sig, pokaler bliver tildelt de rigtige vindere.

Gode forslag modtages til ÅRSAFSLUTNINGEN

Allingåbro den 11. september 2012

Nanny Hansen

Sjællandske Cairnskue 2012

Stemningsbilleder fra det Sjællandske Cairnskue d. 2 sep.i Roskilde

Dommer Ray Munday Scotland

BIR BIM skue 2012

BIS 3 + BIM Jay's Joy's Dudley Moore - BIS 1 + BIR McAlister's Scarlett O'hara

Dommerrapport

Cairn Terrier Open Shows:-

1 September 2012 Vilhelmsborg

2 September 2012 Roskilde

What a delight to judge two shows of completely new cairns to me, with the added bonus of plenty of time to asses them. This enabled an extremely relaxed and most enjoyable two days of judging our ìBest Little Palî.

In the question of ìwhat I was looking for?î This is simple. ñ Balance and proportion [plus that X factor!]

A great cairn head does you no favours if the movement is poor, or the proportions of length of leg to back length are not right, and so onÖ.

Roskilde

Another great venue. Grass was reasonably level and quite short [which enabled a good view of the movement!] and perfect weather.

Some absolutely wonderful cairns here today, and thus, very difficult decisions.

No babies today but Best puppy for me was Bushwillows Born to be Wild. Lovely head and very free mover. Very promising youngster.

The boys

Junior Dog class ñ only one entry, but ìboy oh boyî was he a cracker! Dreamcairnís Clark Kent

Simply gorgeous! Perfect proportions, fabulous head, great expression, great coat, and in great condition It was quite a disappointment to me that he did not ìperformî in the final line up [He could not be handled by his owner] and thus paid for it in his placing ñthis is because the competition was so high and its tough at the top!

Other dogs to take my eye were DKCh. Glenquin Plenty of Charm and Jayís Joyís Dudley Moore. Two lovely dogs- who both covered the ground with ease and were in tip top condition. They both had the correct proportions and pushed hard all the wayî - Dudley Mooreî winning out in the final line up with BOS.

The Girls

Just like the junior Dog class ñthis one had only one entry too. The same superlative springs to mind -ìboy oh boy .. What a crackerî She was wonderful. [McAllisterís Unique Blend] In perfect coat and presented to perfection. An adorable head and a cheeky expression to match. Good length of neck running into perfect top line. Fabulous mover and showed all out. Just like Junior dog though was not handled by her owner in the final line up and subsequently did not perform L.She made the cut but I could not justify placing her higher. The competition was too tough.Next in the ring was another superb bitch -McAllisterís Scarlett OíHara. Very similar in shape and proportions to Unique blend and an absolute picture in the ring. Fabulous head. Good teeth and correct scissor bite. Lovely length of neck which flowed beautifully into a perfect top line -which she held on the move. Tail set - perfect and carried well on the move.

In my own notes -all the class winners in the bitches had positive and effusive .remarks. The championís class was a delight-picking hairs between two wonderful bitches. Both commanded attention and seemed to exude authority ñìThis ring is mineî. It was a shame that I could not pull the 2nd place in for the line-up.

When the hard decision had to be made I was torn between McAllisterís Scarlett OíHara and DKCH Cale Hillís Greta. It was so close but I picked Scarlett OíHara for BIS and Greta as Reserve BIS.

I was really pleased with the line-up I was faced with at the end of each day, in both venues. Such quality across all classes.

Also ñ Seeing junior handlers in the ring for the first time, and to be able to encourage this next generation of cairn exhibitors. Priceless

It has been a real privilege and great pleasure to judge these shows and would thank both groups for a wonderful experience and their warm Danish hospitality.

Ray Munday

Stradivarius

IMG 0002 IMG 2385

IMG 0012 IMG 0027

IMG 0036 IMG 0037

IMG 0038 IMG 2382

IMG 0110 IMG 2327

IMG 2328 IMG 2337

IMG 2340 IMG 2364

IMG 0039

Resultatliste fra Det Sjællandske Cairnskue 2012

1

2

3

4

Hvalp Han

Bushwillow¥s Born Free

Hvalp Tæve

Bushwillow¥s Born To Be Wild

Bushwillow¥s Born To Run

Marquee Miss Macho

BIS Hvalp

Bushwillow¥s Born To Be Wild

Bushwillow¥s Born Free

Hanner

Junior

Dreamcairn¥s Clark kent

Mellem

McAlister¥s Tornado

McAlister¥s Special blend

Åben

Jay¥s Joy¥s Dudley Moore

Mr. Winterbottom¥s Joachim B. Olsen

Salvia¥s Rule 2: I¥m Good Looking

Vinder

Mr. Winterbottom¥s Sorbits

Sampson

Mr. Winterbottom¥s Vincet Van Gogh

Champion

Glenquin¥s Plenty of Charm

Veteran

McAlister¥s Eyecather

Tæver

Junior

McAlister¥s Unique Blend

Mellem

McAlister¥s Scarlett O¥hara

Åben

Cale Hill¥s Wilhelmina

Jay¥s Joy¥s Ella Fitz Gerald

Tofthus¥s Parisa

Khiwa¥s Arabella-Bonie

Vinder

McAlister¥s Milk N¥ Honey

Cashi¥s Caja Of Kamma

Champion

Cale Hill¥s Greta

Cale Hill¥s Vilhelmine

Veteran

Cale Hill¥s Mette Marit

Ru¥Cairn¥s I¥m Magic

Barn/hund

Lucas med Rosa

Marcus med Freja

Caroline med Oscar

Juniorhandling

Louise med Ella

Generation

Kennel Jay¥s Joy¥s

Opdrætsklasse

Kennel McAlister¥s

Kennel Cale Hill¥s

Kennel Mr. Winterbottom¥s

Parklasse

Kennel Bushwillow¥s

BIS 1 - 4

McAlister¥s Scarlett O¥hara

Cale Hill¥s Greta

Jay¥s Joy¥s Dudley Moore

Cale Hill¥s Wilhelmina

BIS 5 - 8

Dreamcairn¥s Clark kent

McAlister¥s Unique Blend

Glenquin¥s Plenty of Charm

McAlister¥s Tornado

BIS 9 - 12

Mr. Winterbottom¥s Sorbits

McAlister¥s Milk N¥ Honey

Cale Hill¥s Mette Marit

McAlister¥s Eyecather

Jysk Cairnskue 2012

Stemningsbilleder fra Jysk Cairnskue d 1-9-2012

Dommer Ray Munday Scotland

BOB BOS show Vilhelmsborg 2012 2

BIS 1 + BIR Cale Hill's Jenny - BIS 2 + BIM Nordcairn's Follow Me

Cairnskue Vest BIS Baby Cairnskue Vest Bedste tæve baby

BIS Baby Mr. Winterbottom's St. Brendan Bedste baby tæve Trumpingtons Mistery Girl

Cairnskue Vest BIS Hvalp Cairnskue Vest Bedste tæve hvalp

BIS Hvalp Cale Hill's Laurits Bedste tæve hvalp Thestrup's She's a Sweetheart

Cairnskue Vest junior tæve BIS 1 Cairnskue Vest champ han BIS 2

BIS 1 Junior tæve Cale Hill's Jenny BIS 2 Champion han Nordcairn's Follow Me

Cairnskue Vest mellem tæve BIS 3 Cairnskue Vest åben tæve BIS 4

BIS 3 Mellemklasse tæve Cairnrush Blanka Vlasic BIS 4 Åben klasse tæve Tam O'Shanter's Quizzicat

Cairnskue Vest mellem han BIS 5 Cairnskue Vest vinder tæve BIS 6

BIS 5 Mellem klasse han Cairnrush Bolt BIS 6 Vinder klasse tæver Kaczacas Affie

Cairnskue Vest junior han BIS 7 Cairnskue Vest senior tæve BIS 8

BIS 7 Junior han Thestrup's Paphiopedilum Argus BIS 8 Senior tæve Cairnly's Fine Fie

Cairnskue Vest champ tæve BIS 9 Cairnskue Vest senior han BIS 10

BIS 9 Champion tæve Mr. Winterbottom's Anky van Grunsven BIS 10 Senior han Tam O'Shanter's Mr. Pommeroy

Cairnskue Vest åben han BIS 11

BIS 11 Åben klasse han Keencairn's Ceasar

Dommerrapport

Cairn Terrier Open Shows:-

1 September 2012 Vilhelmsborg

2 September 2012 Roskilde

What a delight to judge two shows of completely new cairns to me, with the added bonus of plenty of time to asses them. This enabled an extremely relaxed and most enjoyable two days of judging our ìBest Little Palî.

In the question of ìwhat I was looking for?î This is simple. ñ Balance and proportion [plus that X factor!]

A great cairn head does you no favours if the movement is poor, or the proportions of length of leg to back length are not right, and so onÖ.

Vilhelmsborg

What a wonderful day. Great venue .Great weather and great cairns!

Most memorable moments include:-

-The lovely youngsters [babies and puppies]

These we look at for the future of our breed. If these are weak then we should be concerned. We had some wonderful prospects here ñ not just the ìbest babyî -Mr Winterbottoms St Brendan and ìbest puppyî -Cale Hillís Laurits- the others pushed hard all the way. 4 classes and already tough decisions. -How great is that!

And so to the dog classes.

- Some wonderful quality here that was sometimes not capitalised upon. It is possible to balance the head furnishings to the body coat!

A real highlight was Champion Dog class ñ 4 Mature and confident dogs vying for the top spot. All in good condition, all performing well. It is not often one will see such excellent movers placed 2nd and 3rd!!! This was the quality of this class today! For me ìDKCh. Nordcairn Follow meî won by a whisker ñhe just had that extra X factor today and went on to res BIS

The bitches did not disappoint either. Generally a bit more depth of quality here, although a couple of really nice bitches missed out on top honours by carrying too much weight. This affects their shape and their movement.

Highlights include the winnerís class where two totally ìoppositeî bitches met. Both great quality, beautifully proportioned and in great condition. I chose Kaczacas Affie ñ not a large bitch but balanced. Everything matched in scale. Gorgeous head and expression, good teeth and correct bite, moved with drive and had personality plus. She commanded attention. I nicknamed her the ìpocket rocketî ñshe had that effect on meJ.

The class winners from intermediate and open bitch were both beautiful [Cairnrush Blanka Vlasic and Tam OíShanter Quizzicat]- Well presented in great coat and condition and pushed hard for top honours.

A most enjoyable class was the Veterans. A 10 yr. old and a 12 yr. old. Both in fantastic condition for their ages, [well don the owners!], and a couple of real characters. Boy did they have fun!!!

The one for me though was Cale Hillís Jenny. Today she was on her toes, didnít put a foot wrong in the ring, in great coat and condition, beautifully presented and was the complete picture for me BIS.

I was really pleased with the line-up I was faced with at the end of each day, in both venues. Such quality across all classes.

Also ñ Seeing junior handlers in the ring for the first time, and to be able to encourage this next generation of cairn exhibitors. Priceless

It has been a real privilege and great pleasure to judge these shows and would thank both groups for a wonderful experience and their warm Danish hospitality.

Ray Munday

Stradivarius

Jysk cairn skue 12 048 Jysk cairn skue 12 049

Jysk cairn skue 12 060 Jysk cairn skue 12 150

Jysk cairn skue 12 069 Jysk cairn skue 12 070

Jysk cairn skue 12 074 Jysk cairn skue 12 080

Jysk cairn skue 12 090 Jysk cairn skue 12 100

Jysk cairn skue 12 141 Jysk cairn skue 12 143

Cairnskue Vest 0073 Cairnskue Vest 0102

Cairnskue Vest 0053 Cairnskue Vest 0095

Cairnskue Vest 0105 Cairnskue Vest 0106

Jysk skue cairn 2012 1 Jysk skue cairn 2012 2

Jysk skue cairn 2012 3 Jysk skue cairn 2012 4

Jysk skue cairn 2012 5 Jysk skue cairn 2012 6

Jysk skue cairn 2012 7

Resultatliste fra Det Jyske Cairnskue 2012

1

2

3

4

Baby Han

Mr. Winterbottom's St. Brendan

Mr. Winterbottom's St. Patrick

Linjas Casino

Baby Tæve

Trumpingtons Mistery Girl

BIS Baby

Mr. Winterbottom's St. Brendan

Trumpingtons Mistery Girl

Hvalp Han

Cale Hill's Laurits

Hvalp Tæve

Thestrup's She's a Sweetheart

Frigg's Æventyr Prinsesse

Keencairn's Hot Chilli

Cale Hill's Leonora

BIS Hvalp

Cale Hill's Laurits

Thestrup's She's a Sweetheart

Hanner

Junior

Thestrup's Paphiopedilum Argus

Cale Hill¥s Karl Emil

Mellem

Cairnrush Bolt

Winetta Buzzin

Åben

Keencairn's Ceasar

Vinder

Champion

Nordcairn¥s Follow Me

Cale Hill¥s Carl

Cale Hill¥s Viggo

Cairnstone's Watch That Man

Veteran

Tam O¥Shanter¥s Mr. Pommeroy

Lachleen Hard To Get

Tæver

Junior

Cale Hill's Jenny

Kiokas Hippy Hippy Shake

Mr. Winterbottom's Viggoline

Keencairn's Emma

Mellem

Cairnrush Blanka Vlasic

Cale Hill's Irma

Tam O'Shanter's Randi

Cairntoppen Starlight Melina

Åben

Tam O¥Shanter¥s Quizzicat

Thestrup's Touched By An Angel

Vinder

Kaczacas Affie

Lachleen Tip-Toe Through The Tulips

Champion

Mr. Winterbottom's Anky van Grunsven

Kiokas Buck Fizz

Veteran

Cairnlys Fine Fie

Barn/hund

Juniorhandling

Sofie med Cale Hill's Carl

Tricks

BIS 1 - 4

Cale Hill's Jenny

Nordcairn¥s Follow Me

Cairnrush Blanka Vlasic

Tam O¥Shanter¥s Quizzicat

BIS 5 - 8

Cairnrush Bolt

Kaczacas Affie

Thestrup's Paphiopedilum Argus

Cairnlys Fine Fie

BIS 9 - 12

Mr. Winterbottom's Anky van Grunsven

Tam O¥Shanter¥s Mr. Pommeroy

Keencairn's Ceasar

Avlsklasse

Opdrætskl.

Kennel Thestrup's

Kennel Keencairn

Generation.

Billeder fra BIS kommer senere

Trimmekursus

Trimmekursus

 

Cairngruppen afholder trimmekursus, lørdag d. 29. september, fra kl. 10 til ca. 15.30.

Kurset holdes i Støvring, ca. 20 km syd for Aalborg.

Instruktør er Anne-Mette Borg-Østerlin, Kennel Mr. Winterbottom`s

Der er plads til ca. 10 deltagere, så det er efter først til mølle princippet!!

Pris 450 kr., incl. rundstykke, frokost, kaffe, the. (Ikke medlemmer 550 kr.) Er der flere deltagere til samme hund koster det 50 kr. ekstra til frokosten.

Det er mulighed for at låne  enkelte trimmeborde og galger, giv venligst besked ved tilmeldingen, hvis dette ønskes.

Tilmelding senest mandag d. 17. sept. til John Jensen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 40281156.

 

John Jensen

Racemøde

Racemøde

Der holdes racemøde søndag d. 9. september fra kl. 10 til 15.

Stedet er Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Der serveres rundstykke, buffet samt kaffe og kage.

Pris 200 kr. pr. person, som skal være indbetalt på gruppens konto 9346 ñ 4575299348, senest mandag d. 3. sept. Det er også d. 3. der er sidste frist for tilmelding til Maria Gratved: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Der vil blive udsendt en deltagerliste umiddelbart inden mødet.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Beretning
 3. Økonomi
 4. Årbogen
 5. Sundhedsudvalget
 6. Jubilæumsudstilling 2014
 7. World Cairn Terrier Symposium 2013
 8. Udstillingskritikker, afstemning om bevilling.

Der er modtaget følgende punkter fra Ghita og Dorthe til dagsordenen:

9 a. Bedre information på hjemmeside.
9 b. Nye tiltag til årbogen. Genoptagelse af punktet fra sidste racemøde.
9 c. Hvad er konklusionen på den dommerundersøgelse John ville udarbejde ud fra kommentarer i dommerkritikkerne?

10. Eventuelt

Racemøde

Racemøde

Der holdes racemøde søndag d. 9. september fra kl. 10 til 15.

Stedet er Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Der serveres rundstykke, buffet samt kaffe og kage.

Pris 200 kr. pr. person, som skal være indbetalt på gruppens konto 9346 ñ 4575299348, senest mandag d. 3. sept. Det er også d. 3. der er sidste frist for tilmelding til Maria Gratved: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Der vil blive udsendt en deltagerliste umiddelbart inden mødet.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Beretning
 3. Økonomi
 4. Årbogen
 5. Sundhedsudvalget
 6. Jubilæumsudstilling 2014
 7. World Cairn Terrier Symposium 2013
 8. Udstillingskritikker, afstemning om bevilling.

