Sundhedsudvalgets årsberetning for 2006:

Udvalget har afholdt to møder og desuden haft en del korrespondance via mails. Derudover deltog vi alle ved racemødet den 11. juni.

Der er fortsat for få tilbagemeldinger/indsendelser af sundhedsattester fra medlemmerne. Udvalget oplever, at flere kun er tilsluttet af navn. Flere opdrættere opfylder ikke deres oplysningspligt og derfor ser udvalget sig i 2007 nødsaget til, at udsende påmindelser til disse opdrættere.

Eksklusion er ligeledes en mulighed udvalget må tage i brug, såfremt medlemmet, trods påmindelse, fortsat ikke opfylder sin oplysningspligt.

Som fagdyrlæge Helle Busk beretter om senere, vil hofteledsdysplasi (HD) hos vores race være noget, både udvalget og I som opdrættere, bør være opmærksomme på. Der var ved racemødet den 11/6-06 tilslutning til, at PennHIP var den foretrukne metode til undersøgelse af denne lidelse. Helle Busk har indvilliget i at være den, man som opdrætter eller hundeejer skal indsende PennHIP resultaterne til. Det er udvalgets håb og ønske, at alle vil medvirke til og arbejde for, at vi kan få et grundlag for at vurdere vor races index statistisk.

Et årligt kontingent på kr. 150,- vil fra 2007 være nødvendigt. Vi håber, at I alle har forståelse for dette.

Vi har i Sundhedsudvalget modtaget 70 sundhedsattester i 2006 og det er en fremgang på 21 i forhold til 2005.

De enkelte lidelser fordeler sig som følger:

ï Tandfejl: 1 (tangbid)

ï Tandmangler: 7

ï Kryptochisme: 2

ï Temperament: 1 (dominant)

Igen i år er det tandfejl i form af manglende tænder, primært præmolarer, der dominerer. Dog er det procentvise antal hunde med tandfejl faldet fra ca. 17,5 % til ca. 10 % - hvilket må tages som et positivt tegn på, at opdrætterne tager problemet alvorligt.

Udover sundhedsattesterne har vi modtaget følgende undersøgelsesresultater:

ï Undersøgelse for patella luxation: 5, som alle havde normale forhold.

ï Øjenlysning: 1, som var uden anmærkninger.

Dyrlæge Helle Busk informerer omkring ovenstående.

Hofteledsdysplasi (HD) er en sygdom, der helt sikkert vil komme øget fokus på, også inden for de små hunderacer. I dag er en Cairn Terrier ikke bare en klappe-kage-hund. Ejerne vil gerne bruge deres hund til noget, det være sig lydighed, sportræning eller agility, hvor sidstnævnte helt klart vinder mere og mere frem.

Agility er en sport, der kræver gode ben, ikke mindst hvis hunden dyrker det på konkurrenceniveau, men selv som hyggesport stiller den krav til hundens bentøj. Dårlige hofter vil helt klart medføre, at hunden ikke vil være i stand til at dyrke sporten optimalt. Alene i år er 12 Cairn Terrier blevet HD-fotograferet med vekslende resultat.

HD-status for de fotograferede hunde er følgende:


A-hofter: 5

B-hofter: 2

C-hofter: 4

D-hofter: 1

En hund blev aflivet pga. dårlige hofter uden at være blevet officielt HDfotograferet, men ud fra medfølgende dyrlægeerklæring må man formode, at status ville være D eller E. Som alle ved, stilles der ikke officielle krav om HD-fotografering af Cairn Terrier, for at få dem avlsgodkendt. Ikke desto mindre har der været en del opmærksomhed omkring problemet det sidste år, og vi er i Sundhedsudvalget ikke i tvivl om, at dette ikke bliver mindre de næste år.

To opdrættere har måttet opleve, at en af deres hvalpe måtte aflives på grund af dårlige hofter, og det vil altid give stof til eftertanke samt

interesse for en bedre HD-status generelt i avlsmaterialet. En af måderne er, at få sine avlsdyr røntgenfotograferet i henhold til DKKís regler for HD- fotografering, en anden, at få dem PennHipfotograferet. Ved en HD-fotografering vurderer man lårbenshovedets placering i hofteskålen, og giver karakter fra A til E, afhængig af, hvor stor en del af ledhovedet, der befinder sig inde i ledkapslen. A er uden anmærkninger, mens E er svarende til meget alvorlig HD.

Ved en PennHip-fotografering vurderer man sandsynligheden for, at hunden kan udvikle HD, ved at måle på løsheden i hoften.

Her forsøger man at presse ledhovedet så langt ud af ledskålen som muligt, mens man tager røntgenbilledet. Index for løsheden ligger mellem 0 og 1, med de bedste hofter tættest på 0, de dårligste tættest på 1 og med et gennemsnit på 0,5. Undersøgelsen stammer fra USA og det er også der, billederne bliver vurderet. Deres undersøgelsesmateriale viser indtil videre, at der hos hunde med et index 0,3 kan udvikle HD, selv om de ordinære røntgenbilleder viser normale forhold.

PennHip undersøgelsen er desværre ikke anerkendt af DKK i Danmark, men da HD-fotografering ikke er et krav for racen på nuværende tidspunkt, kan den absolut anvendes som et alternativ. En af fordelene kunne være, at man allerede kan fotografere hundene, når de er 16 uger gamle. Det giver opdrætteren et fingerpeg om, hvordan status er, og om man skal beholde hvalpen i avlen, eller sende den til et privat hjem.

Vælger man at beholde hvalpen, fordi den, på trods af løse hofter, har så mange andre gode egenskaber, ved man også, at man bør tilstræbe at parre den med en hund med et index < 0,5. Ved den sidste opgørelse fra USA, foretaget i efteråret 2006 over fotograferede hunde, var 13 Cairn Terrier registreret. Deres index lå mellem 0,43 og 0,79 med et gennemsnit på 0,65. For at lave statistik på tallene, skal der registreres mindst 20 hunde, men det ændrer ikke på, at index ligger i den høje ende, og siger vel egentlig bare, at der er noget at arbejde på !

På nuværende tidspunkt har Sundhedsudvalget modtaget PennHip resultater fra 8 hunde, som ikke er med i ovenstående opgørelse, men det bliver spændende at følge udviklingen.

Med ønsket om et godt nytår til alle.

Fagdyrlæge Helle Busk