Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

Racemøde 25. januar 2014

Ordstyrer : Arne Nielsen

ad 1. velkomst ved Kevin

ad 2. beretning godkendt

ad 3. Økonomi

Arne gennemgik regnskab for 2013- et forlænget regnskabsår-derfor ikke helt sammenligneligt med tidligere år.( se bilag) Problem omkring penge fra SU. Arne undersøger sagen.

ad 4. Sundhedsudvalget
Nyt SU består af Anne Mette (formand)
Ellen (kasserer)
Ada (det tekniske)
Helle Bj
Jette Friborg
Helle Busk (dyrlæge/konsulent)

Helle Busk efterlyste idéer til at synliggøre SU. Der kom flere idéer frem om, hvordan vi får nye hvalpekøberes opmærksomhed- især i forb. med helbredsattesten.Kevin understregede, at opdrætterne skal være ansvarlige omkring dette.

Ad 5. Aktivitetsgrupper Øst og vest
Stor enighed om, at aktivitetsgrupperne skal arbejde for sammenhold og hygge- ikke bare for udstillingshunde, men for ALLE cairner. Der kom mange forslag til arrangementer fx flyball, massagekurser, gåture mm. Cairngruppen skal ikke "konkurrere" med DKK og DTK med kurser i fx ringtræning og rally.Flere medlemmer talte for at bibeholde de nuværende skuer med konkurrence, men derudover osse gerne skuer "for sjov".

Ad 6. Dommere 2014/dommerønsker
Kevin berettede om ekstraordinært møde for racerepræsentanter pga faldende antal registrerede hunde, det faldende antal hunde på udstillingerne samt medlemstal i DTK. Dette skyldes iflg mange af racerepræsentanterne valg af dommere.

Generel utilfredshed med dommerlisten 2014.
DTKs udstillingsudvalg skal fortælles om vores ønsker. Vi må lægge pres på for at få gode dommere.
I den forbindelse er det osse vigtigt at møde op på DTKs generalforsamling for at få indflydelse på, hvilke dommere vi får.

Mette Toft ønskede bedre fordeling af udstillingernes placering. Uheldigt at der i 2014 kun er 4 udstillinger på Sjælland.

Dommerønsker 2015/16 sendes til Kevin, og disse ønsker vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Deadline 1/5 af hensyn til terriernyt.

Arne oplyste, at for fremtiden kommer den enkelte dommers cv på DTKs hjemmeside.

ad 7. Jubilæumsudstilling
Tid : 30/8 2014
Sted: Lunden v/ Silkeborg-udendørs udstillling, men i tilfælde af dårligt vejr, vil udstillingen blive flyttet til Vestergårdhallen.
Dommer : Sue Dolan GB (cairn-specialist)
Forplejning: tilmelding og betaling på forhånd
Aftenfest: Silkeborg vandrehjem ( her er mulighed for overnatning)

ad 8. Skuer 2014
Opbakning til forslag om skue på Sjælland i 2014, men intet skue i Jylland pga jubilæumsudstillingen

ad 9. Årbogen

Ghita oplyste, at Ω- sides annoncer kan give tekniske problemer. Der var dog stemning for at bibeholde Ω-sides annoncer.
Berit hjælper gerne folk, der har problemer med Ω-sides annoncer, men vær ude i god tid.

Spørgsmålet om dommerrapporter fra skuerne skal i årbogen, skabte diskussion. Der var flertal for, at den IKKE skal med.Et overvejende flertal var imod, at det skal være muligt at komme i årbogen, hvis hunden bliver placeret på et skue.

KONKLUSION man kan ikke placere sig i årbogen fra et skue.

ad 10. Årsafslutning 2015
Der var overvejende stemning for osse næste år at holde racemøde og årsafslutning samme dag.

ad 11. Evt.

Ghita ønsker dagsorden offentliggjort på hjemmesiden.

Satu ønsker dagsorden offentliggjort noget tidligere.

Arne foreslår en foreløbig dagsorden 14 dag før mødet.

Helle Bj. efterlyste en "drejebog" til skuer o.lign. Mette Toft fortalte, hun har et kompendium over "Årets gang i cairngruppen".

Hanne Philip fik oplyst, at pokaler fra jyske skue 2013 kan beholdes et år ekstra.

Ghita : Pokaludgiver beregner selv hvert års vinder. Ghita skal have navnet på vinder i god tid.(Kun de to pokaler som er uddelt til ®Året Han/Tæve med flest CK afkom®)

Allingåbro den 4. feb. 2014
Nanny Hansen