Der er modtaget følgende punkter fra Ghita og Dorthe til dagsordenen:

9 a. Bedre information på hjemmeside.
9 b. Nye tiltag til årbogen. Genoptagelse af punktet fra sidste racemøde.
9 c. Hvad er konklusionen på den dommerundersøgelse John ville udarbejde ud fra kommentarer i dommerkritikkerne?

10.  Eventuelt

Afslutning på verserende sag

Afslutning på verserende sag.

Bestyrelsens repræsentant med ansvar for racer, Robert Raeder, og formanden for DTK, Peter Nielsen, har afholdt møde med ansvarshavende racerepræsentant for cairn terrier, John Jensen, og tidligere racerepræsentant, Ghita Jensen, for at afklare de uenigheder, der har været mellem John Jensen og Ghita Jensen. Mødet blev afholdt i god ro og orden over en kop kaffe.

På mødet blev uenighederne gennemgået og vi er sammenstemmende kommet til følgende konklusion:

Det var og er aldeles uhensigtsmæssigt, at en kontrovers mellem betroede personer i Dansk Terrier Klub's regi foregår i offentligheden til personer, der ikke er berørt af sagen.

Denne situation kunne dog have været undgået og uenighederne kunne smidigt have været afklaret, såfremt den ansvarshavende racerepræsentant straks have besvaret de fremsendte spørgsmål i december 2011.

Nedenfor de anførte klager med mødedeltagernes konklusion.

1) Hvalpeanvisning -

Ghita Jensen har på intet tidspunkt misbrugt sin position som racerepræsentant ej heller brudt gældende retningslinier for racerepræsentanter.

2) Uheldig måde at tiltale nogle folk på ñ

Det har ikke været muligt at fremskaffe dokumentation for, at dette skulle være foregået.

3) at være hemmelighedsfuld omkring min dommeruddannelse ñ

Konklusionen er, at der er tale om et privat anliggende, som intet har at gøre med at være racerepræsentant. At Ghita Jensen ønsker at uddanne sig som dommer kan bestyrelsen kun bakke op om.

4) at jeg skulle holde foredrag om sundhed for andre racerepræsentanter ñ

Foredraget er afholdt i forbindelse med et Racerepræsentantskabsmøde og er sket på opfordring fra DTK's bestyrelsen. DTK ønskede at udbrede kendskabet til det fremragende arbejde, som Cairn Terrierens Sundhedsudvalg havde lavet på dette område og indlægget skulle være en inspiration til andre racer og DTK. Konklusionen er, at dette punkt er et anliggende i DTK og intet har med at være racerepræsentant at gøre.

Konklusionen på punktet om klager over Ghita Jensen er, at der ikke har været tale om klager og at den ansvarshavende racerepræsentant har handlet uhensigtsmæssigt ved at overbringe sådanne postulater til personer, der ikke er berørt af sagen.

Årbogens udgivelsen blev forsinket i forhold til tidligere år. Denne forsinkelse skyldes ikke Ghita Jensens arbejde med årbogen, men alene det faktum, at man efter modtagelsen af årbogsmaterialet fra Ghita Jensen besluttede at opdatere (ikke indberettede) titler på alle hunde i årbogen. Ifølge retningslinierne for optagelse i årbogen fremgår der, at det er hundens ejers ansvar at indberette titler på hunden og hundens aner, hvorfor der af det fremsendte årbogsmateriale fra Ghita Jensen alene fremgår de indberettede titler.

Bestyrelsen anser herefter denne sag for afklaret og afsluttet og opfordrer til samarbejde fremover.

Med venlig hilsen
Robert Raeder

60 år

Vores racerepræsentant fylder 60 år den 26. maj 2012

john-jensen

John og Inge's første Cairn Terrier, Skirl Joe Hill, kaldet Arnold blev næsten 18 år.
Siden fik de opdræt under kennelmærket Frigg's.
John er et rigtig foreningsmenneske og det har hundeverdenen nydt godt af.
Udover at sidde i Cairn Gruppen Vest igennem mange år, har John også været
Kredsformand i Dansk Terrier Klub kreds 13, Kredsformand i Dansk Kennel Klub kreds 7
samt medlem af DTK's hovedbestyrelse i 12 år, og siden 1.1.2011 som racerepræsentant
for Cairn Terrier. John er at finde på de fleste udstillinger, hvor han virker som ringsteward.
John har altid check på reglerne det være sig nye udstillingsregler, stambogsføringsregler osv,
så mangler man et svar spørger man bare John. Han er et roligt og behageligt menneske og meget
arbejdsom.
Vi ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Årskonkurrencen 2011

I Forbindelse med DTK's udstilling i Hedensted d. 12. februar, holdt cairngruppen et lille arrangement, hvor de forskellige vindere af årskonkurrencerne skulle have overrakt pokaler og rosetter, hvorefter der var Asti og kransekage til alle tilstedeværende.

Årets Cairnopdrætter : Kennel Nordcairn, Lotte og Søren Thomsen

Årets avlstæve : Ol'kyarnrowen's With All My Love, ejet af Ellen Julsgaard

Årets avlshan : Cale Hill's Hubert, ejet af Bente Schødt

Bedste tæve med flest CK afkom : Nordcairn's Imagine Me, ejet af Lotte og Søren Thomsen

Bedste han med flest CK afkom : Zalazar Van Damme, ejet af Mette Sørum

Bedste veteran : Janet Jackson's Oline, ejet af Annette Jacobsen

Bedste veteran i modsat køn : Tam O'Shanter's Mr. Pommeroy, ejet af Anne-Mette og Niels Borg-Østerlin

Årets Rookie : Cale Hill's Gustav, ejet af Ellen Julsgaard

Årets humørpokal : Berit Rosenfeldt, for hendes gode humør og store hjælpsomhed.

1._Klar_til_overrkkelse

Årspokaler 2011

7._rets_cairn_opdrtter

Årets Cairnopdtætter

3._rets_Avlstve

Årets avlstæve

4._rets_avlshan

Årets avlshan

6._rets_Veteran_i_modsat_kn

Bedste veteran i modsat køn

2._Humrpokalen

Årets humørpokal

Cairngruppen på Facebook

Som et forsøg har vi oprettet en ny gruppe på Facebook, " Cairngruppen under DTK ", en gruppe for medlemmer af DTK der er registreret under Cairnterrier racen. Formålet er at supplere TN og hjemmesiden, med hurtige meddelelser og små reminder om bl.a. diverse tilmeldings frister, samt mulighed for at bringe emner op til diskussion, siden skal ikke bruges til at orientere om parringer og hvalpe til salg, heller ikke til resultatformidling.

Cairn Terrier skuer 2012

Cairn Terrier Skuer 2012

Jylland d. 1. september

Sjælland d. 2. september

Dommer til begge skuer: Ray Munday (GB)

Yderligere oplysninger senere.

Referat af racemøde

Referat af racemøde i Cairngruppen, den 30. oktober 2011:
Til racemødet var de 27 tilmeldte personer til stede.
Dirigent: Peter Nielsen.
Dagsorden:
Velkomst.
Beretning.
Økonomi.
Årbogen.
Årsafslutning for 2011.
Sundhedsudvalget.

Indkommet forslag til afstemning:
Alle pokaler bortfalder i de år, hvor konkurrencen om Årets cairnî terrier ikke afholdes.

Indkomne forslag til debat:
1) Hvalpelister.
2) Årspokaler + bøger samt kriterier for at vinde pokalerne.

Evt.

Ad Velkomst:
Velkomst ved racerepræsentant John Jensen.

John Jensen bød endvidere velkommen til formanden for Dansk Terrier Klub, Peter Nielsen, som havde påtaget sig opgaven som dirigent, idet der havde været udtrykt ønske om en neutral dirigent i forbindelse med dagens racemøde.

Ad Beretning:
John Jensen fremlagde årets beretning.

Årbogen:
John Jensen oplyste, at et af Cairngruppens største aktiver er årbogen, men desværre er der solgt for få antal eksemplarer i forholdt til det trykte oplag.
Det blev oplyst, at der er mere end 100 årbøger tilbage. Det samme gælder sidste års årbog. Så næste års oplag foreslås begrænset, og der bør søgt opnået en eventuel aftale med forlaget.

Samtlige dommere får udleveret en årbog. Der er solgt ca. 18 bøger til udlandet, dog flest til Finland. Der er absolut ingen økonomi i at sælge årbøgerne til udlandet, da forsendelsen er meget omkost≠nings≠tung.

Cairnskuerne:
Siden sidste racemøde, har der i maj måned 2011 været afholdt de to årlige cairnskuer over samme weekend, desværre i en konfirmations-week-end, så deltagerantallet blev ikke så højt som forventet  50 tilmeldte i Jylland og 32 tilmeldte på Sjælland. Henset til, at mødepræmierne var lidt for dyre, rejseudgifter til dommeren, diæter m.v. har der været et underskud på ca. kr. 5.500,- i forbindelse med skuernes afholdelse.

I perioden op til det Sjællandske Skue har der været afholdt workshops, en form for ringtræning, hvor deltagerne hjalp og kommenterede hinandens handling m.v.

Spordag:
På Vestsiden har der været afholdt spordag v/Charlotte Mikkelsen - et rigtig spændende arrangement med fin tilslutning. En sådan spordag foreslås afholdt igen næste år, også meget gerne på Sjælland.

Cairngruppen Øst og Vest:
I aktivitetsgrupperne har der været afholdt adskillige møder for at drøfte arrangementerne/skuerne, og der vil i dag efter dette møde blive afholdt et kort fælles møde for begge grupper, Øst og Vest, med henblik på bl.a. at evaluere de senest afholdte skuer samt aftale nærmere om næste års skuer.

Sundhedsudvalget:
Vores Sundhedsudvalg er også meget aktivt, og der kommer nyt fra udvalget senere på dagsordenen.

Hjemmesiden:
Hjemmesiden opdateres jævnlig af Ghita Jensen med mange fine informationer.

Kriterier/regler for optagelse i årbogen:
I Terrier Nyt har kriterierne/reglerne for optagelse i årbogen været til afstemning, jf. sidste racemøde. Afstemningen gik på, om ejeren af hver enkelt cairn terrier skulle være medlem af Dansk Terrier Klub, eller om det var nok, at opdrætteren var medlem af Dansk Terrierklub. Afstemningen viste, at det er nok, at opdrætteren er medlem, hvilket er gældende fra udstillingsåret 2012.

Årskonkurrence:
Det har også været til afstemning, hvorvidt vi skal have en årskonkurrence om årets cairn terrier i 2012. Afstemningen viste, at årskonkurrencen om årets cairn terrier bliver genindført. Resultatet for afstemningen blev 20 stemmer for og 6 stemmer imod.

Dommerønsker:
På opfordring efter sidste racemødet har John Jensen modtaget flere dommerønsker, som er videresendt til Dansk Terrier Klubs Udstillingsudvalg. Udstillingsudvalget har dog gjort opmærksom på, at tilmeldingstallet for cairn terrier er ved at være så lavt, at racen ikke skal forvente at få samme antal specialdommere som tidligere. Et problem, der er gældende for næsten alle racer, at tilmeldingstallene er faldende.

Dommerkritikker
:
John Jensen har overvejet at udarbejde en dommerundersøgelse af de forskellige dommerkommentarer på baggrund af dommerkritikkerne for at søge oplyst, om der var generelle årsager, som man skulle være opmærksom på i forbindelse med racen, f.eks. temperament, eksteriørmæssige forhold, pels m.v. John Jensen bestilte dommerkritik på Cairngruppens vegne, hvilket der fra Terrier Klubbens bestyrelses vegne er blevet protesteret imod, idet bestyrelsen mente, at John Jensen selv skulle afholde denne udgift. Konklusionen blev, at det skal op til afstemning på racemødet, såfremt Cairngruppen skal afholde denne udgift. Konklusionen på denne afstemningen ses nedenfor under "Evt.".

Der var endvidere drøftelser omkring de dommerkritikker, man kan købe hos Dansk Terrier Klub, herunder omkostningerne i forbindelse med udsendelse.

Søren Thomsen tilkendegav, at var et godt initiativ, at dommerne blev bedt om at fremsende rapport efter at have dømt racen, og at denne rapport kan læses på hjemmesiden i forbindelse med udstillingsresultatet.

Udstillingstal/registreringstal:
John Jensen oplyste, at det ikke kun er udstillingstallene, men også registreringstallene, der er stærkt faldende, hvilket giver et stort problem for DKK og dermed også for os. DKK har i den forbindelse afholdt tre møder rundt om i landet for interesserede opdrættere/medlemmer, hvor de mulige tiltag blev drøftet, og der blev efterlyst yderligere ideer. Ligeledes har der været afholdt møder med klubberne vedrørende dette. Det blev oplyst, at der ikke ses at blive registreret flere hvalpe i andre klubber.

Formand Peter Nielsen, der er Dansk Terrier Klubs talsmand, har været indkaldt til ekstraordinært møde i formandsklubben vedrørende nye tiltag i DKK. Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DKK.

Peter Nielsen oplyste endvidere, at flere har fået løftet pegefinger over antallet af de antal kuld, der trækkes på tæverne, og at der i nogle tilfælde er nedlagt avlsforbud. Opdrætterne opfordres til at sørge for opdatering af hvalpelisten hos Dansk Terrier Klub, så snart hvalpene er solgt.

Camilla Jay forespurgte til, hvorvidt det er muligt generelt at afgive stemmer pr. mail i stedet for via stemmeseddel med almindelig post. Peter Nielsen oplyste, at dette p.t. ikke er muligt, men at han gerne vil undersøge dette forhold, men oplyste samtidig, at det ville kræve en ændring af Dansk Terrier Klubs love.

Ad Økonomi:
Årsregnskabet for det tidligere år blev godkendt på sidste racemøde. Regnskabet, der blev overdraget fra tidligere racerepræsentant, Mette Toft, udviste et overskud på kr. 67.000,-, efter at udgifter til årsafslutningen og årbogen var blevet betalt.

Årets skuer udviste, som ovenfor nævnt, et underskud på ca. kr. 5.500,-. Endvidere blev det oplyst, at racemødet ikke hænger sammen økonomisk. Det giver et underskud på ca. kr. 6.000,-. Der er blevet indkøbt et DKK-udstillingstelt til ca. kr. 1.800,-, ligesom der er blevet tildelt Ghita Jensen, Cairngruppen Øst, et beløb til dækning af broafgift.

Ad Årbog:
Kriterierne for optagelse til årbogen, fremgår af Cairngruppens hjemmeside. Der trykkes 400 årbøger. De annoncer, der indrykkes i årbogen, dækker produktionen, således at de bøger, der sælges, udgør et over≠skud, som tilgår Cairngruppen.

Michael W. Andreasen, som har stået for det store arbejde med opsætning årbogen i mange år, har ønsket at blive fritaget for arbejdet, og John Jensen har kontaktet Berit Rosenfeldt med henblik på overtagelse af opgaven. Berit Rosenfeldt har sagt JA til opgaven.

Ghita Jensen oplyste, at oplysningerne løbende bliver opdateret. Ghita Jensen oplyser endvidere, at man skal være opmærksom på den overordnede regel, at såfremt en hund skal modtage pokal eller roset, skal hundeejeren være medlem af Dansk Terrier Klub.

Niels Borg-Østerlin spurgte til, om man har overvejet for- og bagside på årbogen, når man i år ikke har Årets Cairn. Forskellige forslag var oppe at vende, men et endelig resultat blev ikke opnået.

Oplaget for årbogen synes for stort. Det er i alles interesse, at bøgerne bliver omsat, vær opmærksom på evt. at medtage årbøger med til udlandet i forbindelse med udstillinger eller spørge udenlandske kennelkontakter. Flere opdrætterne opfordres til at købe en portion årbøger og videregive dem til deres hvalpekunder. Der var en kort drøftelse om, hvor mange af de tilstedeværende, der køber årbogen eller ej, og det foreslås, at årbogen gøres mere interessant for de enkelte hvalpekøbere, der skal tilføjes et mere jordnært indhold med flere informationer.

Det forslås, at Cairngruppen nedsætter en udvalg, der gør årbogen mere interessant, jf. nedenfor under "Evt.".

Ad Årsafslutning for 2011:
Der blev givet ros til Mette Toft og Brita Thomsen for de sidste års arrangementer i forbindelse med årsafslutningerne.

Årsafslutningen 2011 foreslås afholdt i forbindelse med årets første udstilling i 2012 i Fredericia (lørdag aften). Det bemærkes, at såfremt årsafslutningen afholdes i forbindelse med en udstilling, vil det nedbringe omkostninger og måske vil lokke flere menige med.

John Jensen oplyste, at den gamle pokal, Troífæet, vil blive gen≠indført. Det er en pokal, der i tidernes morgen er indstillet af Cairngruppen Vest. Pokalen skal tildeles en, som har gjort sig særligt, morsomt bemærket i løbet af året på en udstilling, eller ved et cairn-arrangement. Der opfordres til, at indsende forslag til indstilling til denne pokal, der skal medfølge et billede af situationen.

Igen i år uddeles Humørpokalen, der opfordres også til at indsende forslag til indstilling til denne pokal.

