Om Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget er baseret på frivillig arbejdskraft. Medlemmerne arbejder under ansvar og har tavshedspligt om den information, som tilfalder udvalget. Sundhedsudvalget videregiver kun informationer skriftligt og efter skriftlig anmodning fra cairn terrier opdrættere og -ejere, der er tilsluttet udvalget. Der føres journal over henvendelser.

Sundhedsudvalget består af:

Formand:

 

Næstformand/Register:
Ada Koch

Kasserer:

 

Sekretær:

 

Jette Friborg

Dyrlægekonsulent:

 

Sundheds- og dyrlægeattester sendes til:

 

eller brug on-line indberetningen.

Almindelig korrespondance sendes til: