RÆVENS LUNGEORM:


Rævens lungeorm, som på latin hedder Crenosoma vulpis, minder på mange måder om hundens hjerte-lungeorm.
Det første tilfælde hos hund blev diagnosticeret i foråret 2000, men ormen er konstateret hos ræve i hele landet.

Forekomst:
Den voksne orm er 0,5-1,5 cm lang og inficerer lungernes helt små samt mellemstore luftrør, hos hunde og ræve.

Smitteveje:

Smittevejen er, som hos hjerte -lungeormen, med en snegl som mellemvært. Forskellen ligger bl.a. i, at rævens lungeorm via penetration af tarmvæg og transport via blodbanen, slår sig ned i lungernes små og mellemstore luftrør, hvor de færdigudvikles og
etablerer sig som voksne orme. De findes ikke i hjertet. Herfra hostes æg og larver op, synkes og udskilles via afføringen. Der går ca. 3 uger fra hunden smittes til den udskiller æg og larver.

Symptomer:
Hoste er sædvanligvis det eneste symptom. Et andet symptom kan være pus i store mængder fra næsen, som ikke forsvinder på antibiotisk behandling. Også her er det primært hvalpe og unghunde, der smittes.

Diagnose:
Også her stilles diagnosen primært ved mikroskopi af afføringsprøver. Da larverne hos hundens hjerte-lungeorm og rævens lungeorm minder utrolig meget om hinanden, er det nødvendigt at kende de små forskelle der findes, for at kunne stille den rigtige diagnose.
Dette er ikke mindst vigtigt i forhold til behandlingen. Også her kan det komme på tale med røntgen m.m.

Behandling:
Rævens lungeorm er væsentlig lettere og mere effektiv at behandle. Den primære behandling er med Panacur i normal dosis i 5-7 dage, hvilket slår ormene ihjel. Også her kan Ripercol og Ivermectin dog finde anvendelse, men da Panacur er mindst generende for hunden, vil dette præparat oftest være at foretrække. Da der, i forbindelse med behandlingen, kan ses en forværring af hosten, kan det også her være aktuelt at give binyrebarkhormoner. Uden behandling lever de voksne orm sandsynligvis 8-9 måneder eller mere.

Dette infoblad er udarbejdet af Dyrlæge Helle Busk, for Cairngruppens Sundhedsudvalg og
må ikke kopieres eller distribueres offentligt uden skriftlig tilladelse.