Ad Sundhedsudvalget:
Anne-Mette Borg-Østerlin gennemgik årets aktiviteter i Sundhedsudvalget. Det blev oplyst, at der var udsendt erindrings-mails til de opdrættere, der mangler at indsende sundhedsattester for 2009.

Ghita Jensen tilføjede, at der nu kan indberettes online.

Helle Busk opfordrede til at indberette opdrættererklæringer, hvis det var svært at indhente oplysningerne hos hvalpekøberne - jo flere oplysninger, jo bedre.

Charlotte Mikkelsen foreslog, at man kunne opfordre hvalpekøberne til at medbringe sundhedsbøger fra dyrlægen til opdrætterne i forbindelse med evt. trim hos opdrætteren.

Næste møde i Sundhedsudvalget er aftalt i 2012.

Ad Indkomne forslag til afstemning:
I år er det vedtaget, at der ikke er nogen årskonkurrence, for så vidt angår Årets Cairn Terrier og Årets Cairn Terrier i modsat køn. Alle øvrige pokaler bliver i år uddelt, undtagen de 2 pokaler til årets han og tæve.

Det indkomne forslag indebærer, at der slet ikke uddeles nogen pokaler i fremtidige år, hvor konkurrencen om årets cairn heller ikke afholdes. Dette gælder ikke Humørpokalen og Tro-fæ-pokalen, da disse pokaler ikke er pointafhængige.

Bent Thomsen bemærkede, om der har været overvejelser omkring de mennesker, som udsætter pokalerne. Hvad gør vi med pokalerne? John Jensen tilføjer, at racegrupperne har ret til at stemme om pokalernes uddeling.

Resultatet på den skriftlige afstemning vedrørende det indkomne forslag til afstemning om Alle pokaler bortfalder i det år, hvor konkurrencen om Årets cairn terrier ikke afholdes var som følger:

NEJ: 1 stemme.
BLANK: 2 stemmer,
JA: 24 stemmer.

Konklusionen på afstemningen: Hvis vi ikke har en konkurrence om årets cairn terrier, bortfalder samtlige andre pokaler.

Ad Hvalpelister:
Ghita Jensen opfordrer opdrætterne til få fjernet hvalpe fra hvalpelisten, så snart hvalpene er solgt. Tænk kollegialt, se venligst at få fjernet hvalpene fra listen, så snart de er solgt.

John Jensen tilføjede, at man kunne undersøge, hvorvidt man kunne indsætte gamle hunde/ældre hvalpe, som søger et nyt hjem på Cairngruppens hjemmeside. Peter Nielsen tilføjede, at det kunne overvejes, at opdele Opslagstavlen på Terrier Klubbens hjemmeside.

Lotte Thomsen spurgte Peter Nielsen, hvorvidt det kunne tænkes, at der kunne laves en hvalpeliste på cairn terrierens hjemmeside. Hertil svarede Peter Nielsen, at der ikke forefindes hvalpelister andre steder end på Dansk Terrier Klubs hjemmeside. Forslag herom må indsendes til Dansk Terrier Klubs bestyrelse.

Søren Thomsen foreslog, at man på Cairngruppens egen hjemmeside indsætter link til Dansk Terrier Klub og DKKís hvalpelister. Ghita Jensen undersøger, hvor det passende kan placeres.

Ad Årspokaler + bøger samt kriterier for at vinde pokalerne:
Lotte Thomsen er fremkommet med ovennævnte forslag til debat, da hun mener, at hjemmesiden med hensyn til kriterier for at vinde årspokaler/bøger bør opdateres tidligere på året.

Det indskærpes kraftigt, at pokalerne/bøgerne skal afleveres inden årsafslutningen. Det er ikke rimeligt, at pokalerne ikke kan uddeles til de nye pokalmodtagere, blot fordi de tidligere modtagere har glemt at aflevere dem.

Ad Evt.:
Indlæg fra Ghita Jensen:
Ghita Jensen valgte at fremlægge sit indlæg under punktet Evt. for at begrænse efterfølgende snakken i krogene, da Ghita Jensen torsdag den 28. oktober 2011 modtog en e-mail fra John Jensen indeholdende en skematisk oversigt over arbejdsområder, som skulle gælde for 2012. Ghita Jensen oplyste, at listen indeholdt tre punkter, nemlig at Ghita Jensen skulle fortsætte arbejdet med årbogen samt opdatering af hjemmesiden, som Ghita Jensen allerede havde gjort en stor del af året. Det tredje og sidste punkt indeholdt ønske om en ny racerepræsentant fra 2012.

Ghita Jensen lagde ikke skjul på, at hun var skuffet.

Fredag den 29. oktober 2011 sendte Ghita Jensen en e-mail til John Jensen. Ghita Jensen har dog ikke modtaget svar på denne e-mail, og Ghita Jensen spurgte på racemødet til, hvorvidt John Jensen havde ændret holdning til, at Ghita Jensen skal stå for årbog og hjemmeside. Hertil svarede John Jensen, at der i e-mailen ikke var spørgsmål, hvorfor der ikke blev svaret på den. John Jensen ønskede stadig, at Ghita Jensen varetog disse opgaver. Ghita Jensen oplyser, at hun fortsætter arbejdet med årbogen som hidtil under de andre forskellige racereprænsentanter. Med hensyn til hjemmesiden oplyser Ghita Jensen, at hun alene vil påtage sig fortsat at opdatere udstillingsresultater samt det, der har med udstillingsresultater, årbog, pointlister, årspokaler og nye champions at gøre. Øvrig opdatering af hjemmesiden overlades til John Jensen selv at sørge for.

Ghita Jensen oplyste, at hun som racerepræsentant er blevet bedt om at være kontaktperson til Sundhedsudvalget, der nu er udstyret med helt nye tiltag og materiale på hjemmesiden, og senest er det lykkes at få gennemført online indberetning på hjemmesiden, hvilket var årets store målsætning.

Ghita Jensen oplyste, at der lige havde været afholdt møde i Cairngruppen Øst, og at næste projekt bliver mentalbeskrivelse, som forhåbentlig afvikles i 2012.

Da Ghita Jensen ikke har modtaget nogen tilbagemelding på hendes mail til John Jensen, konkluderede hun, at der stod en ny racerepræsentant klar til overtage hendes post, og at hun derfor ville trække sig fra posten. Ghita Jensen spurgte, om vedkommende var til stede i forsamlingen, eller om John Jensen ville oplyse, hvem personen var, men John Jensen oplyste, at det ville han ikke svare på, og at det ville falde på plads i løbet af ganske få dage.

Brita Thomsen spurgte Peter Nielsen, om man som racerepræsentant er forpligtet til at udtale sig om på et racemøde, hvem en eventuel ny racerepræsentant er, og har man som racerepræsentant pligt til at give nogen forklaring på, at man vælger en ny racerepræsentant. Peter Nielsen svarede: Nej det har en racerepræsentant ikke pligt til.

Tine Mathari udtrykte forundring og gav udtryk for at sidde tilbage med en ubehagelig fornemmelse over, at udvalgene ikke var blevet informeret.

Ghita Jensen takkede for det gode og intense samarbejde i Cairngruppen Øst og i Sundhedsudvalget.

Lotte Thomsen gav udtryk for, at man skulle være glade for, at Ghita Jensen ville fortsætte årbogen og opdatering af hjemmesidens udstillingsresultater.

Ghita Jensen blev af forsamlingen takket for sit store arbejde og engagement med klapsalver.

Peter Nielsen bemærkede i den forbindelse, at henhold til gældende love/og regler i Dansk Terrier Klub, kan den kommende racerepræsentant ikke begynde før 1. januar, derfor fortsætter Ghita Jensen som racerepræsentant indtil årsskiftet.

Annoncer i den kommende årbog:
Ghita Jensen oplyste, at hun havde sendt et forslag til annoncepriser til John Jensen, men endnu ikke havde fået en tilbagemelding. De foreslåede priser var kr. 1.000,- for 2 hele sider, kr. 600,- for 1 helside og kr. 350,- for Ω side. Disse priser blev godkendt.

Diverse vedrørende årbøger m.v.:
Brita Thomsen giver udtryk for, at hjemmesidens hoveder af gamle billeder fra Kennel Lennox på hjemmesiden kan misforstås med hensyn til racens udseende, og foreslår derfor, at disse billeder ikke trykkes på årbogens for- og bagside. Forslag til årbogens for- og bagside modtages inden 1. december 2011.

Lotte Thomsen, Charlotte Mikkelsen og Satu Järvinen ønsker at nedsætte i et udvalg med henblik på at udarbejde nye informationer til årbogen, hvilket kunne være gennemførte parringskombination og hvalperegistreringer, hvilke oplysninger kan hentes via Hundeweb, jf. ovenfor.

Camilla Jay forespurgte til, om der bliver fulgt op på annoncesalget i årbøgerne, altså hvorvidt der tages telefonisk kontakt til opdrættere, der ikke havde bestilt en annonce til årbogen. Ghita Jensen oplyste, at det gør der ikke.

Udstillingskritikker, herunder klager:
Søren Thomsen opfordrer alle til at kontrollere kritikker i forbindelse med udstillinger for at undgå fejl i dem. Man skal sikre sig nøje, at de er udfyldt korrekt. Peter Nielsen oplyser, at det på de seneste har været konstateret en del fejl i præmielisten, og at dette forhold er påtalt overfor udstillingslederen.

Der blev bragt et emne på banen med, "hvordan forholder man sig til god opførsel/chikanering i udstillingsringen?". Brita Thomsen spurgte: Hvad sker der, når man indgiver en klage på en anden persons opførsel i udstillingsringen. John Jensen forklarede proceduren herfor.

John Jensen oplyser, at såfremt man har klager i forbindelse med udstillinger, skal de afleveres skriftligt samtidig med et indbetalt klagegebyr. Klagen behandles, hvis det er muligt, på dagen, og afgørelsen kommer. Får man medhold, tilbagebetales klagegebyret. Brita Thomsen spørger til, hvordan klageadgangen faktisk er. Peter Nielsen oplyser, at såfremt den ikke bliver afgjort på dagen, bliver den videregivet til bestyrelsen og henviser i øvrigt til sidste Terrier Nyt, nr. 5 for oktober 2011, hvor reglerne herfor kan læses.

Afstemning vedrørende indkøb af dommerkritikker:
Ved afstemning blev det godkendt, at John Jensen må bruge kr. 260,- fra Cairngruppens konto til indkøb af dommerkritikker med henblik på eventuel undersøgelse, jf. ovenfor, indtil andet bliver bestemt på et racemøde.

Referent, den 30. oktober 2011
Henriette Holck


Referatet godkendt den Ö oktober 2011

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Peter Nielsen
dirigent

Dagsorden til racemøde 30.10.2011

Racemøde efterår 2011

Mødet holdes Søndag d. 30. oktober på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby fra kl. 11 til senest 16.

Der serveres frokost samt eftermiddags kaffe, prisen er 150 kr. pr. person.

Sidste frist for tilmelding og betaling til mødet er søndag d. 23. oktober Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Deltagerbetaling på gruppens konto: reg.nr. 9346 kontonr. 4575299348

Dagsorden:

Velkomst
Beretning
Økonomi
Årbogen
Årsafslutning for 2011,
Sundhedsudvalget
Indkommet forslag til afstemning:
1) îAlle pokaler bortfalder i de år, hvor konkurrencen om Årets Cairn Terrier ikke afholdes.î
Indkomne forslag til debat:
1) îHvalpelisterî,
2) Årspokaler + bøger samt kriterier for at vinde pokalerne.
Eventuelt

John Jensen
racerepræsentant

Cairn Symposium 2013 i England

World Cairn Symposium 2013

Ved afslutningen af World Cairn Symposium (WCS) i Sverige, der blev holdt i.f.m. WDS i juli 2008, blev deltagerne enige om, at det næste Symposium skulle afholdes i England, fem år senere d.v.s. i 2013.

De engelske cairngrupper er i fuld gang med at arrangere det kommende WCS, og det vil blive afholdt i weekenden den 30.-31. august og 1. september 2013. Det er håbet, at der ud over selve Symposiet, der afholdes fredag ??den 30. august, vil være to udstillinger h.h.v. lørdag og søndag.

Detaljerede oplysninger om sted, program, omfanget og udgifter til overnatning m.m., plus gebyr og reservationsskemaet for symposiet vil blive offentliggjort inden for de næste par måneder, og i takt med at vi modtager disse oplysninger, vil de blive lagt på hjemmesiden.

Referat fra racemødet 10.04.2011

Cairn Terrierracemøde den 10-4-2011.

1. Velkomst ved John Jensen.

Der er indkommet et forslag som sendes til urafstemning blandt medlemmerne , i TN, såfremt der bliver flertal for forslaget. De to nye cairn arbejdsgrupper øst og vest ,blev præsenteret.

2. Økonomi

Mette Toft fremlagde regnskab for 2010.

Der har været et øget salg af årbøger. Dette kan hænge sammen med at folk har kunnet bestille og betale dem on-line på cairngruppens hjemmeside.

De enkelte punkter i regnskabet blev gennemgået.

Overskuddet i 2010 var på 40.919, hvilket udspringer af cairngruppens raceudstilling under verdensudstillingerne.

3. Hjemmesiden.

Hjemmesiden har fået nyt layout, mens indholdet stort set er uændret. Dog er "Gæstebogen" udgået og er erstattet af et nyt link "Årbog".

P.T. er siden langsom, men dette bliver rettet, så snart man har fundet grunden.

Michael Andreasen har oplært Ghita Jensen i hjemmesiden, så hun fremover overtager det meste af opdateringen af denne.

Man vedtog at give Michael Andreasen en kasse vin, for hans arbejdsindsats med at lave det nye layout til hjemmesiden.

4. Årbogen.

Såfremt de foreslåede kriterier bliver vedtaget, bliver de først gældende fra 2012. (kriterierne kan ses på hjemmesiden)

Fremover vil der ikke blive sendt brev ud om at ens hund kan optages i årbogen.

Dette skal man selv holde øje med på cairn gruppens hjemmeside. Det bliver annonceret i TN, hvorledes man skal holde sig orienteret, før deadline for indsendelse af materiale til årbogen. Opdrætterne anmodes om at informere deres respektive hvalpekøbere, hvis hund har kvalificeret sig til optagelse. Dette for at lette arbejdet med årbogen, hvor nye adresser, andre ejerforhold, sene indberetninger fra DKK, gør administrationen tung, næsten umulig at udføre optimalt.

Man besluttede at gøre en fælles indsats for at gøre nye udstillere, samt udlændinge opmærksomme på, hvorledes de skal forholde sig, hvis deres hund skal i årbogen. Dette for at sikre de ejere , hvis opdrættere ikke får informeret dem.

Hjemmesiden indeholder allerede alle relevante oplysninger om kvalifikation og det materiale, der skal indsendes til Årbogsredaktionen. I TN indrykkes resten af året en påmindelse om at holde sig orienteret på hjemmesiden.

Der blev holdt afstemning omkring hvorvidt man skal være medlem af DTK, for at få sin hund i årbogen.

Punkt 1: Skal både opdrætter og ejer være medlem af DTK for at hunden kan komme i årbogen ?

8 stemte for dette forslag.

Punkt 2: Er det nok at enten opdrætter eller ejer er medlem af DTK, for at hunden kan komme i årbogen ?

14 stemte for dette forslag.

3 undlod at stemme

Der var 25 stemmeberettigede.

Da dette punkt ikke var indsendt som forslag, blev det klargjort at det fremover skulle specificeres ud, såfremt man ønskede at ændre/ diskutere emnet.

Det fremsatte forslag om at udenlandske hunde ikke kan optages i årbogen, blev ikke vedtaget.

Kriterierne for optagelse af de udenlandske hunde, følger kriterierne for de danske hunde.

Der er information på engelsk på hjemmesiden, omkring optagelse ved kvalifikation.

5. Årspokaler.

Både årspokalerne samt skuepokalerne er kommet på hjemmesiden.

Da konkurrencen om Årets Cairn ikke finder sted i år og da der derfor ikke føres point, skal nogle af de øvrige årspokaler have nye præmisser. John Jensen kontakter de donerende opdrættere/personer herom. Det har hidtil stået folk frit for at opstille præmisserne for uddeling af pokalerne og kalde dem " Årets Cairnopdrætter", "året jyske cairn", etc., såfremt pokalen og de tilhørende præmisser blev godkendt af det daværende racerepræsentantskab.

Der opstår desværre af og til vanskeligheder med at få hjemkaldt pokaler, bl.a er det ikke lykkedes at få pokalen for sidste års "Årets cairn" tilbage og dermed udleveret til den nye vinder.

Der blev meningsudvekslet omkring den vedtagne årskonkurrence/pointsystem.

Såfremt man har en ide til hvorledes konkurrencen skal udformes, er det åbent for alle at indsende sit ønskede forslag, som så sættes til afstemning i TN i henhold til de gældende regler. Ved den årlige afstemning i TN om, hvorvidt man ønsker konkurrencen om "Årets Cairn" kan alle medlemmer indsende forslag om 1) at man foreslår, at konkurrencen ikke afholdes eller 2) at man foreslår et pointsystem.

