RÆVESKAB:

For en 6-7 år siden oplevede vi i Storkøbenhavn en regulær epidemi af ræveskab hos vores hundepopulation, men siden da har der været stille om sygdommen, primært fordi de fleste ræve døde under epidemien. Dog har vi - inden for de sidste 2-3 måneder, igen set hunde med sygdommen.

Ræveskab skyldes smitte med en mide (sarcoptes scabei), som lever under huden, hvor den graver gange. Dette îgravearbejdeî resulterer i, at hunden begynder at klø sig og får en skællende hud. Forandringerne ses ofte først på øreranden, på albue/has samt på brystet. Bliver hunden ikke behandlet, vil kløen efterhånden medføre, at hunden udvikler en hudbetændelse med sår og skorper og får kløet pelsen af.

Skab smitter både direkte og indirekte. En rask hund behøver derfor ikke at være i direkte kontakt med en ræv, den kan få skab ved bare at ligge eller rulle sig på det sted, hvor en syg ræv har kradset sig. Positivt kan skabmiderne kun overleve 1-2 døgn uden for værten, så der er derfor ingen grund til at desinficere hele huset, hvis hunden får skab. Det vil dog være en god ide at vaske den kurv eller pude, som hunden bruger regelmæssigt ved 60 grader.

Diagnosen stilles dels på de kliniske symptomer og dels på en blodprøve, hvor man måler de antistoffer, hunden har dannet mod miden. I 5-10 % af tilfældene kan hunden være îfalsk negativî, oftest fordi den ikke har været inficeret så længe, at den har nået at danne tilstrækkelige mængder antistoffer, som kan spores i blodet. Hvis der er usikkerhed om diagnosen, kan blodprøven gentages efter 2-3 uger.

Er hunden konstateret positiv, er det vigtigt at den, for at begrænse smitten, ikke kommer i nærkontakt med andre hunde, før den er færdigbehandlet og erklæret rask.

Skab er heldigvis relativ let at behandle og kan behandles på flere forskellige måder, lige fra injektioner til îspot-onî produkter. Behandlingen strækker sig over 4-6 uger for at sikre, at æggene, som med tiden bliver til nye mider, også dør.

På grund af hudbetændelsen suppleres behandlingen ofte med en antibiotika kur.

Skab er en zoonose, hvilket betyder, at den kan smitte til mennesker. Heldigvis kan skabmiden ikke formere sig på en îfremmedî vært, og efter et par dage dør den og æggene klækkes aldrig.

Smitten kan dog medføre hudgener med kløe og eksem, primært på hænderne, men da miden kun lever kortvarigt på mennesket, forsvinder symptomerne som oftest spontant efter et par dage og det er sjældent, at lægen behøver at iværksætte nogen behandling.

Helle Busk, fagdyrlæge
December 2010