Flere af årspokalerne udleveres ud fra resultatet i pointsystemet. Da der i år er besluttet ikke at have noget pointsystem, udleveres pokalerne til BIR og BIM ikke, det samme gør sig bl.a. gældende for årets han/tæve 1-4.

Cairnskuerne

Der er satset på at finde en dommer fra GB som er opdrætter og som ikke har dømt i landet før ; Brenda Shannon, fra England, blev valgt og hun ønsker også at dømme barn/hund, juniorhandler og de andre konkurrencer som ikke plejer at blive bedømt at "hoveddommeren".

Man laver et fælles katalog for øst og vest.

Skuerne finder sted den 20-21 Maj 2011.

6. Etik omkring hvalpesalg.

Man talte om hvorvidt nogle sætter priserne ned på de ældre hvalpe som ikke var bleven solgt og hvor man annoncerede disse hvalpe til salg. DKK-hvalpe var set slået op side om side med hvalpe fra DRU i Den Blå Avis og til samme eller lavere priser end DRU-hvalpene. Hvad dette kunne medføre af useriøse købere, som mere tænkte på pris end hunden. Nogle kontaktede gamle hvalpekøbere og lavede fælles ejerskab. Hovedparten fastholder prisen på hvalpene og får dem solgt. De fremmødte opdrættere blev spurgt om deres hvalpepriserne, de der oplyste deres pris, svarede imellem 8.500-10.000.

7. Sundhedsudvalget

Økonomien blev fremlagt, som viste et indestående på1.133,-

Der har ikke været nogle forespørgsler i de 7 år sundhedsudvalget har eksisteret.

Der er foretaget en undersøgelse om bl.a hvorfor man er medlem af sundhedsudvalget.

Der indkom 20 besvarelser.

Svarene gik fra ; "man har brug for sundhedsudvalget", "for at bevare sundheden", til "for at få hvalpene blåstemplet".

Hvorfor bliver der ikke indberettet, Er man bange for dårlig omtale, mistillid opdrætterne imellem ?

Den nye side for sundhedsudvalget blev gennemgået.

På sigt er det meningen at man indberette on-line.

Fremover vil der blive givet tilbagemeldinger til opdrætterne, hvis der bliver indberettet på noget af deres opdræt.

Tilbagemeldingen vil komme med oplysninger om, hvilken kombination de(n) enkelte fejl er givet.

Der er lavet en prisliste over de ydelser som udvalget giver.

Såfremt man ikke indberetter et vis procentvis andel af sine hvalpe med sundhedsattesten, bliver man ekskluderet.

Helle Busk har lavet en graduering af sygdommene ;liste a- b- c, alt efter hvor alvorlige sygdommene er, om de påvirker hundens livsværdi.

Det er udelukkende Helle Busk som vurdere hvor alvorlig sygdommene er og om de skal registreres.

Yderligere information omkring de nye tiltag i sundhedsudvalget kan ses på den nye hjemmeside, hvor alt gennemgået materiale vil være tilgængelig.

Man godkendte den fremlagte prisliste fra sundhedsudvalget.

Udvalget startede med at spørge om de overhoved har nogen berettigelse, eftersom der ingen forespørgsler har været. Deres berettigelse kommer til deres ret i de kommende år, hvor DKK vil have udarbejdet lister over hvilke sygdomme de enkelte racer har problemer med og dommerne derfor skal være opmærksomme på, når de bedømmer racerne. I dag er west highland white på listen, hvor man skal kigge efter tegn på allergi. Med det arbejde sundhedsudvalget har lavet, er racen godt rustet til selv at kunne dokumenter hvor problemerne kunne være, hvis der er nogle.

8. Evt.

Der fremkom ønske om at man kunne se de dommerønsker som racegruppen havde indsendt.

John bad folk om at indsende dommerønsker inden 1 Maj, hvorefter denne liste ville blive offentliggjort på hjemmesiden samt sendt til udstillingsudvalget. I dag kan man frit sende dommerønsker ind til udstillingsudvalget, hele året, det behøver ikke gå gennem racerepræsentanten.

Der var ønske om at racemødet starter fremover 1 time senere, d.v.s. klokken 11.00

Der blev stemt om et racemøde til efteråret, hvor 17 stemte for. Dette blev foreslået da der er mange aktiviteter/få ledige weekender i foråret. Så fremover bliver det årlige racemøde holdt om efteråret.

Det blev oplyst at cairndommerne i år alle får en årbog, både på DTK og DKK udstillinger.

Ghita Jensen og John Jensen finder ud af hvilke pokaler der burde være bøger til og hvilken stand de er i, hvor de er /kan være henne. Dette følges op til efteråret.

Årets cairn terrier skuerA?rets cairn terrier skuer afholdes i weekenden den 21. og 22. maj 2011

Lørdag den 21.05.2011 på Vilhelmsborg Ridecenter, Bedervej 101, 8320 Ma?rslet
Søndag den 22.05.2011 ved Roskilde Vikingskibsmuseum, Strandengen, 4000 Roskilde

Vær opmærksom på, at deadline er onsdag den 20.04.2011

Brenda-Shannon

20 years ago I fell in love with my first Cairn Terrier ìDarcyî. He gave me my life long love of the breed. Sadly he died at only 6 years old. We then bought two Cairn bitches (Dollie & Betsy) from Norma Newton (Strathinver). Like a lot of UK exhibitors we began showing by encouragement from friends, namely Milly & Alf Jennings (Doonrae).

The first show we went to we won Junior Bitch and got Reserve Best of Breed! Afterwards the allrounder judge gave us encouragement and advice to carry on. With my partner Danny we began the Brenndarcy Kennel, after a couple of years I started judging, I became Secretary of the Sporting Terrier Association Of Yorkshire, later assistant Secretary of the Midland Cairn Terrier Club. We have several dogs who gained stud book entries and two UK Champions, proudly all bred and handled by ourselves.

I was delighted when asked to judge your show in Denmark this year. I will be awarding my first set of CCís in 2012. I love being part of and contributing to the Cairnite World especially as Webmistress of The Midland Cairn Terrier Website.

Brenda M ShannonRingtræningsworkshop - ny dato

Cairngruppen Øst gentager gratis ringtræningsworkshop. Denne gang søndag den 3. april 2011 kl. 11.00 på græsarealet foran Vikingskibsmuseet, Strandengen, 4000 Roskilde.

Her følger lidt billeder og en tilbagemelding på workshoppens sidste arrangement. Dernæst følger lidt information om, hvad workshoppen er og går ud på.

På en solrig søndag formiddag, den 6. marts 2011, kl. 11:00, mødte veloplagte cairn terrier og deres ejere op til ringtrænings-workshop foran Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Der blev trænet flittigt samtidig med, at der blev givet mange rigtige gode "fif" og vejledning af Tine Mathari, som har udstillet cairn terrier igennem mange år. Vi fik oplæring i, hvordan man viser sin hund frem i en udstillingsring, og hver især kom vi også med kommentarer til hinanden. Mange gode spørgsmål blev også stillet og besvaret, så alt i alt en rigtig god søndag formiddag til glæde for både cairner, deres ejere og ikke mindst de mange forbipasserende, her i blandt mange turister, som lagde vejen forbi.Meningen med workshoppen er, at udstillere mødes og hjælper hinanden med råd og vejledning til optimering af fremvisningen. Det kan være svært selv at se, hvis ens hund f.eks. går snævert bagtil, går på 3 spor eller er løs i fronten etc. Om man inddeler sig i par eller mindre grupper aftales mellem de fremmødte på dagen.

Når både hund og handler er fyldt op med en masse nye input og dagen slutter, aftales hvor og hvornår næste workshop finder sted, således at workshoppen "flytter rundt" på Sjælland.

Tilmelding skal ske til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest lørdag den 2. april.

Racemøde 10. April incl. dagsorden

Racemøde
Søndag d. 10. april, kl. 10 - 16
Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Har du et punkt til dagsordenen, som du ønsker der skal drøftes, skal dette skriftligt, være John Jensen i hænde senest d. 26. marts, det er også sidste frist for tilmelding til mødet.
Der er et deltagergebyr på 150 kr. pr. person som tilskud til forplejningen.
Beløbet skal indbetales på cairngruppens nye konto i Spar Nord Bank: Reg.nr. 9346 kontonr. 4575299348, senest d. 26. marts. Tilmeldingsfristen forlænget til den 28.03.2011.
Inden mødet sendes en deltagerliste og en dagsorden til de der opgiver deres e-mail adresse ved tilmeldingen.

John Jensen
Ansvarshavende racerepræsentant
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Foreløbig dagsorden pr. 28.03.2011:

Økonomi,
Ny hjemmeside,
Årbogen,
Forslag om, at udenlandske hunde ikke kan optages i årbogen fra 2013,
Årspokaler,
Cairnskuerne,
Sundhedsudvalget, herunder nye formularer, tilbagemelding til opdrættere og eksklusioner,
Eventuelt

Årsafslutning 2010

overdragelse

Årsafslutning 29. januar 2011

Da årets sidste udstilling i 2010 var i slutningen af november måned, blev årsafslutningen afholdt i januar 2011 i Randers Regnskov.


Årets første cairnarrangement  var samtidig en afslutningsfest for 2010. Arrangementet blev holdt i Randers regnskov en vinterkold aften sidst i januar.

Der var en rigtig god tilslutning til festen, 65 cairnejere var tilmeldt, og vi startede med en guided rundvisning i de forskellige afdelinger af regnskoven, hvor vi bl.a. så dovendyr, slanger, flagermus, piratfisk, flyvende hunde og mange andre dyr, flere af dem fik vi mulighed for at røre ved.

Efter rundvisningen samledes vi i restauranten, hvor vi efter en velkomstdrink, fik uddelt rosetter og pokaler til de mange der havde placeret sig flot i de forskellige årskonkurrencer, så fulgte der en lækker buffet afbrudt af nogle korte taler og overdragelsen af îCairngruppens dirigentklokkeî fra Mette Toft til John Jensen, som et symbol på racerepræsentantskiftet. Sangen som Nanny havde lavet i.f.m. specialudstilling sidste sommer blev velfortjent fundet frem igen og sunget. Efter en dejlig dessert kunne vi alle forlade regnskoven, flere syntes dog det var for tidligt og havde lyst til at feste noget mere, men det må blive en anden gang.

Læs mere: Årsafslutning 2010

Aktivitetsgrupperne søger nye medlemmer

Vores 2 aktivitetsgrupper søger nye medlemmer pr. 1. januar 2011.
Forudsætning: Interesse for vores race og lysten til at yde et stykke frivilligt arbejde.
ønsker du at vide mere og bor vest for Storebælt kontakt da Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. 4028 1156
Bor du øst for storebælt kontakt da Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , tlf. 6220 6030 / 2120 2707

Årsafslutningsfest 2010

leguan-small.jpgDen 29. januar 2011

årets sidste udstilling blev afholdt i november, derfor må årsafslutningen nødvendigvis afholdes i januar og således vige pladsen til fordel for de mange juleforberedelser,  der traditionelt optager alle fra sidst i november og frem til Jul.

Til gengæld skal vi så opleve noget helt andet, for vi skal på besøg i Randers Regnskov, der udover usædvanlige og spændende oplevelser også kan byde os på kulinarisk forkælelse.
Randers Regnskov er en tropisk zoologisk have, hvis målsætning er, at give de besøgende en totaloplevelse, når de som gæster færdes i samme rum og samme varme fugtige klima, som de dyr og planter der lever her. Man har som besøgende  mulighed for at komme helt tæt på dyrene.Aftenens forløb:

Vi starter med rundvisning i Randers Regnskov kl. 17:30. Turen varer ca. 1 time. Herefter nyder vi en velkomstdrink i restauranten, og samtidig vil der være lejlighed til at hylde de hunde, der har vundet årets konkurrencer, og deres stolte ejere vil modtage de velfortjente rosetter og årspokaler. Derefter serveres Regnskovens festbuffet og der afsluttes med kaffe og et bredt udvalg af desserter og petitfours.

Prisen for hele arrangementet er kr. 275,- per person eksklusive drikkevarer, som kan bestilles individuelt i restauranten.

Sæt et STORT kryds i kalenderen

Dato: den 29. januar 2011 kl. 17:30

Sted: Randers Regnskov, Tørvebryggen 11, 8900 Randers

Tilmelding: senest den 6. januar 2011 til: Mette Toft, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 45 88 00 30

Betaling for arrangementet 275,- kr. per person, skal ske forud og bedes venligst senest den 6. januar 2010 indsat på Cairngruppens konto, Danske Bank reg.nr. 0454 kto.nr. 3170597176. Angiv venligst årsafslutning og deltager-navn/navne ved indbetalingen.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Cairngruppen årsafslutning 2010 i Randers Regnskov den 29. januar 2011.

Mette Toft og Brita Thomsen
Racerepræsentanter.

Ny racerepræsentant 2011

John Jensen har i overensstemmelse med Dansk Terrier Klubs love og retningslinjer for racerepræsentantskabet anmeldt sit kandidatur til valget af racerepræsentant for cairn terrier racen.
Der var ingen modkandidater til valget, og således vil John Jensen fra den 1. januar 2011 være ansvarshavende racerepræsentant.

Vi ønsker John held og lykke og god arbejdslyst.

Mette Toft, ansvarshavende racerepræsentant og Brita Thomsen, racerepræsentant

Cairn terrier udstilling i Bording

Vindere på Cairn terrier specialudstillingen i Bording den 26.6.2010
 

                      Bedste hvalp:                        Sanderfield Sweet Dreams

Bedste Junior:                       Cale Hill’s Carl

             Bedste veteran:                    Sensei’s Sweet Dublin

   Bedste opdrætsklasse:        Kennel Sensei’s

Bedste han med cerfikat Cale Hill’s Karl
Bedste tæve med cerfikat Diester-Cairn’s Only You

BIS:  Cale Hill’s Karl  -  BIM: Deister-Cairn’s Only You
       bir-bim.jpg
Se flere billeder fra udstillingen: http://www.farvetjenesten.dk/shop/albums/35545
    

 

Hanner:
Bedst I køn

1 - Cale Hill’s Carl
2 -  Hjohoo’s Hjo’re The Love Of My Love
3  - Sensei’s Platoon
4  - Hjohoo’s Hjo Are My Gold Nugget
                      Klassevindere 1 til 4
Championklasse 1  - Sensei’s Platoon 2  - Cale Hill’s Viggo 3  - Mc Alister’s East Street Boy 4 Nordcairn’s Up-To-Date Juniorklasse 1  - Cale Hill’s Carl
2  - Rocco’s Collar Happy Soul Man
3  - Sanderfield Shake Before Use
4  - Hjohoo’s Hjo Bring Love To My Life
 
Mellemklasse 1  - Hjohoo’s Hjo Are My Gold Nugget 2  - Sanderfield Give Me Hogh Five 3  - Rottriver’s Walk in The Rain 4  - Sweet Beauty Kaswich Codlin  
åben klasse
1 - Hjohoo’s Hjo’re The Love Of My Love
2 - Sanderfield Pure Talent
3 - Cairnstone’s Watch That Man
4 - Karmer’s Ever So Handsome
 
Veteranklasse 1 - Sensei’s Sweet Dublin 2 - Tam O’shanter’s Mr. Pommeroy  

Tæver:                
Bedst I køn
1 - Deister-Cairn’s Only You
2 - Tofthus Emelia
3 - Kiokas First One
4 -  Sensei’s Charlie’s Angles
                        
Klassevindere 1 til 4
Championklasse 1 - Sensei’s Charlie’s Angles 2 - Helleb‰ckens Bellona 3 - Nordcairn Brown Eyed Girl 4 - Birselaw Emma  
Juniorklasse 1 - Kiokas First One 2 - Sensei’s Octopussy 3 - Sancairn’s Ariel 4 - Rough Wroughts Diaskedaal  
Mellemklasse
1 - Tofthus Emelia 2 - Rocco’s Collar Rock Queen 3 - Mc Alister’s Milk N’Honey 4 - No Copyright Matica De Spell 
åben klasse 1 - Diester-Cairn’s Only You 2 - Don’t Call Me Baby 3 - Tofthus Utrishia 4 - Kiblue’s Whatch What Happens  
Veteranklasse 1 - Rough Wroughts Artemis 2 - Sanderfield Dance Withroses
   

Rapport fra det Sjællandske Cairnskue 2010

Resultater fra det Sjællandske Cairnskue 2010

Dommer: Birgit Seloy

                               Klassevindere:                             

HANNER

Babyklasse
Thor

Hvalpeklasse
Tofthus' Jango

Unghundeklasse
McAlister's Officer n'gentleman

åbenklasse
Tofthus Umberto

Vinderklasse
Sampson

Championklasse
DKCH KBHV08 McAlisters McAlister's East Street Boy

img_4551.jpg

TæVER

Babyklasse tæve
Nordcairn's Footprints in The Sand

Hvalpeklasse tæver
McAlister's Penney Form Heaven

Unghundeklasse
Tofthus' Emilia

Debutantklasse
Rupecanina's Kaatharina

åbenklasse
Limecastle's Dana

Championklasse
DKCH Bistrup's Jensine

Seniorklasse
Ol' Kyarnrowen's made in Holland
 

                           

   

BEDSTE BABY

Thor

 

BEDSTE HVALP

McAlister’s Penney Form Heaven

 

 

BEDST I RACEN

Tofthus’ Emelia

 

 

BEDST I MODSAT KøN

DKCH KBHV08 McAlisters McAlister’s East Street Boy

                  bis_og_bim.jpg

  img_4659.jpgimg_4651.jpgimg_4545.jpg

img_4548.jpg

   
 

Særlige konkurrencer:

BARN OG HUND KONKURRENCEN

Vinder - deltagere op til 8 år

Josephine Mogensen

Vinder  -  deltagere over 8 år

Emilia Hansen

 

BEDSTE PARKLASSE

Tofthus' Umberto og Tofthus' Utrishia

 

BEDSTE GENERATIONSKLASSE

Kennel Rupecanina's

 

BEDSTE AVLSKLASSE

Kennel Sidsecairn

 

BEDSTE OPDRæTSKLASSE

Kennel Rupecanina's

 img_4596.jpg

img_4606.jpg

img_4567.jpg

 
 

Årskonkurrencer 2009

 

Vinderne af årskonkurrencerne 2009

 

 

                        årets cairn terrier
                årets cairn terrier i modsat køn
senseis_platoon.jpg
senseis_charlies_angles.jpg
               Sensei's Platoon, opdrætter Lars Lassen              Sensei's Charlie's Angles, opdrætter Lars Lassen


                                                                    årets opdrætter, Kennel Nordcairn
                                                                   v/Lotte og Søren Thomsen

                                            Lars Lassen, Kennel Sensei's                            Lotte Thomsen 

 

lars_lassen_web.jpglotte_web.jpg

 

                                                                                  Vindere af årspokaler og rosetter                                                                                  

                                       
                                                                                                               årets Cairn Terrier

                                                                                                                Sensei's Platoon

 

                                                                                    årets Bedst i modsat køn

                                                                                                                Sensei's Charlie's Angles

 

årets TOP 10
01. Sensei's Platoon
02. Nordcairn’s Up-To-Date
03. Sensei’s Charlie’s Angles
04. Nordcairn’s Imagine Me
05. Nordcairn’s Sans
06. Nordcairn’s Remember Me
07. Zalazar Van Damme
08. Nordcairn’s Brown Eyed Girl
09. Cale Hill’s Vilhelmine

10. Nordcairn’s Back For Good

 

 

årets han nr. 1- 4
Sensei's Platoon
Nordcairn’s Up-To-Date

Zalazar Van Damme
Nordcairn’s Back For Good

årets tæve nr. 1- 4
Sensei’s Charlie’s Angles

Nordcairn’s Imagine Me
Nordcairn’s Sans
Nordcairn’s Remember Me
årets avlshan
Nordcairn’s Staymann
årets avlstæve
Nordcairn’s Imagine Me
årets han med flest Excellent-afkom
Rottriver’s Let’s Tango
årets tæve med flest Excellent-afkom
Nordcairn’s Imagine Me
årets veteran
Nordcairn’s Imagine Me
Ny! Kennel Cairndys vandrepokal til:
årets veteran I modsat køn
Tam O’Shanter’s Mr. Pommeroy .
Bedste Jysk/fynsk opdrættede og ejede han
Sensei's Platoon
Bedste Jysk/fynsk opdrættede og ejede tæve
Sensei’s Charlie’s Angles
Ny! Bedste han opdrættet og ejet øst for Storebælt
Glenquin's Plenty Of Charm
Ny! Bedste tæve opdrættet og ejet øst for Storebælt
Mc Alister's Chili Pepper
Ny! Kennel Fettercairns mindepokal v/Kate Ulf Møller til: årets Rookie.
Nordcairn’s Back For Good
årets Opdrætter
Lotte og Søren Thomsen, Kennel Nordcairn’s

                                                                                                                                                                                                                     

Anne Mette Dahl ejer af årets Rookie

 mette_web.jpg

Humørpokalen Anne-Mette Borg østerlin
For hendes store entusiasme for racen kombineret med altid
godt humør og stor hjælpsomhed. Hjælper gerne andre med
opdredning af deres hunde på udstillingerne, taler aldrig negativt
om andres hunde eller deres ejere.
Hjælper og stiller op i ringen med andres hunde imod sine egne,
det er kammeratskab i højeste potens.
 anne-mette_web.jpg
 
 

 


Jysk Cairnskue 2009

 

 

 bir_og_bim.jpg

                                                                                 Dommer Theresa Silfver                                             

                                                                BIR Cale Hills Bastian og BIM Nordcairn's Zoffie

 

Placeringer 1 til 8
1. Cale Hill`s Bastian,
2. Nordcairn`s Zoffie,
3. Nordcairn`s Imagine Me, ejer Søren og Lotte Thomsen
4. Nordcairn`s Remember Me, ejer Søren og Lotte Thomsen
5.Nordcairn`s Up- to- date, ejer Ellen Ankersen, midstrupvej 24, kjellerup
6.Nordcairn`s Zander, ejer Kirsten Saaby,carl blochs vej 22, ålborg
7.Cale Hill`s Norman, ejer Henriette Schjønning, svendborgvej 21, randers
8.
Fern`s Killbeggan, ejer Brita og Bent Thomsen, mosevangen 7, lunderskov

Bedste avlsklasse: Kennel Nordcairn’s
Bedste opdrætsklasse: Kennel Nordcairn’s
 
30.08.2009_0011.jpg

30.08.2009_0422.jpg
30.08.2009_0533.jpg
   

Guldnåle

På årets Chantelou-udstilling blev der uddelt gulddnåle til nedenstående 2 personer:

john-michael09.jpg

DANSK TERRIER KLUBS GULDNåL TIL JOHN JENSEN:

Kære John

Du har i rigtig mange år været medlem af Dansk Terrier Klub og siden 1997 siddet i DTK’s bestyrelse - alle årene som næstformand, hvor du har gjort et meget stort stykke arbejde.

Du var kontaktperson for Udstillingsudvalget og sørgede for præmierne til gaveboden på vores udstillinger. Endvidere har du i mange år deltaget som ringpersonale på vores udstillinger - altsammen er blevet udført til alles tilfredshed.

Du fortsætter dog med at være ringpersonale - heldigvis.

Du har også siddet i kreds 13’s bestyrelse og har deltaget i ad- hoc-opgaver med den ekspertice du besidder.

Sammen med Inge opdrætter i Cairn Terrier med kennelmærket FRIGG’S.

Det var naturligvis ikke med glæde at jeg modtog din meddelelse om at du ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen i år, men på grund af temmelig stort arbejdspres på arbejdet - og det er vi jo nødt til i disse tider at respektere -  var du nødt til at prioritere. Jeg synes vi har haft et rigtig godt samarbejde igennem alle årene.

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed, når du er ude i DTK’s ærinde, som ringpersonale i DKK eller anden specialklub eller når du fremviser jeres hunde på skuer/udstillinger enten i Danmark eller udlandet.

HJERTELIG TILLYKKEDANSK TERRIER KLUBS GULDNåL TIL MICHAEL W. ANDREASEN:

Kære Michael

Du har i mange år været medlem af Dansk Terrier Klub og har siden 2001 siddet i DTK’s bestyrelse - alle årene som klubbens kasserer - et kæmpe stort stykke arbejde som vi alle sammen har været yderst tilfredse med.

Det var derfor også med vemod at jeg modtog din meddelelse om at du  ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen i år  på grund af et stort arbejdspres på din arbejdsplads.

Du fortsætter dog lidt endnu som Webmaster på vores hjemmeside og du er nu også Teknisk Redaktør af vores blad Terrier Nyt. Dette kræver ikke helt så megen tid som kassererposten - siger du!

Du har siddet i kreds 7’s bestyrelse i nogle år som kasserer og har også påtaget dig nogle adhoc-opgaver ind imellem.

Du har sammen med Mette i mange år opdrættet Cairn Terrier med kennelmærket ZALAZAR.

Vi har i alle årene haft et rigtig godt samarbejde først da du var kasserer og nu som redaktør.

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed når du er ude i et eller andet ”hundeærinde” i Danmark eller i udlandet.

HJERTELIG TILLYKKE


ll-soelv.jpg

DANSK TERRIER KLUBS SøLVNÅL TIL LOTTE LINDBERG:


Hvad ville Dansk Terrier Klub egentlig være uden familien Lindberg? - Ja, sådan tænker jeg faktisk en gang imellem. Næsten alle i familien er aktive når det gælder en eller anden form for hjælp til vores klub.

Kære Lotte
Hvor blev bestyrelsen dog glad dengang du sagde ja til at overtage tilmeldingerne til vores udstillinger efter Herman Bedsted. Du udfører dit arbejde med aller største omhu og du høster megen ros hos udstillerne - især hos de udenlandske og så sandelig også hos bestyrelsen.

Du er næsten altid at finde som ringpersonale på vores udstillinger - også der er dit arbejde altid gjort med stort omhu.
Engang imellem kan vi sandelig også opleve dig som udstiller af enten din eller din mor og fars Cairn Terrier.

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed når du er ude i et eller andet ”hundeærinde” et eller andet sted.

HJERTELIG TILLYKKE

Møde med hvalpetest 19/9

 

Cairngruppen indbyder til møde den 19. september i DKK's mødelokale i Solrød.

Mødet vil vare ca. 1 ½  time, hvor Susanne Møller, Kennel Sancairn vil fortælle om den test hun gennemfører med sine hvalpe inden de flytter til deres nye ejere. Først orienterer Susanne om testen, og de erfaringer hun har høstet ved at teste sine hvalpe, hvorefter hun vil demonstrere testen med to cairn terrier hvalpe i alderen ca. 7½ uge.

 

Formålet med hvalpetesten er at beskrive den arvelige del af hvalpens karakteregenskaber. Testen er oprindelig udviklet til at udvælge hvalpe, der ville være særligt egnede til at blive trænet til specialhunde, jagthunde osv., men den kan med fordel også anvendes som en mere generel test, der kan fortælle noget om den enkelte hvalps karakteregenskaber.

 

Dato 19. september

Sted:   Dansk Kennel Klubs mødelokale, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Tid:     kl. 19:00

Tilmelding til:

Racerepræsentant Mette Toft, telf. 45 88 00 30, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Rapport fra Det Sjællandske Cairnskue 2009

 

   pokaler.jpg  
                                                           Skuets mange pokaler til klassevinderne
 
     
     
                                         Vinderne på Det Sjællandske Cairnskue 2009
 
   bis_og_bim.jpg  
        Dommer Tinna Grubbe og vinderne BIR Sensei's Sweet Dublin og BIM Tofthus' Utrishia
 
 

 

 

SKUETS RESULTATER

 

Bedst i racen - Sensei’s Sweet Dublin

Bedst i modsat køn - Tofthus Utrishia

Bedste hvalp - De Alsace-Artinis Niel Diamond

Klassevinder hanner:

Juniorklasse - Mr. Winterbottom’s Joachim B. Olsen

Unghundeklasse - Tofthus Zappa

åben klasse - Tofthus’ Umberto

Vinderklasse - McAliser’s East Street Boy

Championklasse - Tofthus’ Percival

Seniorklasse -    Sensei’s Sweet Dublin

 

Klassevinder tæver:

Juniorklasse - Tofthus’ Darling Daphne

Unghundeklasse - Mr. Winterbottom’s Katja Schuurmann

Debutantklasse - Sif

åben klasse - Tofthus’ Utrishia

Vinderklasse - Cale Hill’s Wilhelmine

Seniorklasse - McAlister’s Danish Butter Cookie

 

Opdrætsklasse: Kennel Tofthus’

Avlsklasse: Kennel Tofthus’

Generationsklsse: Kennel Tofthus’

Parklasse: Kennel Tofthus’

 
 

 

Det Sjællandske Cairnskue 2009 var en dejlig oplevelse.

 

Søndag den 7. Juni blev årets Sjællandske Cairnskue afholdt i de smukke omgivelser på Egemosegaard lidt udenfor Stenløse.

Gårdens store have, dannede ramme om skuet, hvor gårdens ejere, Vibeke Andersen og Hans Orth som selv er glade og stolte

cairnejere, deltog med deres hunde.

I alt var 55 Cairn-terriere tilmeldt. Vejret var helt perfekt for hundene, - lidt frisk vind og lettere overskyet med gennembrud af sol

sidst på dagen.

Alle de fremmødte cairnejere og gæster var med til at gøre dagen helt speciel. Der var en virkelig dejlig stemning, hvor mange

lærte nye mennesker at kende, og snakken gik livligt rundt i hele haven. Som et nyt tiltag, var der etableret opredningsservice,

hvor der var hjælp at hente med at børste og klargøre de hunde, der skulle udstilles. Det viste sig at være en rigtig god ide især

for de ejere, der skulle prøve at udstille deres hunde for først gang. Udover, at vejrguderne var med arrangementet, så havde skuet

modtaget mange fine præmier til de deltagende cairn terriere og deres ejere. Der var foderpræmier med mere fra firmaerne

Eukanuba, Henne Pet Food og Olivers. Kalendere og Kataloger fra Tholo. Cairngruppens mødepræmie til alle deltagere var glaskrus

i forskellige farver og poser med bolcher til alle. Samtlige klassevindere, drog hjem med vandrepokaler. Tilslutningen til ”Barn & Hund”

konkurrencen var flot… 8 børn med hunde stillede glade og forventningsfulde op og ikke mindst deres forældre og familie fulgte

stolte med i frokostpausen hvor Pia Halden var dommer. Alt i alt var skuedagen en helstøbt og dejlig oplevelse.

Camilla Jay, Kennel Jay's Joy's

 
     
     
                                                                                                         BILLEDER FRA SKUET
 
   stemning_1.jpgstemning_4.jpg  
   bedoemmelse_1.jpgstemning_6.jpg  
   barn_og_hund_1.jpgdebutant.jpg  
   rundt_i_ringen.jpgbarn_og_hund.jpg  
   opdrtsklasser.jpghundeleg.jpg  
   parklasse.jpgavlsklasse.jpg  
   senior_han.jpggenerationsklasse.jpg  
     

Læs mere: Rapport fra Det Sjællandske Cairnskue 2009

Skovtur 26/4

Cairn terrier skovtur

skovfoto_1.jpg cairn_i_skov.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom med på tur I hundeskoven Ravnsholt skov I Allerød

Søndag den 26. april 2009 kl 14:00 – 16:30

 

Vi mødes på parkeringspladsen ved biblioteket Skovensvej 5, 3450 Allerød.

Find selv rutevejledning hvis I kommer i bil. Kommer I med S-tog, så gå fra stationen ad  M.D.Madsensvej (gågade) ned til krydset Frederiksborgvej, her drejer man til venstre forbi biograf og bibliotek. Der er knap 10 minutters gang.

Medbring gerne kage til et fælles bord og drikke til eget behov, så ”hundehygger”  vi i en lysning i skoven efter strabadserne.

 

Henvendelse til Tina Rauer tlf: 48484620 el. 30666351. Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller Susanne Dahlerup tlf: 20925049

 

 

Racemøde 2009

                                            Kom med til årets racemøde! Det er her, du kan komme til orde med dine synspunkter og ideer og få mulighed for indflydelse på fremtiden.   Vel mødt! racerepræsentant Mette Toft

racemoede_2009.jpg

 

Årskonkurrence og - afslutning 2008

Den 22. november afsluttede cairngruppen årets udstillings-sæson i Givskud Zoo med festligt samvær og uddeling af års-pokaler.
Arrangementet startede med en tur i dyreparken, hvor vi sammen med biolog, Gerda Vest Hansen besøgte parkens løvestald. Der kom vi helt tæt på de 24 store løver, der med kun en armslængdes afstand kiggede gennem tremmerne på de mange mennesker, der pludselig dukkede op i deres helt private område. Derefter kom turen til de canadiske ulve, som viste sig at være overraskende store og for de flestes vedkommende helt sorte. Turen i parken blev afsluttet med et besøg hos chimpanserne, hvor man kunne komme i tvivl om, hvem der egentlig betragtede hvem.
Efter turen i parken samledes deltagerne i Givskud Zoo's restaurant, Zooasen, hvor årets pokaler blev uddelt til de stolte og glade vindere, inden restaurantens afrikanske buffet blev åbnet.


årets resultater  2008


årets cairn terrier
Sensei's Platoon med 262 point

årets bedst i modsat køn
Limecastle’s Diamond  med 241

årets TOP 10
H - Sensei's Platoon
T – Limecastle’s Diamond
H - Nordcairn's Up-To-Date
H – Mc Alister’s East Street Boy
H – Cale Hill’s Norman (1xBIR + 1xBIM)
T – Mc Alister’s Chilli Pepper (2xBIM)
H - Nordcairn's Poker Face
T – Cale Hill’s Vilma
T – Nordcairn’s Sans
T – Kiokas Buck Fizz

årets han nr. 1- 4
Sensei's Platoon
Nordcairn’s Up-To-DateMc Alister’s
East Street Boy
Cale Hill’s Norman

årets tæve nr. 1- 4
Limecastle’s Diamond
Mc Alister’s Chilli Pepper
Cale Hill’s Vilma
Nordcairn’s Sans

årets avlshan
Cale Hill’s Norman med 5 cert på 3 afkom

årets han med flest Excellent-afkom
Cale Hill’s Norman med 11 excellent afkom

årets avlstæve
Sensei’s Beratta med 12 klassevindere på 2 afkom

årets tæve med flest Excellent-afkom
Nordcairn’s Imagine You  

årets veteran
Tam O'Shanter's Mr. Pommeroy med 18 Excellent 

årets veteran I modsat køn
Nordcairn’s Imagine You

Bedste Jysk/fynsk opdrættede og ejede han
Sensei's Platoon

Bedste Jysk/fynsk opdrættede og ejede tæve
Cale Hill’s Vilma

årets Opdrætter
Lotte og Søren Thomsen Kennel Nordcairn’s med 16 Excellent-hunde

Humørpokalen
Thomas Esper Larsen
Indtstillet af seks cairn-ejere hhv. øst og vest for Storebælt
med følgende ord:

”Hans venlige og hyggelige gemyt.
Er altid i godt humør og parat til at hjælpe,
også gerne professionelt.
Han er beskeden i forhold til sin hjælpsomhed
– Vi synes han fortjener pokalen.”
 
 pokaler.jpg

 lars.jpglotte.jpg
 
 ellen_j.jpgresize_of_arsafslutning_2008_048.jpg
 ellen_a.jpgniels.jpg
 thomas.jpgbord_et.jpg
 bord_to.jpgbord_tre.jpg

Resultater fra Jysk Cairnskue

JYSK CAIRNSKUE 2008

 praemier.jpg


Det Jyske Skue 2008 blev afholdt på en dejlig solskinsdag den 12. oktober i Stilling Hallen. Selvom bedømmelserne foregik indendøre, gjorde det gode vejr alligevel en forskel, især når hundene skulle luftes.

Vi fik megen ros fra halbestyreren, som efter skuet kunne konstatere, at alle havde sørget for at fjerne deres hundes efterladenskaber i området omkring hallen.

 

I år havde vi inviteret en autoriseret, dansk dommer, Jens Martin Hansen.

 

Jens Martin ankom kl. 9.00 som aftalt, og blev henvist til skueleder og ringsteward Bent Thomsen. Umiddelbart efter ankom sekretær Kirsten Toftkjær, og mens dommer og udstillingspersonale fik morgenkaffe, kom udstillerne på plads og hundene redt op.bir_bim.jpg

 

En særlig plads ved ringen blev tildelt Niels Borg-østerlin, som havde påtaget sig at være skuets fotograf. Han og hans følge fik ”Logen”, som han udtrykte det,  hvor der var fuldt udsyn over hundene.

På slaget 10.00 startede bedømmelserne og helt fra begyndelsen, var der rigtig god stemning. Jens Martin formåede i høj grad at gøre skuet levende med sine kommentarer.

 

I frokostpausen var Charlotte Mikkelsen dommer i barn/hund og juniorhandling. Et nyt indslag var det, da Charlotte bad de unge handlere om at vise, hvad de kunne få deres hunde til, ud over at vise show-temperament. Der var hunde, der gav pote, rullede på kommando og adlød ordrer som sit, dæk og giv hals mm.

Børnene og de unge handlere fik stor applaus, og der blev uddelt præmier til alle deltagere.

 

Da bedømmelserne var afsluttet og vinderne kåret, var der champagne til alle, og dagen sluttede med hyggeligt samvær i hallens cafeteria.

 

Jeg vil gerne sige tak til de mange udstillere for den talstærke tilslutning og vil se frem til, at vi mødes igen til næste års Jysk Cairnskue den 30. august 2009

 

Skuets vindere var følgende:

 

BIS 1:                                  Bramblewood Breakfast at Tiffany´s            åben kl. tæve

BIS 2/BIM:                           Cale Hill´s Hubert                                      senior kl. han

BIS 3:                                  Zalazar Yahoo                                          champion kl. han

BIS 4:                                  Fern´s Proud Mary                                    vinder kl. tæve

BIS 5:                                  Cale Hill´s Viggo                                       vinder kl. han

BIS 6:                                  Cairnlodge Bailey                                      åben kl. han

BIS 7:                                  Nordcairn´s Sans                                      champion kl. tæve

BIS 8:                                  Frigg´s Vølve                                             junior kl. tæve

 

BIS HVALP:                       Mr Winterbottom´s Anky van Grunsven

BIS BABY:                         Nordcairn´s Zander

 

Brita Thomsen

racerepræsentant

Mød Anette Røpke

Møde med Anette Røpke
Kom og mød Anette Røpke fra Animal Spirit og få en helt speciel oplevelse torsdag den 2. oktober.
Anette Røpke er en kendt og erfaren dyreadfærdsspecialist med en lang række usædvanlige tilbud til dyreejere. Herunder holistisk terapi, og foredrag om bred vifte af emner.
Udover sit virke som holistisk dyrevejleder, arbejder Anette Røpke med telepatisk dyrecasting til film, TV, reklamer, modeshow mm.
Som hund så ejer!!
- er det tilfældigt at vi vælger den hund vi gør?
Få svar på dette og meget mere, når Anette Røpke fortæller om Den holistiske (helheden) reaktion mellem dyr og mennesker. Med andre ord, hvad det er for dynamiske processer, der foregår mellem dyr og deres mennesker og hvorfor vi ofte kommer til at ligne hinanden mere og mere og spejler hinandens adfærd. Dyrene bare på det mere bevidste, instinktive plan, som jo så kan volde os nogle problemer.
Anette vil fortælle om det naturlige ofte ubevidste men ikke tilfældige valg vi foretager, når vi anskaffer en hund.
Hun vil også komme ind på gode naturlige og effektive behandlingsmetoder, herunder medicinering med urter og homeopati til hunde.
Ejere af alle racer er velkomne efter princippet først til mølle!!
Dato: 2. oktober 2008
Tid: kl: 19:00
Sted: Dansk Kennel Klub, Parkevej 1, 2860 Solrød Strand
Pris: kr. 100,- incl. Kaffe og te, mm. Betaling til Cairngruppens konto i Danske Bank, reg.nr. 3325 kto nr. 3170597176. Vigtigt! Opgiv navn og tel.nr. ifm. indbetaling.

Nyt vedr. udstillingsregler


DTK og DKK ændrer i udstillingsreglerne.

DTK, har DKK besluttet at genindføre en ”Bedst i køn klasse”
DKK oplyser at reglerne vil blive identiske med de regler der d.d. er gældende i Finsk Kennel Klub (FKK) og disse er som følger, (kopieret fra FKK`s hjemmeside):

h) Klassen b‰sta hanhund/b‰sta tik.
I denna klass får hundar delta, som i junior-, unghunds-, öppen, champion-, bruks-, eller veteranklassen placerats bland de fyra b‰sta med betyget utm‰rkt.
Domaren kan tilldela certifikat åt den b‰sta med betyget utm‰rkt prisbelönade hund, som inte har de utst‰llningsresultat, som ber‰ttigar till titeln finsk utst‰llningschampion. Reservcertifikat kan tilldelas n‰st b‰sta med betyget utm‰rkt prisbelönade hund, som inte har de utst‰llningsresultat, som ber‰ttigar till titeln finsk utst‰llningschampion.
Specialklubb och rasklubb kan, om de så önskar, anhålla om att på sin huvudutst‰llning få utdela flera certifikat. Man kan ge ett certifikat/tjugu bedömda hundar (ej valpar), dock högst tre (3) för vardera könet.
Endast de hundar, som tilldelats betyget utm‰rkt i unghunds-, öppen, brukshunds- eller championklass kan t‰vla om CACIB.
Domaren kan föreslå CACIB för den hund han anser vara b‰st och resCACIB åt den n‰st b‰sta. De skall ha erhållit betyget utm‰rkt.
I valet av b‰st i rasen deltar b‰sta hanhund och b‰sta tik.
BIR-hunden deltar i gruppt‰vlingen.

Spordag 7. september

Spordag for cairn terriere

Den 7. september bliver der mulighed for, at komme ud og opleve hvor spændende din Cairn terrier synes det er at bruge sin næse.
Vi mødes i Nordskoven i Silkeborg, klokken 10, hvor vi har et pragtfuldt terræn til vores rådighed.
Der bliver lavet et slæbespor til jeres hund, hvorefter det så skal vise sig om I i fællesskab kan finde frem til byttet, eller om vi må lade ræven få et måltid mad.

Denne dag er for alle cairn terriere og deres ejere som har lyst til at komme ud og opleve naturen og hundens evner samt udveksle historier med andre med samme race.

Medbring frokost + vand/kaffe/te ect.. Cairngruppen er vært med hjemmebagt kage.
Husk også at have et håndklæde, rigtig gode guffer og vand med til hunden.
Seler og liner kan lånes.

Det koster 100,- kroner at deltage, som betales på dagen.
Tilmelding til Charlotte Mikkelsen, Tlf. 86 93 68 77, Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Skriv hvor mange I kommer, hvor gammel hunden er, og om den har prøvet at bruge næsen før.
Kørselsvejledningen vil blive fremsendt når tilmeldingen er modtaget.

Rapport fra det Sjællandske Cairnskue 2008

Det sjællandske cairn terrier skue 2008
Skuet fandt sted i Frederiksborg Slotspark søndag den 8. Juni, som var en meget varm og solrig sommerdag, så både hundene og deres ejere og de mange tilskuere var glade for at kunne udnytte de skyggefulde områder, som parkens store gamle egetræer bød på.
Udover, at vejrguderne var med arrangementet, så havde cairngruppen øst som stod for skuet modtaget mange fine præmier til de deltagende cairn terriere og deres ejere. Anette Jakobsen, Kennel Janet Jacksons havde doneret fire flotte pokaler til de fire bedst placerede i barn og hund konkurrencen. Vivi Jægerstrøm, Kennel Cairnlodge kom med to smukt pyntede kurve,overdådigt fyldt med alskens gode sager til både hund og ejer. Skuet havde endvidere modtaget foder-præmier med mere fra firmaerne Henne Pet Food, Pit Stop og Olivers. Jette Thestrup, Kennel Thestrup’s havde doneret smukke glasvaser i glade farver til alle tilmeldte hundes ejere og Dorthe Ditme Skouborg, Kennel Ditmer’s leverede bolcherposer til alle.
Cairngruppen skylder alle disse givere en stor tak for deres medvirken til at skuedagen blev en helstøbt dejlig oplevelse.
Også tak Peter Hermansen, som fungerede som både skueleder og ringsteward og til sekretær, Anne Skouborg og ikke mindst til skuets dommer Lillian Lleton.
48 hunde var tilmeldt konkurrencen og i henhold til skuet regler dystede vinderne i de 12 forskellige klasser om placeringen som skuets nr. 1 til 12.
Baby og hvalpe havde deres egen eksklusive konkurrence, og Bis hvalp blev: McAlister’s Hot N’Sweet
Resultatet blandt de voksne og næsten voksne hunde blev:
1: Bistrup’s Jensine - BIS
2: McAlister's East Street Boy - BIM
3: Tofthus’ Murphy
4: Glenquin’s Plenty og charm
5: Janet Jacksons Oline
6: Tofthus’ Lovisa
7: McAlister’s Chilli Pepper
8: Ol’kyarnrowen’s Piece Of Cake
9: Lykke
10:Tofthus’ Utrishia
11: Rupecanina’s Flora
12: Audi

Referat fra The World Cairn Terrier Symposium

World Cairn Terrier Symposium 2008

I forbindelse med Verdensudstillingen i Stockholm i juli i år, havde den svenske cairn klub under overskriften The World Cairn Terrier Symposium 2008 arrangeret et internationalt stormøde for carin terrier opdrættere, ejere og interessegrupper.
Det blev i samdhed et internationalt møde, hvor 160 personer fra 18 forskellige lande var samlet under Sveriges blå-gule flag og farver.
Landsklubbernes repræsentanter gik skiftevis på talerstolen og fortalte om sundhed, eksteriør og meget mere med relation til cairn terrier populationen i deres respektive lande, og om de forskellige klubbers politikker og regler for avlsarbejdet.

Det var en stor glæde for mig, at repræsentere den danske cairngruppe i det fornemme internationale selskab, og jeg havde valgt, at varme op til mit indlæg med en lille filmsekvens fra det sjællandske cairn skue, som netop havde fundet sted i juni. Filmen og dens indlagte musik var produceret og komponeret af Peter Stoustrup. I forlængelse af filmen fortalte jeg så om arbejdet i cairngruppen i Danmark understøttet af en række billeder på storskærmen.
Mit indlæg indeholdt følgende:

My name is Mette Toft, and I am representing the Danish Cairn terriers. It is realy an honor for me to be here to day, and I have been looking so much forward to come and meet you all.
Well – where shall I begin? I can tell you that In 1924 the first Cairn terrier was registered in The Danish Kennel Club, and during the many years the breed has grown in popularity in our country. To day there are about 60 Cairn Terrier breeders registered in the Danish Kennel Club, and The Danish Terrier Club counts quite 600 Cairn Terrier owners among their members.
Within the last 15 years about 500 Cairn Terrier puppies has been registered in the Danish Kennel Club every year, and knowing, that the average age of the breed is 10 to 12 years we must believe, that there are at least 5.000 Cairn Terriers in the Danish Kennel Club right now.
Now - We do not have a special Club for Cairn terrier owners in Denmark, as you have here in Sweden. This Swedish Cairn Club with their dedicated chairman Mats Lindborg and the members of their committees who have done a marvelous job in order to make it possible for us all to meet here at this symposium to day.
Come on everybody let’s give them an applaus.
Well - In Denmark we have no cairn club, we are members of the Danish Terrier Club, which is one of the largest clubs for special breeds connected to the Danish Kennel Club.
In the Terrier Club the Cairn terrier owners are known as the cairn group, and as head of the group we have an elected breed representative who at present is yours truly, and we have a number of dedicated members in two activity groups - one in the west and one in the east part of Denmark - offering activities and services to Cairn Terrier owners .
In the year 2002 a group of volunteers in the Cairn Group decided to establish a health committee. The goal of the committee is to work for and contribute to maintain the health condition of the cairn terriers which are registered in The Danish Kennel Club.
In 2007 the Health Committee decided to accomplished a survey regarding the state of health in the Danish Cairn Terrier population.
A questionarie was sent to all Cairn terrier members of the Danish Terrier Club with various questions regarding the health of their dogs during the years, and The Health Committee received 512 replies from which it appeared, that about 90 per cent of the dogs did not suffer of any illness. Some reported minor infections in ears, eyes and stomach as well as flees and intestinal worms. Some dogs of older age - 10 years and over- was reported as suffering from Cataract, but this however was only 1 percent. Also few older males was reported as suffering from Prostate gland again about 1 per cent only.
And further, what we all believed and actually expected was confirmed – 99 per cent of the Cairn Terrier owners in the survey reported, that they were absolutely happy with their choice of breed.
I don’t remember what was the problem with the remaining 1 per cent - I believe it was barkin -, but if you should wish to know, you may later ask the members of the Danish Health Committee who are present here to day.
The Danish Cairn Group has not a specific breeding program of its own. We are following the code of ethics of the Danish Kennel Club.
There are some rules which must be followed and others which are only recommendations.
Four rules has to be followed:
1) In order to have a puppy registered in The Danish Dog Pedigree issued by the Danish Kennel Club it is necessary that both parents are registered in The Danish Dog Pedigree or an other pedigree approved by the FCI.
2) It is a necessary condition that males and females before mating is shown and judged to minimum good at an official dog show approved by the Danish Kennel Club.
3) A male may not sire more than 25% of the average annual registered number of puppies of his own breed, At this point about 135 pups in a lifetime for a stud dog.
4) A female must not give birth to more thatn 4 to 5 litters and must not be breed when she is over 8 years.
The Danish Kennel Club recommends, that the inbreed percent do not go beyond 6,5. This is not a must but only a recommendation.
Members of the Danish Cairn Group are at present working with various projects regarding the so called “ breed specific breeding strategy”. One of the issues wich is the health of our cairn terriers at present, as I already mentioned was accomplished last year, and we hope to have means to be able to run a new survey in 2012.
Additional to these more serious activities, the cairn group members are arranging meetings on various subjects of interest to cairn terrier owners, shows as the one you saw on the film and every year we are issuing The Danish Cairn Terrier Year Book, with photos of Cairn Terriers winning at shows in the corresponding year as well as useful information for cairn owners.
The Cairn Group has its own website www.cairn-terrier.dk.
Well - This was just a short information on the Danish Cairn Group and the Danish Cairn Terriers
It has been wonderful to meet you all - so many cairn friends, but unfortunately I have to leave shortly after the presentations here to day, and if you should have any questions regarding the cairns in Denmark, I will leave you to Berit Rosenfeldt who is present here to day. I know that Berit will be prepared to answer to whatever you would like to know.
In Denmark we are quite many coming to show their dogs at shows, and although we are competitors we are also good friends, and we always have a good time and a lot of fun when we meet.
The Danish Cairn group has applied by The Danish Kennel Club for a special Cairn Show in connection with the World Dog Show in Denmark in 2010, and I hope we will all meet again at the World Dog Show in Denmark.
Thank you very much for your attention.
Den svenske cairn klub havde produceret et fantastisk flot kompendium på 140 sider, som blev delt ud til symposiets deltagere. I kompendiet fandtes race-information fra et stort antal lande samt annoncer fra klubber og opdrættere fra hele verden. Kompendiet kan købes hos den svenske cairn terrier klubs on line shop www.cairnterrier.se.
Læs den danske cairngruppes bidrag til kompendiet her: cairn-terrier.dk/files/The Danish Cairn Group.doc

The World Cairn Championship Show
Dagen før Symposiet, afholdt den svenske cairn klub en stor certifikatudstilling under navnet The World Cairn Championship Show. 166 cairn terriere var tilmeldt fra lande over hele verden, og udover mange fra de Skandinaviske lande, var der hunde så langt væk fra som Rusland, Italien, USA , England mfl.
Vi danske kunne glæde os over, at flere danske hunde udmærkede sig på udstillingen Bedste Junior og Best In Show blev således en dansk han, Zalazar Walk The Line, opdrættet af Mette Sørum, Kennel Zalazar. Førstevinder i mellemklassen hanner og ligeledes førstevinder i åben klasse hanner var begge danske hunde, henholdsvis Nordcairn’s Up to Date og CH Nordcairn’s Nordcairn Poker Face, begge opdrættet af Lotte og Søren Thomsen, Kennel Nordcairn. På tævesiden blev Lachleen Quilt of Roses, opdrættet af Berit Rosenfelt placeret som 2.vinder i mellemklassen.
Alt i alt havde de danske cairn opdrættere al mulig grund til at være overordentlig tilfredse, og som racerepræsentant for cairn terrierne i Danmark glædede jeg mig rigtig meget over, at de danske hunde markerede sig så talstærkt.

Best in Show Zalazar Walk The Line
Nordcairn's Poker Face
Nordcairn's up to Date
Lachleen Quilt of Roses
Mette Toft
Racerepræsentant

Trimmekursus i Århus

Trimmekursus

Lørdag den 7. juni 2008 afholder Cairn Gruppen Vest trimmekursus i århus.
Lærer, Jette Thestrup & Henriette Schionning.
Tid: kl. 9.30 til 16.00
Pris: kr. 500,- bedes indbetalt på cairngruppens konto:
Danske Bank, reg.nr. 3170 konto 3170597176.
Angiv venligst ”trimmekursus” ved indbetalingen.
Vi starter dagen med rundstykker, kaffe og te. Deltagerne medbringer selv egen frokost.
Medbring en kam, trimmebord og gerne et bur til hunden.
Tilmelding til Charlotte Mikkelsen senest den 1. juni 2008 på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller tlf. 3033 3977. Kørselsvejledning fremsendes ved tilmelding.

Cairn Terrier Årbog 2008/09

Cairn Terrier årbogen 2008 er nu udkommet og vil kunne købes ved cairn terrier ringen på DTK og DKK udstillinger samt ved cairngruppens skuer og i forbindelse med gruppens andre aktiviteter.

Bogen kan endvidere rekvireres hos racerepræsentant Mette Toft, tel. 45880030 eller e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Prisen for bogen er kr. 75,- og ved køb af 10 stk. kr. 500,- . Ved forsendelse tillægges omkostningen herfor og betaling skal ske forud på Cairngruppens konto i Danske Bank reg.nr. 3170, kto.nr. 3170597176.

 

 

Årskonkurrencer og årsafslutning

Cairngruppens årsafslutning

på Fregatten Jylland 17. november 2007

 


 

Vinderne af årets konkurrencer

årets Cairn terrier årets bedst i modsat køn

Sensei's Platoon Nordcairn's Remember Me

 

 

årets TOP 10
01 - 210 point - H - Sensei's Platoon
02 - 205 point - H - Sensei's Sweet Dublin
03 - 175 point - T - Nordcairn's Remember Me
04 - 170 point - H - Cale Hill's Norman
05 - 160 point - T - Limecastle's Diamond
06 - 140 point - T - Zalazar On Parade
07 - 120 point - T - Nordcairn's Qwendi
08 - 084 point - T - Tam O'Shanter's Jolly Jodie
09 - 065 point - H - Glenquin's Plenty Of Charm
10 - 055 point - H - Nordcairn's Practical Joke

årets han nr. 1- 4
01 - 210 point - Sensei's Platoon
02 - 205 point - Sensei's Sweet Dublin
03 - 170 point - Cale Hill's Norman
04 - 065 point - Glenquin's Plenty Of Charm

årets tæve nr. 1- 4
01 - 175 point - Nordcairn's Remember Me
02 - 160 point - Limecastle's Diamond
03 - 140 point - Zalazar On Parade
04 - 120 point - Nordcairn's Qwendi

årets avlshan
Sensei's Platoon med 7 cert på 2 afkom

årets han med flest ck-afkom
Rottriver's Let's Tango med 8 ck-afkom

årets avlstæve
Nordcairn's Image Me med 11 klassevindere på 3 afkom

årets tæve med flest ck-afkom
Pitcairn's Accola med 4 ck-afkom

årets senior
Tam O'Shanter's Mr. Pommeroy (han) med 12 ck
Mc Alister's Danish Butter Cookie (tæve) med 11 ck

årets veteran
Tam O'Shanter's In The Nick Of Time med 1 ck

 

Bedste Jysk/fynsk opdrættede og ejede han
Sensei's Platoon

Bedste Jysk/fynsk opdrættede og ejede tæve
Nordcairn's Remember Me

årets Opdrætter
Nordcairn's med 15 ck-hunde


Modtager af årets humørpokal


Ellen Julsgaard

Kennel Cale Hill
BILLEDKAVALKADE FRA FESTEN


 
 

Lær at fotografere din hund

21. oktober: Lær at fotografere din hund.
Sted: Hos fotograf Aasmul, Kirkevej 6, 2630 Tåstrup.
Tid: kl. 14:00 til ca. 17:00

Pris: kr. 50,- bedes indbetalt på Cairngruppens konto:
Danske Bank reg.nr.3170 kto.nr. 3170597176 angiv venligst ”hundefoto” ved indbetalingen

Begrænset antal deltagere.
Telefonisk tilmelding nødvendig senest den. 15. oktober til
Mette Toft, tel. 45 88 00 30

Instruktør: Portrætfotograf Anneli Aasmul

Anneli Aasmul byder os velkommen i sit studie i Tåstrup. Deltagerne bydes på kaffe, te og kager.
Anneli vil i teori og praksis lære os noget om, hvad man skal være opmærksom på, for at opnå de bedst mulige resultater når man vil fotografere sin hund.
Hvis vejret tillader det, vil der være mulighed for fotografering udendørs i studiets store tilliggende have.
Anneli vil demonstrere fototeknik for os med nogle af de deltagende hunde som modeller, hvorefter der vil være lejlighed til at danne work shops, hvor deltagerne under vejledning selv fotograferer deres hunde med eget kamera.
Har du fotos af din hund, som ikke helt lever op til det, du kunne ønske, så tag dem med.

Klikker træning

22. september: Introduktion til klikkertræning
Sted: Inga og Per Hansens ridehal.
Torslundevej 170
2635 Ishøj
Tid: kl. 10:00 til 15:00

Pris: kr. 75,- bedes indbetalt på Cairngruppens konto:
Danske Bank reg.nr.3170 kto.nr. 3170597176 angiv venligst ”klikkertræning” ved indbetalingen.

Begrænset antal deltagere.
Telefonisk tilmelding nødvendig senest den. 16. september til
Mette Toft, tel. 45 88 00 30Instruktør er Marianne Jensen, der præsenterer sig som følger:

For ca. 20 år siden blev jeg lydighedsinstruktør i Papillon klubben. Siden hen har jeg deltaget i et utal af kurser i både ind og udland. Jeg mener ikke man nogensinde bliver færdig med at lære hvordan vores hunde kan arbejde med den optimale glæde. Jeg underviser i alle klasser og er uddannet lydighedsdommer indenfor DKK. Ligeledes afholder jeg forskellige kurser i lydighed/klikkertræning rundt omkring i landet.
Lige nu har jeg 2 hunde Yatzy og Vomba af racen border collie. Vi er alle 3 aktive i konkurrencer, lige nu mest indenfor lydighed, udstilling og hyrdekonkurrencer.


Medbring MANGE guffer af virkelig høj kvalitet for hunden - ost, pølser eller lignende i bitte, bitte små bidder max 1/2 x 1/2 cm. Madpakke og drikke til dig selv og en masse vand til hunden.
Vovserne må ikke have indtaget evt. morgenmad, da de får rigeligt når vi starter. Har du en klikker, så tag den med, ellers kan den købes hos mig for kr. 25,00.

Introduktion til klikkertræning..
Hvad kan det bruges til?? Vi kommer igennem f.eks. lidt teori/regler om brugen af klikkeren, indlæring af forskelige tricks, lære hunden på en positiv måde at stå pænt i udstillingsringen - ja kun fantasien sætter grænser for, hvad vi finder på, og hvad I har lyst til at lære. En ting er sikker - du får en træt, mæt og glad hund med hjem!

Spordag for Cairn terrier

Alle som ejer en Cairn Terrier, har oplevet at hunden midt under en tur, stopper op, alle sanser virker tændte og de er klar til at spæne ind i det nærmeste krat, med dig hængende bagefter, alt imens du undre dig over, hvad den har gang i. For du kan hverken se eller høre noget.
Det kan din Cairn måske heller ikke, men den har garanteret lugtet noget vildt spændende, som den altså nu bare vil have fundet.
Hvis du synes at det kunne være interessant at se, hvad din hund virkelig kan opleve med sin næse og finde frem til, så er tilbuddet til jer her.

Den 09-09-07 bliver der mulighed for at komme ud og opleve hvor spændende din Cairn terrier synes det er at bruge sin næse.
Vi mødes ved Hårup Sande i Silkeborg, klokken 10, hvor vi har et pragtfuldt terræn til vores rådighed.
Der bliver lavet et slæbespor til jeres hund, hvorefter det så skal vise sig om I i fællesskab kan finde frem til byttet, eller om vi må lade ræven få et måltid mad.

Denne dag er for alle Cairn terrier og deres ejere som har lyst til at komme ud og opleve naturen og hundens evner, samt udveksle historier med andre med samme race.
Klæd jer varmt på og medbring en kande kaffe eller anden varm drik. Hvis nogen af jer kan lave en lækker kage, er I velkommen til at tage den med og dele med os andre.
Husk også at have et håndklæde, rigtig gode guffer og vand med til hunden.
Seler og liner kan lånes.

Det koster 100,- kroner at deltage, som betales på dagen.
Tilmelding til ; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Tlf 86 93 68 77.
Skriv hvor mange I kommer, hvor gammel hunden er, om den har prøvet at bruge næsen før.
Kørselsvejledningen vil blive fremsendt når tilmeldingen er modtaget.

På billedet kan I se hvor stolte de bliver, når de får gevinst.

Vi glæder os til at se jer.

Charlotte Mikkelsen
Cairngruppen Vest

Hundens dag i Tivoli

Til specialklubberne
Solrød, den 31. maj 2007


I forbindelse med ’Hundens dag’ i Tivoli København den 2. september 2007 fremsendes invitation som vi håber I vil bringe i klubblade og på hjemmesider.

Hvis specialklubberne ønsker at have indflydelse på hvilke hunde, der deltager i raceparaden, skal tilmelding være os i hænde senest 16. juli 2007. Herefter vil invitationen blive offentliggjort på vores hjemmeside samt i august nummeret af HUNDEN, og tilmelding foregår efter ’først til mølle’ princippet.Med venlig hilsen
Dansk Kennel Klub

Heidi Taymyr Holm
Tlf. 56 18 81 32REPRæSENTER DIN RACE I TIVOLI I KøBENHAVN

Søndag den 2. september 2007 afholdes ”Hundens dag” i Tivoli København. Som sidste år afvikler DKK en raceparade som en del af arrangementet.

Alle flinke hunde er velkomne til at gå med i paraden, men vi vil gerne sikre os, at der er en officiel repræsentant for flest mulige forskellige racer. Denne repræsentant vil få udleveret et skilt med racens navn til at bære om halsen (af hensyn til publikum). Hund og fører deltager i paraden, der varer ca. 15-20 min., før den afslutter ved scenen.

De officielle repræsentanter modtager en gratis adgangsbillet til Tivoli.

Tilmelding foregår efter ’først til mølle’ princippet, og eneste krav er, at din hund har en DKK stamtavle, at den ikke er øre- og halekuperet (undtaget halekuperingskrav er Vizsla, Weimeraner, Breton, Korthåret Hønsehund, Ruhåret Hønsehund), samt at den kan gå i paraden med andre hunde af begge køn.

Ca. en uge før arrangementet vil du få tilsendt din billet. Den gratis adgangsbillet gælder for 1 person med hund.

Vi håber at kunne vise rigtig mange forskellige racer til glæde for publikum, så kom og vær med.

Tilmelding til Heidi Taymyr Holm

Referat af racemøde 22. juli 2007

Referat fra racemøde den 22. juli 2007

Dagsorden:
 1. RAS gæst Ulla Dalén fra den svenske cairn terrier klubs avlsråd. Sverige
 2. Nye udstillingsregler
 3. Fortsættelse af debatten om HD
 4. Eventuelt

Ulla Dalén fortalte kort om den svenske RAS, og om de oplevelser man i Sverige havde haft under gennnemførelsen af projektet og også om, hvad de kunne have gjort anderledes. Hun ville komme med kommentarer i takt med de forskellige RAS afsnit blev behandlet på mødet.
Helhed – projektet skal fungere som et redskab med mål og handleplan for nye opdrættere og bestemt også en rettesnor for nuværende.
Mette Toft understregede, at RAS ikke er et engangsprojekt, men at hensigten er, at der løbende bliver fulgt op på resultaterne af de mål, vi sætter os og at disse tilpasses og ændres, hvis dette skulle vise sig hensigtsmæssigt.
Altså HUSK! altid mål og handleplan på alle punkter, og at målsætningerne skal være realistiske.


Population
Gruppen er godt på vej med et historisk billede samt statistik over avlen siden den første registrerede cairn i Danmark i 1924.
Gruppen vil mødes samlet først i september – dato endnu ikke fastsat.

Eksteriør
Gruppen har besluttet at lave status over årgangene 2005 – 2007. Susanne Møller har udarbejdet et skema, der udfyldes ud fra udstillingskritikker.
Projekt gruppen tager ikke stilling til racestandarden, men lægger op til en senere fælles diskussion.
Mette Toft og Mette Sørum har gennem en periode målt skulderhøjden på en del cairn terriere.
Bedømmelser fra udstillinger giver dog ikke et reelt billede af cairn terrierene i Danmark. For det første er det generelt kun de bedste hunde, der bliver udstillet, og for det andet får den samme hund ofte meget forskellige bedømmelser.

Kommentar fra Ulla Dalén:
Husk at se på cairn terrieren som den race den er – altså en stærk lille brugshund og en velegnet familiehund. I skal i hvert fald forholde jer kritisk til avlsresultaterne, hvis de bevæger sig væk fra de oprindelige kendetegn ved racen.

Sundhed
Cairngruppens sundhedsudvalg har udarbejdet et spørgeskema, som sendes ud til alle cairn ejere, der er medlem af DanskTerrier Klub. Ca. 650 skemaer bliver udsendt i august.
Undersøgelsen omfatter alle hunde ”man” har ejet fra 1997 til 2007.
Ada Koch foretager efterfølgende opsamling på de data, hun får ind, og er der alarmerende gentagelser af sygdomme, vil det gå videre til sundhedsudvalgets dyrlæge-konsulent, Helle Busk.
Mette Toft orienterede om, at budgettet for spørgeskemaprojektet beløb sig til omkring 7.000,- kr. hvoraf porto er den tungeste post.

Mentalitet
Gruppen har gennemført mentalitets-beskrivelser af 13 cairn terriere i alderen 10 til 24 måneder. Et repræsentativt udsnit burde omfatte minimum 50 hunde. Der er udarbejdet et grafisk skema af resultatet, der viser, at de 13 hunde som et gennemsnit ligger forholdsvis tæt op ad ønskeprofilen.
I Sverige har man gennemført en lignende test på 120 hunde, hvis gennemsnitresultat er meget lig det danske.
Gruppen vil arbejde videre med kontaktøvelser, så der er mere materiale at vurdere ud fra.
Gruppen har arbejdet på et spørgeskema, der vil blive udsendt sammen med sundhedsudvalgets spørgeskema i august.

Kommentar fra Ulla Dalen:
Det er en klar fejl udelukkende at anvende mentalitets beskrivelser. Der skal kontaktøvelser på, som gruppen også vil arbejde med. Mentaliteten er vigtig at få formuleret præcist, da den er afgørende for hvalpekøberne – de skal vide, hvad de får.

Nye udstillingsregler
Mette Toft gav en kort gennemgang af de nye udstillingsregler 2008, som angivet af Dansk Kennel Klub.
De nye udstillingsregler kan findes på Dansk Kennel Klub’s hjemmeside.
I Terrier Nyt’s august nummer kommer der en artikel om de nye regler. Artiklen lægger op til ændring af pointsystemet for årskonkurrencerne i de forskellige racer, og eventuelle forslag skal være Mette Toft i hænde senest den 30. august. Forslagene vil komme til afstemning i oktober nummeret.

Umiddelbare forslag fra mødedeltagerne:
- afskaffelse af årskonkurrencerne
- nedsættelse af en arbejdsgruppe til at varetage opgaven

Fortsættelse af debatten om HD
Mette Toft har deltaget i flere forskningsprojekter med sine hunde under Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Sidst en hjerteundersøgelse. Lektor Lisbeth Høier Olsen, dr.med.vet. som ledede projektet, har venligt givet tilsagn om at uddrage et notat vedrørende cairn terriere fra undersøgelsen. Notatet vil blive offentliggjort i Terrier Nyt’s oktober-udgave.
Evt. kunne der være mulighed for, undersøgelse af andre problematikker. Undersøgelserne foregår anonymt og det skal selvfølgelig være emner, der kunne have interesse for universitet.
Var det noget, vi kunne være interesseret i f.eks. med hensyn til HD?
Ved videre snak blev man enige om, at sundhedsudvalget måske kommer frem til noget andet, der kunne have interesse efter indsamling af data fra de før omtalte spørgeskemaer.
Under alle omstændigheder vil Mette Toft stå for kontakten til universitet, hvis der skulle være interesse for at få undersøgt noget specifikt for cairn terriere.

Eventuelt
Der var et ønske om at planlægge møder i god tid. Eventuelt lægge dem ind i en fast årsplan.
Den 28. oktober 2007 er der fælles møde mellem repræsentanter fra de Scandinaviske cairn terrier klubber/grupper Mødet finder sted i Danmark og Brita Thomsen og Mette Toft deltager. Den 4. Juli år 2008 afholdes der World Cairnterrier Symposium for målgruppen cairn terrier opdrættere og klubber. Symposiet finder sted i Stockholm i forbindelse med verdensudstillingen.

økonomien i cairngruppen ser rigtig fin ud.

Referanter Ellen Julsgaard og Pia Norrland
Hjerteundersøgelse af Cairn Terrier 2005 og 2006

Hjerteundersøgelse af Cairn Terrier 2005 og 2006               
Notat af Lektor Lisbeth Høier Olsen, dr.med.vet.
Den 21. juli 2007

I efteråret 2004 og foråret 2005 deltog 23 Cairn Terrier i et forskningprojekt vedrørende myxømatøs mitralklapssygdom (MMVD) på Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (tidligere Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

MMVD (også kaldt endokardiose) er den hyppigste hjertesygdom hos hund. Sygdommen ses mest hos små og mellemstore hunderacer. Det er en langsomt fremadskridende sygdom som primært rammer den store hjerteklap i venstreside (mitralklappen). Den syge hjerteklap vil blive mere og mere deform og utæt med alderen hvormed hjertets pumpefunktion gradvis vil blive forværret. I de fleste tilfælde vil hunden være uden kliniske tegn på sygdom nogle år, men dyrlægen vil kunne høre utætheden, som en mislyd på hjertet. Ved hjerteskanning kan tidlige ændringer ses ved at hjerteklappen fortykkes samt buer (prolaberer) ind i hjertets venstre forkammer (mitralprolaps). Endvidere kan størrelsen af klappens utæthed (blod som løber i den forkerte retning) kan bedømmes ved at bruge en farve Doppler teknik. Forskning har vist at sygdommen er arvelig.

Sygdommen hos hund har mange lighedspunkter med hjertesygdommen primær mitralprolaps hos mennesket. Hos såvel hunde som mennesker er der tegn på at sygdommen hænger sammen med en række tilstande såsom ændringer i blodpladeaktivitet (blodets evne til at størkne) og ændringer i blodkarfunktion. Et øget kendskab til de tidligt involverede sygdomsmekanismer forventes at kunne gøre det muligt bedre at forudsige sygdomsudvikling og måske medvirke til udvikling af ny og bedre behandling. En viden som muligvis også vil kunne gavne mennesker som rammes af primær mitralprolaps.

De 23 Cairn Terrier blev udvalgt tilfældigt via deres ejer i DKKs opdrætter vejviser. Det var frivilligt om man ville deltage i forskningsprojektet.

I alt blev 9 hanhunde og 14 tæver undersøgt. Hundene var mellem 1_ og 10 år gamle. Hundene gennemgik en udvidet hjerteundersøgelse som omfattede en grundig lytning på hjertet samt en hjerteultralysdskanning, særligt med henblik på at finde tegn på MMVD. Ingen af de undersøgte hunde have hjertemislyd eller andre kliniske tegn på hjertesygdom. Ved hjerteskanningen blev der fundet milde og tidlige tegn på sygdommen hos to hunde (en havde en mild mitralprolaps og en havde en lille utæthed af mitralklappen (som kun kunne ses på hjerteskanningen, men ikke høres med stetoskopet)). Det er uvist om disse forandringer vil kunne udvikle sig til alvorlig sygdom med alderen.

Denne lille undersøgelse tyder på en begrænset forekomst af MMVD hos hunderacen Cairn Terrier i Danmark.

Hvalpe aften

Har du allerede en Cairn terrierhvalp eller påtænker du at anskaffe dig en ?

Cairngruppen øst byder på hvalpeaften med Jeanette Clausen, forfatteren til ”Cairnbogen” og ” Terrierhvalpen”. Jeanette vil tage emner op, som kan have interesse for dig som hvalpeejer. Du vil høre om hendes foretrukne træningsmetode, hundens signaler, race- og alderstilpassede aktiviteter, hvalpeadfærd som for eksempel: hvalpen bider, hopper op m.m.

Vi kommer godt omkring, og der vil blive rig lejlighed at stille spørgsmål.

Dato: Onsdag 23 maj kl. 18.30 til ca. 20.00

Sted : Dyreklinikken, Trongårdsvej 24,2800 Lyngby

Traktement: Kaffe, te og kage.

Pris: 50,- kr. – betales ved indgangen.

Tilmeldingsfrist: senest d. 20 maj. til Mette Toft: tel. 4588 0030 eller

e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet - vi har plads til 15 personer.

Kom med til TRUST i Kastrup Lufthavn!

Cairn gruppen øst inviterer til besøg hos TRUST, hvor man er spcialister i flytransport af levende dyr.

Kom og bliv orienteret om, hvorledes TRUST tilrettelægger og gennemfører en sikker transport af vore kære hunde, når vi ikke selv kan følge med på rejsen.

Få at vide, hvad der sker med hunden efter, du har afleveret den i lufthavnen. Der er mange forhold der skal tages hensyn til både før, under og efter flyturen.

 

Dato:             Onsdag den 9. maj kl. 17:30 til 19:30

Sted:             TRUST, Københavns Lufthavn, Peterdalsvej 1, 2770 Kastrup

Pris:    Gratis

Tilmeldingsfrist: senest 30. april til - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tel. 2895 1600

Mentalbeskrivelse

Cairn gruppen i vest afholder mentalbeskrivelse den 14. og 15. april kl. 10 til 16

Nu har I muligheden for at være med, når vi skal lave mentalbeskrivelse på vore cairn terriere. Vi har 4 erfarne beskrivere, og i de 6 timer der er til rådighed, vil der kunne udarbejdes beskrivelser af 20 hunde. Hundene skal være i alderen 10-24 mdr.

Stedet bliver mark og skov ved 6623 Vorbasse. Pris pr. hund kr. 300,- .

Med plads til maksimum 20 hunde vil de der evt. ønsker at tilmelde flere hunde kun kunne deltage med en, for så vidt der melder sig 20 deltagere.

Efter deadline 25/3, får I besked om, hvilke hunde der deltager, og i den efterfølgende uge, får I tilsendt info fra beskriver Chr. Pedersen om, hvad I skal medbringe af snor osv.

Skriv eller ring med oplysning om jeres navn, adresse, telf.nr./e-mail, hundens stambogsnavn, køn og alder til

Cairngruppen Vest
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf. 75 58 55 59

Læs mere om ønskeprofil her

Spordag

Oktober 28, 2006

Spordag

Alle som ejer en Cairn Terrier, har oplevet at hunden midt under en tur, stopper op, alle sanser virker tændte og de er klar til at spæne ind i det nærmeste krat, med dig hængende bagefter, alt imens du undre dig over, hvad den har gang i. For du kan hverken se eller høre noget.

Det kan din Cairn måske heller ikke, men den har garanteret lugtet noget vildt spændende, som den altså nu bare vil have fundet.

Hvis du synes at det kunne være interessant at se, hvad din hund virkelig kan opleve med sin næse og finde frem til, så er tilbuddet til jer her.

Den 28-10-06 bliver der mulighed for at komme ud og opleve hvor spændende din Cairn terrier synes det er at bruge sin næse.

Vi mødes ved Fussingø skov ved Randers, klokken 11,  hvor vi har et pragtfuldt terræn til vores rådighed.

Der bliver lavet et slæbespor til jeres hund, hvorefter det så skal vise sig om I i fællesskab kan finde frem til byttet, eller om vi må lade ræven få et måltid mad.

Denne dag er for alle Cairn terrier og deres ejere som har lyst til at komme ud og opleve naturen og hundens evner, samt udveksle historier med andre med samme race.

Klæd jer varmt på og medbring en kande kaffe eller anden varm drik. Hvis nogen af jer kan lave en lækker kage, er I velkommen til at tage den med og dele med os andre.

Husk også at have et håndklæde, rigtig gode guffer og vand  med til hunden.

Seler og liner kan lånes.

Det koster 25 kroner at deltage, som betales på dagen.
Tilmelding til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 8693 6877

Skriv hvor mange I kommer, hvor gammel hunden er, om den har prøvet at bruge næsen før.

Kørselsvejledningen vil blive fremsendt når tilmeldingen er modtaget.

 

På billedet kan I se hvor stolte de bliver, når de får gevinst.

På Cairn gruppens vegne
Charlotte Mikkelsen

Lure Coursing
Cairngruppen øst havde fornøjelsen af at invitere din cairn og dig til en rigtig hundedag. Vi havde fået den enestående mulighed at kunne tilbyde alle cairn terriere, at de kan få afprøvet deres jagtlige egenskaber - på et indhegnet areal. Aktiviteten hedder Lure coursing og er en kunstig harejagt. "Haren" trækkes over marken, og hunden forfølger sit bytte, afsted går det over stok og sten. En enestående mulighed for at se vores vidunderlige race for fuld udblæsning!

Lure Coursing 29.4.2006

 

Cairngruppe øst havde inviteret til hundedag i Gadstrup, hvor det skulle prøves af om cairnerne stadigvæk var i besiddelse af deres medfødte jagtinstinkt og dagen blev en stor succes, selvom der var nogen ventetid, som blev taget med godt humør, da de mails der var sendt til dem der først skulle komme kl. 14 oo ikke var kommet frem, så alle mødte kl.10 oo. Vejret var med os, det var godt udevejr hele dagen, regnen som var lovet hele dagen kom først en time efter vi var færdige.  Jeanette  Clausen  hundene op i hold, så når 6-7 hunde havde løbet  viste hun hvordan man kunne aktivere sin cairn derhjemme.Jeanette havde lavet væddemål med nogle fra Myndeklubben, som mente at cairnerne ikke kunne klare dette løb. Hun mente at mindst 15 ville gennemløbe banen der var omkring 300 m lang og det var ikke hundene der havde problemer, men ejerne skulle selv trække ´haren´ tilbage til start og det var et så stort problem for mange, at baneledelse var bange for at nogle af dem ville gå i koma når de bagefter skulle gå de 150 m ud af banen, så de fik lov til at stå og puste ud mens den næste hund løb.Det var en fornøjelse at se vores hunde spæne af sted, nogle steder kunne man kun se ørerne stritte op af græsset. Ud af 37 cairner fuldførte de 28 i fin stil og blev godkendt af dommerne. De mente at med noget træning ville mindst 1/3 af deltagerne kunne deltage i væddeløb på banen i Hedehusene. Vi fik ros for at vi være  disciplinerede så der ikke var nogen ventetid og var færdige 11/2 time hurtigere end end det var beregnet. Det er lidt sjovt at sidde med kritikerne af forløbet.  Tøvende start  pænt no kill. Ikke særlig interesseret. Kan ikke uden mor . Lidt tøvende i starten men derefter superflot. Meget fint, løb af sted med ´haren´. Der var et par hvalpe med, de løb ca. 100 m og fik bedømmelsen meget fint. Det var en dag vi på racens vegne kan være stolt af.Vi håber at vi kan komme derned igen engang til efteråret..

Til foråret er vi inviteret til  at komme på en rigtig bane og afprøve hundenes evner.

 

Harry Lindberg

 

Guldnåle

GULDNÅLE i 2005

På årets Chantelou-udstilling blev der uddelt gulddnåle til nedenstående 2 personer:

METTE SØRUM :

guldnaal_mette

Du får denne hædersbevisning for dig store arbejde for klubben igennem årene og for dit utroligt dejlige og flotte opdræt af Cairn Terrier.

Du har været medlem af DTK fra 1982

Medlem af Cairngruppen siden dens oprettelse i 1985

Siddet i DTKís bestyrelsen 1995-1997

Har også siddet i Lokaludvalg Fyn - senere kreds 7 i en årrække, dels som formand og dels som menigt B-medlem

Har været racerepræsentant fra 2000, nu ansvarshavende

Mette er en dedikeret opdrætter og medindehaver af Kennel Zalazar, hvilket kennelnavn vi ofte støder på inden for Cairn Terrier.

De første hunde i Mettes opdræt var fra Kennel Cairndy v/Helle Lund Christensen. Mette har holdt godt fast i denne type, hvilket har givet pote i opdræt og udstillinger.

Mette er også en meget dygtig trimmer og har haft egen salon siden 1988 og er for øvrigt udlært hos Peter Hage.

Der er 13 champions fra eget opdræt, heraf 4 INTCH.
En af de rigtig godt kendte Cairníer er multich. Zalazar Jackpot som har flere BIS-sejre både i DKK- og DTK-regi.
Jackpot blev årets avlshund i DTK både i 2001, 2003 og 2004 samt årets senior i 2001.

Mette er samtidig blevet årets DTK-opdrætter i 2001, 2003 og 2004.

Så man kan vist roligt sige at Mette er en af dem der er gået helt i hundene!!!!!!!!!!

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed, når du er ude at holde trimmekurser eller fremvise dine hunde i den store vide verden.

HJERTELIG TILLYKKE

HARRY LINDBERG :

guldnaal_harry Harry har gennem en årrække været fast udstillingsleder på vores udstillinger på Sjælland, først sammen med kreds 2, senere alene - men med sin familie i ryggen.
Denne funktion stoppede Harry med ved årets udgang 2004, men giver dog alligevel en hjæl-pende hånd på udstillingerne.

Harry er også den person som sørger for opbevaring af DTKís udstillingsmateriel og at mate-riellet kommer frem og tilbage til og fra udstillingerne

Han har været kredsformand for kreds 2 Nordsjælland igennem en årrække og er det stadigvæk og kører kredsen godt

Endvidere har han i nogle år været ansvarshavende racerepræsentant men byttede med Mette ved udgangen af 2004.

Harry opdrætter sammen med sin kone Ulla Cairn Terrier under kennelnavnet Sidsecairn
samt at Harry for meget nylig har fået sit kennelnavn: Gurrehuset.

Vi håber at du vil bære denne hædersbevisning med stolthed, når du er ude i DTKís ærinde eller fremviser dine hunde på skuer/udstillinger.

HJERTELIG TILLYKKE

 

Cairn Familie Dag

Den Jyske Cairngruppe indbød til Cairn Familie Dag Søndag d. 25. juni 2000

Hyggedag for hele familien og deres cairn/cairner på Rørdalsvej 103 i Aalborg.

Der var mulighed for at deltage i lydigheds- og agilityinstruktion v/ Susanne og Preben Hansen, både teori og praktik, der var også lydigheds- og agilitykonkurrence både for helt uøvede samt lidt øvede.

Der var flere konkurrencer/lege for børn med deres cairner.

Der var mulighed for ringtræning og dagen sluttede af med et skue, hvor racerepræsentant Mette Sørum, Kennel Zalazar, var dommer (uaut.) også her var der klasser for børn.

Det hele begyndte kl. 11.00 og sluttede ca. kl. 16.
Indtryk fra Familiedagen

(Klik på billederne for større format)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 års Jubifest 13.11.1999

 
D. 13 November 1999 fejrede vi 75 årsdagen for Cairn Terrier i Danmark.
Her er lidt billeder fra festen, taget og leveret af modtageren af årets Humør Pokal Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
som jo dermed til fulde lever op til titlen ;-) God fornøjelse !  

 

 

 

 


 

 

 

 


Ove Jensen, årets Humørpokal

 

 

 


 


Jarno Corneliussen byder velkommen.